ART AGORA – Egy este a művészetért

Művészek és mecénások találkozása az Egyetemi Hangversenyteremben

79

Október 26-án az Egyetemi Hangversenyteremben (volt győri Zsinagóga) valósult meg a Rotary világszervezet helyi civil szervezete, a Rotary Club Győr Rába új kezdeményezésére létrehozott első ART AGORA projekt. Az „Egy este a művészetért” elnevezésű nagyszabású esten fiatal tehetségek bemutatkozására lehetőséget nyújtó kulturális műsort követően jótékony célú árverésre került sor győri és Győrhöz kötődő művészek felajánlott alkotásaiból. Tudósításunk következik sok-sok fotóval.

A Rotary olyan világszervezet, amelyben különböző foglalkozású emberek készek vállalni a humanitárius szolgálatot. Szakmai és magánéletükben magas etikai alapelveket követnek. Arra törekednek, hogy a világban terjedjen a megértés és a jó szándék. Ezeket az ideálokat ápolják a Rotary Klubokban a rotarysták a baráti összejöveteleken. A tagok hisznek az összefogás erejében és a segítés hatékonyságában. Eltökélt szándékuk, hogy nem pénzzel, hanem célzott segítséggel előbbre jussanak mindenki megelégedésére.

Elsőként 1932-ben alakult meg a Rotary Club Győr, amely 1938-ig működött. A most tevékenykedő klubot 1992-ben alapították újra (dr. Horváth József, Lackner Pál, Grábics Henrik, dr. Király Géza), és azóta teljes jogú tagja a Rotary nemzetközi szervezetének. A ma már széles körben ismert és a legtevékenyebb civil szervezetként számon tartott klub önzetlenül a közjó érdekében tevékenykedik. Újraalapítása óta nemcsak Győr városáért szervez jótékony célú rendezvényeket, hanem a régió tágabb környezetéért is, nagy figyelmet fordítva a határokon átívelő kapcsolatok ápolására, a kárpát-medencei magyarság megsegítésére.

A Rotary Club Győr Rába a magyarországi körzet egyik civil szervezete, melyet 20 győri polgár alapított meg 2009-ben a nemzetközi szervezet égisze alatt. Alapgondolatuk: „Ha egy hegyet kell megmásznod, akkor ne gondold azt, hogy a várakozás kisebbé fogja tenni”. A klub alapítói szlogenjüket – Viribus Unitis (Egyesült erővel) – azért választották, mert meg vannak győződve arról, hogy egy ember egyedül sokkal kevesebbet képes tenni a rászorulókért, mint több ember együttesen.

A klub különböző szakmai és társadalmi háttérrel rendelkező tagjai közös célokért dolgoznak. Kapcsolati tőkéjüket kihasználva teremtik meg azokat a forrásokat, amelyek segítségével az egyesület alapítványán keresztül hatékony segítséget képesek nyújtani egyrészt a győri és Győr környéki nehéz helyzetben élő embereknek, másrészt olyan fiatal tehetségeknek, akik alkotómunkájukkal a szűkebb környezet értékét és teljesítményét emelni tudják. Ez utóbbihoz ad keretet a Young Talent díj, valamint a legújabb kezdeményezés, az ART AGORA projekt, amely a művészek és mecénások számára kínál találkozási lehetőséget fiatal, tehetséges művészek támogatása érdekében.

Az Art Agora „művészek + műalkotások+ jótékonyság” kezdeményezés teret kíván adni a művészek és mecénások találkozásának. Azt kívánja szolgálni, hogy Győrhöz és a régióhoz kötődő művészek, valamint alkotásaik nagyobb publicitást, elismertséget kapjanak, ezzel formálódjék, gazdagodjék a művészet iránt fogékony, a gazdasági és társadalmi életben is proaktív támogatói kör.

A kezdeményezők szándéka szerint 2017-től évente rendeznek jótékonysági célú aukciót, melyen lokálpatrióta művészek felajánlott műalkotásait mutatják be és árverezik el nagyszabású kulturális kísérőprogram (költészet, zene, tánc) keretében. Az alkotók által aukcióra felajánlott művek hozott értékét a Rotary Club Győr Rába jótékony célra fordítja: győri művészeti képzéssel foglalkozó általános- és középiskolák, valamint felsőoktatási intézmények tehetséges tanulói, hallgatói, fiatal, pályakezdő művészek támogatására, ezzel is segítve a Széchenyi István Egyetemen induló művészeti képzést.

A projektbemutatót megelőző sajtótájékoztatón Görcsné dr. Muzsai Viktória egyetemi docens (Nemzetközi Tanulmányok és Kommunikáció Tanszék), ötletgazda elmondta, szándékuk szerint lokálpatrióta művészek által felajánlott műalkotásokat kívánnak kiállításokon bemutatni, majd az „Egy este a művészetért” című nagyszabású esten elárverezni. A rendezvényen 8 győri művész 17 alkotása kerül árverezésre, további 8 alkotó 13 műve pedig fix áron vásárolható meg. A rendezvény győri mecénások bevonásával a Széchenyi István Egyetem művészeti karának indulását is szolgálja.

Az esemény művészeti fővédnöke, Prof. Dr. DsC Rechnitzer János egyetemi tanár, műgyűjtő szerint a művészet és a kultúra az élet sója, e nélkül nem érdemes élni. A projektet nemes, izgalmas kezdeményezésként üdvözölte, amely megmutatja, milyen tehetséges emberek élnek Győrben, és nem csupán a képzőművészek, hanem más művészeti ágak is bemutatkozási lehetőséget kapnak.

Mészáros Zoltán, a Rotary Magyarország kormányzója az eseményre megjelent prospektusban így üdvözölte a kezdeményezést: „A művészet első feladata, hogy megszépítse az életet” – írja Nietzsche. Elgondolkodtam, milyen összefüggés található a Rotary és a művészet között. Eljutottam a Rotary négy alapkérdéséhez, melyeket mindig szem előtt tartunk, melyekre választ adnunk, mielőtt cselekszünk. Ez a filozófia érvényes a művészet vonatkozásában is:
• Igaz-e? – A művészet mindig igaz, talán a legigazabb.
• Tisztességes-e minden érintett számára? – A tisztesség nem lehet kérdés ebben a műfajban.
• Elősegíti-e a barátságot és a jó akaratot? – A művészet mindig pozitív hatással lehet ránk, összekapcsol, közösséget formál, jótékony tettekre sarkall.
• Javát szolgálja-e minden érintettnek? – Csak rá kell nézni egy képre, egy szoborra, meg kell hallgatni egy zeneszámot, látni egy táncot. Ezeknek gyógyító ereje lehet, és van is. A művészet és az emberi civilizáció szorosan összetartozik. Mert a művészet örök igazság, tisztesség, jóakarat, és eredendő célja is az, hogy az emberiség javát szolgálja.
Ezen gondolatokkal ajánlom mindenki figyelmébe az Art Agora jótékonysági estjét a művészetek jegyében.”

A művészek és mecénások találkozása október 26-án 18 órakor kezdődött az Egyetemi Hangversenyteremben (volt győri Zsinagóga, Kossuth Lajos út 5.), melynek műsorát Csurák Erzsébet selyemfestő művész, művészeti vezető (a Rómer Flóris Múzeum közművelődési osztályvezetője) úgy állította össze, hogy fiatal tehetségek bemutatkozásán keresztül mutassa be Győr összművészeti értékeit.

Az est moderátora, Vörösné Kaszás Kinga pódiumra szólította dr. Horváth Károlyt, a Rotary Győr Rába soros elnökét, hogy házigazdaként köszöntőjével és rotarys szokás szerint asztali harang kongatásával nyissa meg a jótékonysági estet. Őt követően Mészáros Zoltán, a Rotary Magyarország kormányzója, a rendezvény fővédnöke, majd Prof. Dr. DsC Rechnitzer János tartott köszöntő beszédet.

A műsort Kis esti irodalom (versek, írások, történetek magyar költők tollából) című összeállításával Dudás Dorottya Radnóti- és Latinovits-díjas előadóművész nyitotta meg. A Némethné Pongrácz Judit vezette RAAB Vonósnégyes Mozart, Haydn, Dvorák és Piazzola műveket adott elő. Nagy tapsot kapott a Duo Vivo páros (Nemes-Jeles Judit és Stummer Márton) kamara koncertje.

A Szívek tánca c. műsort a Győri tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakgimnázium és Kollégium növendékei adták elő. Fuvolamuzsikájával gyönyörködtette a közönséget Keszei Johanna, a Richter János Zeneművészeti Szakgimnázium továbbképzőse, a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium tanulója, akit zongorán kísért Csaby Csaba, a zeneművészeti szakgimnázium korrepetítora és tanára. A műsort a Latin fever c. latin-amerikai táncegyveleg zárta, az El Paso remek versenytáncosainak előadásában.

Az est további részében következett a felajánlott művészeti alkotások árverése, melyet Rechnitzer János vezényelt le hivatásos árverés-vezetőket is megszégyenítő profi (prof.-i) módon. Az aukción Borbély Károly, Csizmadia István és Malasits Zsolt festőművész, Kurcsis László grafikusművész, Kustán Melinda textilművész, Lipovics János szobrászművész, Szabó Béla fotóművész és Farkas Vajk üvegművész alkotásai kerültek kalapács alá. A licitálás – szokás szerint – kicsit nehezen indult, de hamar felmelegedett a légkör, egyre bátrabban liciteltek a közönség sorai közül, sőt, egy kör lefutása után, néhány alkotást visszakérve, vásároltak meg. Végül a felajánlott 17 képzőművészeti alkotásból 13 új gazdára talált.

Fotósként külön örömmel tapasztaltam, hogy – a nemzetközi trendeknek megfelelően – Szabó Béla fotóművészünk két alkotása komoly licit után 75 és 80 ezer kemény forintokért talált gazdára.

Rotarysok, alkotóművészek, rendezők, boldog vásárlók álltak össze közös fotóra a színpadon, majd poharazgatással ért véget a remélhetőleg minden résztvevő számára érdekes, tanulságos est az egykori Zsinagógában.

Molnár György
a GYAK és a Győri Fotóklub Egyesület tagja

2017.10.31