A szenátus egységesen támogatta Földesi Péter rektori pályázatát

Széchenyi István Egyetem

Dr. Földesi Péter, a Széchenyi István Egyetem rektorának négy évre szóló kinevezése 2017. július 31-én lejár. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma januárban pályázatot írt ki az Egyetem rektori tisztségére.

A rektor felelős az intézmény vezetéséért, képzési és kutatási alaptevékenységének megfelelő működéséért; a hazai és nemzetközi oktatási és kutatási kapcsolatokért, együttműködésért. A kinevezés határozott időre, 2017. augusztus 1-jétől 2022. július 31-ig szól.

A rektori megbízatásra egyedüli jelöltként dr. Földesi Péter nyújtott be pályázatot. A Széchenyi István Egyetem Szenátusa 2017. április 24-i, hétfői ülésén megtárgyalta, véleményezte a pályázatot, s egységesen, 22 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással döntött a rektorjelölt támogatásáról. A rektort az emberi erőforrások minisztere előterjesztésére a köztársasági elnök nevezi ki.

Dr. Földesi Péter rektor az Egyetem Logisztikai és Szállítmányozási Tanszékének vezetője, egyetemi tanár. 1986-ban végzett a BME Közlekedésmérnöki Karán, 1995-től lakik és dolgozik Győrben.

Tudományos kutatásai fókuszában a logisztikai folyamatok optimalizálása áll, melyekben nemzetközi szintű eredményeket ért el. A Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola törzstagja, a Közlekedéstudományi Egyesület elnökségének és a Magyar Tudományos Akadémia Logisztikai Osztályközi Bizottságának tagja.

Winkler Csaba

2017.04.25