Angyali geometria

Aknay János festőművész kiállítása Győrben

13

A magyar kortárs geometrikus festőművészet jelentős alakjának, Aknay Jánosnak alkotásaiból nyílt tárlat 2017. október 14-én a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeumban Angyali geometria címmel. A kiállítás az Esterházy-palota (Győr, Király u. 17.) több mint 500 négyzetméterén, 7 teremben mutat be rendhagyó válogatást az alkotó munkásságából.

Aknay János 1949-ben született Nyíregyházán. A budapesti Képző- és Iparművészeti Gimnáziumban Sebestyén Ferenc volt a mestere. Felsőfokú diplomát nem szerzett. 1971-ben több autodidakta, alternatív művésszel egy időben Szentendrén telepedett le. Művészete szervesen illeszkedik a Vajda L., Korniss D., Bálint E., Barcsay J., Deim P. nevével fémjelzett „szentendrei iskola” konstruktív, ill. konstruktív-szürrealista vonulatához. Visszatérő motívumai – ház, angyal, bábu, kereszt, ablak – egyrészt a szentendrei architektúra elemeiből, másrészt a város progresszív művészeti hagyományaiból táplálkoznak. Több jelentős korszaka után valódi szuverenitását a régi magyar vagy székely rovásjelek emblematikusan konstruktív, majd szürreálisan ikonikus, végül expresszíven alanyi alkalmazásával érte el. Ún. „tulajdonjegyei” vagy „tamgái” a 80-as évek elejétől kezdődően általában feszesen komponált, négy, három vagy két részre osztott ablakszerű képmezőbe kerülnek. Például a rovás „S” és „A” betűje szárnyakká egyesül képein: angyalszerű lények járnak ki és be ezeken az „ablakokon”. Grafikával, esetenként plasztikával is foglalkozik.

Alapító tagja és egyik meghatározó egyénisége a szentendrei Vajda Lajos Stúdiónak, tagja a Szentendrei Grafikai Műhelynek és a szentendrei régi művésztelepnek. Munkásságáért számos elismerésben részesült, 2002-ben Munkácsy Mihály-díjat, 2010-ben Kossuth-díjat kapott. (Forrás: artportal.hu)

A megnyitóünnepségen megjelenteket Radnóti Ákos, Győr Megyei Jogú Város alpolgármestere köszöntötte, majd felolvasta Hoppál Péternek, az Emberi Erőforrások Minisztériuma kultúráért felelős államtitkárának erre az alkalomra küldött üzenetét:

Tisztelt Igazgatónő! Tisztelt Művész Úr! Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Szeretettel és tisztelettel köszöntöm mindannyiukat abból az alkalomból, hogy Győr belvárosának egyik legszebb épületében, az Esterházy-palotában tekinthetőek meg a Kossuth-díjas Aknay János festőművész legújabb alkotásai.

A kiállított képek többségének az „Emlék” címet adta az alkotó. A tárlat Aknay János 2010 után készített festményeit mutatja be. A művek tükrözik a szentendrei iskola konstruktív, szürrealista képi világának hatását. Az Emlék sorozat egyéni alkotói formarendszerrel létrehozott képei összegzések, visszatekintések és a néző által megfejtendő rejtélyek egyszerre. Személyes kedvenceim a Mester életkeresztjeként hordozott „angyal” téma metamorfózisai.

Márai Sándor megfogalmazásában: „A részletek néha nagyon fontosak. Mintegy megkötik az egészet, megragasztják az emlék alapanyagát.” (A gyertyák csonkig égnek) A jellemzően architekturális elemekből megkomponált képek személyes élményekből kapnak ihletet, mint például az eszéki katedrális épületének vörösesbarna téglái. Ebben az épületben családtörténet, a családi emlékezet is benne van: Aknay János családtagjainak fontos szerepe volt az eszéki katedrális megépülésében.

Aknay János művészete és a művészeti közéletben, művésztársaiért vállalt feladatai igen értékes építőelemei a kortárs magyar képzőművészetnek. A további építkezéshez, alkotómunkához kívánok sok erőt és jó egészséget a Mesternek.

A győri tárlat megszervezésében közreműködők munkájáért szeretnék köszönetet mondani, a kiállításhoz pedig sok, a műalkotásokban gyönyörködő látogatót kívánok!

P. Szabó Ernő művészettörténész, az Új Művészet folyóirat vezető szerkesztője kiállítás-megnyitó beszédében többek közt azt mondta: „Ahogyan mesterei, ő sem nyúlt soha ábrázolási szándékkal az őt körülvevő különleges architektúrához, hanem mindig is a képi építkezés adekvát elemeiként jelennek művein az építészeti elemek. Mindaz, ami látható, és mindaz, ami nem, hiszen műveinek van egy erőteljes szakrális, a város fölött lebegő, kezét védően kiterjesztő vagy éppen a festők védőszentjeként megjelenő angyal alakja köré építkező vonulata. Angyali geometria Aknay János művészete, munkásságának bármely periódusáról beszéljünk is.

Az ünnepség további részében családtagok, barátok, Szentendréről és Győrből nagy számban megjelent tisztelők fehér asztalok mellett és a kiállítótermekben együtt örvendeztek a rendkívül barátságos és kedélyes művésszel.

A tárlat november 19-ig tekinthető meg, hétfő kivételével naponta 10-18 óráig.

Molnár György
a GYAK és a Győri Fotóklub Egyesület tagja

2017.10.18