A GYAK könyvbemutatói a XVII. Győri Könyvszalonon


gyori-antologia2017

A XVII. Győri Könyvszalonon a Győri Antológia Irodalmi és Művészeti Alkotó Közösség Győri Antológia 18. kötetének bemutatójára is sor kerül Bennünk ring a világ címmel, valamint új kiadványa jelent meg Csáky Annának (Fenség és Kereszt), Gősi Valinak (Misztériumok), Olasz Valériának (Mindörökké kikelet) és Rácz Katalinnak (A Kutyasétáltató Nő).


Bennünk ring a világ – A Győri Antológia 18. kötete

A Győr Művészetéért Díjas Győri Antológia Irodalmi és Művészeti Alkotó Közösség (GYAK) legújabb kötete Bennünk ring a világ címmel napjainkban jelent meg, és a Győri Könyvszalonon veheti kézbe az olvasó. A 29 állandó szerző, 1 vendégalkotó és 4 pályázó munkáiból álló kötet figyelemkeltő, esztétikus címlapjával, a képzőművészek és fotósok alkotásait tartalmazó színes oldalaival, az apró grafikákkal, nagyszerű nyomdatechnikával, az írások áttekinthető szerkesztésével, a szerzők portréival ebben az évben is a kiemelkedő kiadványok közé tartozik. A könyv legfontosabb üzenetét a fülszöveg foglalja össze:

Körülöttünk forrong, tajtékzik az egyensúlyát vesztett, kibillent világ. A mindennapok küzdelmei, a háborúk, a gyilkos szenvedélyek elszabadulása szinte végveszélybe sodorták a harmóniára sóvárgó emberi létet. A természetben is az elvadult erők vették át a hatalmat, óriási szélviharokkal, árvizekkel, egyre gyakoribb hőhullámokkal borítva fel a Teremtő által létrehozott tökéletes egyensúlyt.

A kor gyermeke: a művész, a költő, az író – aki különös érzékenységgel éli át a valóságot, szinte benne lüktet a Mindenség – műveiben képes új világot teremteni is oly módon, hogy a szépség szent templomába lépve, az általa megtapasztaltakat a lelkében átformálva, újraalkotva, sajátos tükröt tart mindenki elé, a változtatás pozitív példáit sorakoztatva fel.

Erre utal a 18. Győri Antológia címe: Bennünk ring a világ. A sokféle műfaj, hangnem, ábrázolási mód, stílus mind egy irányba vezet: a harmóniára való törekvés sugallatához a közösségben végzett alkotómunka ösztönző ereje által. Az egyediségből az egyetemesség felé tartó úton születtek meg a művek. Helyet kaptak bennük a távoli múlt, a magyar ősmondavilág, történelmünk, korunk eseményei, a természet hangjai, képei a szépséggel átitatott klasszikus formák, valamint az abszurditásig fokozott modern stílus, hangnemek gazdag szövevényén keresztül

A könyv horizontja három fejezettel tágul. Bennük Győry Domonkos írót mint vendéget, a Kilátó c. fejezetben az ausztriai magyar nyelvű Bécsi Naplót, a záró részben pedig a győztes pályázók írásait ismerhetik meg a kedves olvasók.

A könyv bemutatója november 19-én, vasárnap délelőtt 10 órakor lesz a Győri Nemzeti Színház Kisfaludy Termében.

Rácz Katalin: A Kutyasétáltató Nő (elbeszéléskötet)

A huszonöt rövidebb-hosszabb, az abszurditáshoz közelítő történetből álló könyv valóságos gyöngyszeme a magyar prózának, melyben a szerző sajátos humora különösen élvezhető olvasnivalót kínál annak, aki kezébe veszi.

Lőrincz L. László író a következőképpen fogalmazza meg ajánlását: „Mintha kicsit megbuggyant volna mostanában a világ. Mintha mindennap április elseje lenne (gyengébbek kedvéért ez a bolondok napjai), és mi csak tántorgunk benne értetlenül, mint a törzsvendégek Józsi kocsmájában. Valahogy nincs harmónia köztünk és a világ között. És ezt mégsem tragédiaként éljük meg, jól megvagyunk benne, alkalmazkodunk hozzá. Rácz Katalin csodálatos kis novelláskötete tükröt tart elénk: ilyen ez a világ, és ilyenek vagyunk mi. Mosógépszerelők, űrlények, hajléktalanok, piások, értelmiségiek és értelmetlenségiek: hangyák a bolyban. És teszi mindezt olyan együtt érző, szeretetteljes humorral, hogy a kötet végére azt is megszeretjük, aki nem érdemli meg. Mindenkit biztatok, hogy olvassa végig ezeket a kis gyöngyszem-novellákat, nem fogja megbánni. Néha nem árt, ha a tükörbe nézünk, hátha mások iránt megértőbbek leszünk tőle. Ha meg nem, irány az Öleléspótló Kft. vagy a Józsi kocsmája.”

A Palatia Nyomda által nyomott könyv színes, kemény borítóval ellátott címlaptervét és a szövegközi fekete-fehér illusztrációkat Molnár György, a GYAK fotósa készítette.

A könyv bemutatója november 18-án, szombaton 12 órakor lesz a Kisfaludy Károly Könyvtár rendezvénytermében.

Olasz Valéria: Mindörökké kikelet (válogatott versek)

„Olasz Valéria költészete egyre fényesebben ragyog a magyar líra csillagtérképén. Mintegy száz verset számláló legújabb kötete nyelvi erőt, artisztikus szépséget és emberi mélységet sugárzó versek gyűjteménye. A nyelvi tradícióból, kulturális emlékezetből és erős hagyománytudatból forrásozó, tág horizontú verseskönyv tematikai, hangnembeli gazdagságával, alaki -formai változatosságával lepi meg az olvasót. Az életmű korábbi értékeit és újabb vívmányait hosszmetszetben és keresztmetszetben láttató kötetben – minő ritkaság ez manapság – olyan költő jelenik meg, aki tud súllyal terhelve repülni. Megannyi – természet-, haza-, szerelem- és istenélmény által motivált – remekbe szabott alkotás született eme különleges adottság révén. A legtitkosabb ultrahangokra is fogékony ciklusában (Az idő rengetegében) a költő minden idegszálával megéli és hitelesen közvetíti a minden tudás alapját képező legfőbb tudást: ’az egésznek része csak az lehet, ki szíve részévé tette az egészet.’ Hibátlan poézissel és magasrendű erkölcsiséggel megformált ikonikus verseiben (Negyven év; Úton; Holdtövises éjszakából; Árva anyák; Veronai éj) kiváltképpen hangsúlyosan jelenik meg ez a művészi-emberi hitvallás.” (Ködöböcz Gábor irodalomtörténész)

A könyv címlapját és hátsó borítóját a szerző tervei alapján Vértes Kornél (Magyar Kultúra Kiadó) készítette. A címlapfotó Vehofsics Erzsébet alkotása. A hátsó borítón a szerző portréja (Molnár György fotója), valamint egyik verse látható.

Kell a vers

Kell a vers,
hiába tagadjátok,
a lélek szárnyal
előttetek s utánatok!

Ódivatú az nem lehet,
mi ajkadon első s utolsó lehelet,
a szó – lélektől lélekig –
kimondva, vissza rád
állandó fényt vetít.

A könyv bemutatója november 18-án, szombaton 13 órakor lesz a Kisfaludy Könyvtár rendezvénytermében.


Gősi Vali: Misztériumok (versek)

A misztérium az anyagi világunknál sokkal finomabb dimenziók átélése. Létezésünk színtere mégis az a hely, ahol a csodák a valóságban megtörténhetnek. A természet körforgása is a születés és elmúlás örök csodája, ahol valami isteni rend mutatkozik meg, és kozmikus rendjébe ágyazódva, a halál sem annyira félelmetes, feldolgozhatatlan létélmény, hanem az élet másik oldala... Hogy a létezés misztériuma mekkora erővel bír, bizonyítja az is, hogy felnőttet, gyermeket egyaránt hatalmába kerít a mindennapi élet képeiből kirakott kaleidoszkóp, a lét színes gazdagsága. Különös intimitásokon, gyermeki rácsodálkozásokon át tárul fel, mi mindent rejt az, amit életnek nevezünk: egy gyermek mosolyát, az ő szemével látott enigmákat, az esteledő tájat, az ősz aranyló színeit, a születő napot vagy napnyugta idején a vöröslő-vérző égboltot... Hasonlókról gondolkodtam e kötetben közreadott versekben, megvillantva a titkok, csodák földi valóságát, átélhető voltát az élet szépségein át, reményeim szerint megőrizve a misztérium és az érzékelhető valóság szimbiózisát úgy, hogy közben felvillanjon a létezés értelme – írja a szerző, az olvasóhoz fordulva.

Könyves Tóth Enikő könyvtáros, író, költő ajánlásában többek között a következőket olvashatjuk: „Versei reprezentálják költői tisztaságát, ahogyan megszólaltatja a hit, a tisztelet, a menny, a félelem, szeretet lélekből fakadó mélységeit. Az imagináció, gondolatainak harmonikus áramlása, különös, katartikus képei a való és álmodott világ impressziói. Ugyanakkor letisztult érzelmei, a tematikus elhajlások, a versformák játékosságában felvillanó transzcendens látomásai gazdagítják képzeletének meg-megújuló forrásait a török kortárs irodalom hiteles tolmácsaként is.”

A Palatia Nyomda által nyomott puhafedelű könyv borítótervét Vehofsics Erzsébet, Molnár György és Maráczi-Gősi Mira készítette. A kötetet Könyves Tóth Enikő és Gősi Vali szerkesztette.

A könyv bemutatója november 18-án, szombaton 14 órakor lesz a Kisfaludy Könyvtár rendezvénytermében.

Csáky Anna: Fenség és Kereszt (válogatott versek)

A kötet megrázó, egyben felemelő erejű versgyűjtemény. Egyfajta szenvedéstörténet, melyben a Fenség és Kereszt hordozója, képi megjelenítője a fa, maga a szépség, az erő, a földet az éggel összekötő eleven, érző tünemény, a hűség jelképe, de van saját megpróbáltatásokkal teli sorsa (keresztje) is: az ember és a hatalmas szelek, viharok pusztító, romboló, néha halálos sebeket hordozó csapásai. Belőle készült a megfeszített Megváltó keresztje, mely azóta valóságosan és jelképesen is a fájdalom, a gyötrelem és az egyetemes fenség hordozója a művészetben. A versek végigkísérik az olvasót a keresztre feszítés krisztusi gyötrelmein, majd egy nagy költő, József Attila sorsában rejlő kálvárián, valamint a többi ember, élőlény szenvedésein és e kötet szerzőjének személyes fájdalmain.

A költő Ajánlásában ezt olvashatjuk: „Láttam szeretteimet, barátaimat, szívemhez közel álló embertársaimat hosszú, gyötrelmes testi-lelki kínok között és valami megnevezhetetlen magányban távozniuk az életből. Olyanok voltak, mint az időjárás szélsőségei, kegyetlen viharai vagy az ember csonkító tevékenysége által megsebzett szépséges fák meghajlása, sorsukba való beletörődése, az Idő parancsait követő kiszáradása. Mennyi méltóság, fenség kísérte távozásukat! Az ő emlékük előtti tisztelgő főhajtás ez a könyv.”

A Palatia Nyomda által nyomott kemény borítású könyv címlapján De Villa Celeste festőművész alkotása, a keresztre feszített Krisztus különleges, modern ábrázolása látható színesben, a versek közötti fekete-fehér illusztrációkat pedig Ámonné Tóth Éva, Horváth György és Kopócs Tibor képzőművészek, a fotókat Molnár György készítette A hátsó borítón Csáky Anna színes portréja, valamint rövid bemutatása látható. Ugyanitt Cseke J. Szabolcs költőnek a szerzőt, a könyvet és a műveket méltató szövege olvasható. íme egy részlet belőle: „... csak három szó jutott eszembe: Szépség, Igazság, Misztikum. Azaz a nagybetűs Élet. Szinte önálló művet alkotott talán legigazibb verseinek segítségével. Mindezt tette kiteljesült női érzékenységgel, a tőle megszokott kifinomult formakultúrával, a természet, a természetfeletti és emberi dimenziók egybejátszásával, átlelkesítésével. Két „keresztút” ciklusa (a krisztusi és a magyar messiási) egymás mellé helyezése olyan emelkedettséget ad a könyvnek, ami átsugárzik a legszemélyesebb sorsát tükröző alkotásaira is, bizonyítva, hogy a költőelőd (Berzsenyi Dániel) félelmei ellenére a „szent poézis” még ma sem „néma hattyú, hideg vizekben. ”

A verseskötet bemutatója november 19-én, vasárnap 12 órakor lesz a Győri Nemzeti Színház Kisfaludy Termében.

2017.11.12