790 frissdiplomás közgazdászt, mérnököt, sportdiplomatát köszöntöttek

A Széchenyi István Egyetemen

A Széchenyi István Egyetem közgazdasági és mérnöki szakjain hétszázkilencvenen teljesítették a téli záróvizsgák óta az előírt tanulmányi követelményeket, s így jogot kaptak arra, hogy a július 8-ai, szombati diplomaátadó eseményeken ünnepélyes külsőségek közepette vehették át oklevelüket.

Simon Róbert Balázs győri országgyűlési képviselő, a Parlament Oktatási Bizottságának tagja, az egyetem óraadó tanára az alma mater értékéről szólt beszédében. „Győr egy fejlődő nagyváros, egy meghatározó felsőoktatási központ. A Széchenyi István Egyetem elért eredményei, töretlen fejlődése a képzés és az infrastruktúra területén egyaránt kiemelkedő. A folyamatban lévő fejlesztések – az új 1100 férőhelyes kollégium, a meglévő kollégiumi épületek felújítása – jelentős állami és győri önkormányzati támogatással valósultak meg. A Felsőoktatás és Ipar Együttműködési Központ alapkő letétele néhány nap múlva fontos térségi esemény lesz” – mondta a képviselő.

A Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karon 310 frissdiplomást köszöntött dr. Reisinger Adrienn dékánhelyettes. „A győri közgazdászképzést a több mint negyed évszázad alatt sok-sok változás, innovatív megoldások, új szakok, új tárgyak, kiterjedt céges kapcsolatrendszer, a verseny gyakorlati alkalmazása jellemzi. A fejlődés jegyében indítottunk MBA képzést, az országban elsőként sportdiplomácia szakirányú képzést, angol nyelvű szakokat, és adunk át idén először diplomát a mesterképzésben és a sportdiplomáciai szakirányú továbbképzésben” – hangzott el a köszöntésben.

Magyarországon elsőként a Széchenyi István Egyetemen tanultak, végeztek sportdiplomácia szakirányú képzésen. A szak frissdiplomásait dr. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár köszöntötte, s adta át az okleveleket: „Az a tudás, amit sportdiplomáciai szakos hallgatóink megszereztek, biztosítja, hogy részt tudnak venni a hazai és nemzetközi sportszervezetek munkájában, s hatékonyan tudják képviselni azok érdekeit a sportélet minden területén” – mondta az államtitkár.

A három mérnöki kar közösen tartott ünnepségén 480 végzettet ünnepeltek. Az Audi Hungaria Járműmérnöki Karon 137, az Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Karon 125, a Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Karon 218 végzős fejezte be tanulmányait. Felkészültségüket a képzéseket támogató világcégek oktatási közreműködése, a Practing gyakorlatorientált mérnökképzési program, a tehetséggondozó műhelyek, a verseny jelenléte is hatékonyan alakította. Dr. Kuczmann Miklós professzor, dékán köszöntőjében a mérnöki gondolkodásmód értékteremtéséről szólt „A mérnök a természettudományokra és mérnöki ismereteire alapozva olyan leleményes alkotásokat hoz létre a közlekedés, az építészet, az informatika, a távközlés, a legkülönfélébb automatizált gépek vagy a járművek területén, amivel megkönnyíti a mindennapok feladatainak megoldását, a mindennapi életet. A legtöbb embernek általában ezeknek csak a hiánya tűnik fel” – mondta a dékán.

Winkler Csaba

2017.07.10