Az oktatás és a kutatás szolgálatában

Mit nyújt az új egyetemi könyvtár a felhasználóknak? – Interjú Figula Anikóval

A Széchenyi István Egyetem Könyvtára felsőoktatási szakkönyvtárként az oktatók, hallgatók, az itt dolgozó munkatársak, nyilvános könyvtárként a régióban folyó oktatás és kutatás iránt érdeklődők szakirodalmi igényeinek minél hatékonyabb kielégítését tartja fő feladatának, melyet minőségi dokumentumállománnyal és szolgáltatásokkal, illetve jól képzett munkatársakkal tud elvégezni.

Az egyetemi könyvtárban 18 munkatárs dolgozik: hatnak egyetemi, hatnak főiskolai, négynek pedig szakirányú felsőfokú végzettsége van, a hallgatókat a tanulásban angol, német, francia és olasz nyelvvizsgával rendelkező szakemberek segítik. A szolgáltatások fejlesztésére irányuló tevékenység folyamatos. Az egyetemi könyvtárban intenzív, minőségi szakmai munka folyik azért, hogy minél magasabb színvonalon tudják kiszolgálni a könyvtárhasználókat. Szellemi és emberi kapacitásaikkal igyekeznek megfelelni az egyetem vezetésének, az oktatóknak, a munkatársaknak, a hallgatóknak, a külső olvasóknak és nem utolsósorban a szakmának. A részletekről, hogy valóban teljes, átfogó képet kaphassunk az Egyetemi Könyvtárról, Figula Anikót, az intézmény igazgatóját kérdeztük:

Három éves a Széchenyi István Egyetem új könyvtára. Hatalmas, tágas, világos, gyönyörű, és minden van benne, ami egy könyvtártól elvárható. Megérte ez az óriási beruházás? Szívesebben jönnek a látogatók? Többen jönnek?

Természetesen megérte. Ha végiggondoljuk, hogy az egyetem hallgatóinak száma 2010-ben meghaladta a 11 ezer főt, és az egyetemi könyvtár 1200 négyzetméteres helyen egyidejűleg – szűkös körülmények között – 100 hallgatót tudott leültetni, akkor el tudjuk képzelni, ez milyen mértékű minőségi változás az egyetem életében. Az egyetemi könyvtár építése nem volt új dolog, hiszen már korábban elkészültek a tervek, csak a kivitelezésre nem volt pénz. A könyvtár életében a 2011-es év nagy mérföldkő volt. A TIOP 1.3.0-ás pályázati konstrukció keretében az egyetem eddigi legnagyobb infrastrukturális fejlesztésének egyik legfontosabb beruházása az új egyetemi könyvtár. Az új könyvtár látogatottsága folyamatosan nő. 2013-ban a regisztrált olvasók száma 13778 fő, ebből 2066 fő nem „egyetemi polgár”. A látogatók száma 232800 fő volt, ez azt jelenti, hogy naponta átlagosan több, mint 800 látogatója van a könyvtárnak.

Nem annyira közismert, hogy az egyetemi könyvtárat nemcsak az egyetemisták használhatják, hanem szívesen látják a város lakosságát is. Vagy nem is csak Győrből jöhetnek az olvasók? Az egyetemi közösségen kívül ki és milyen feltételekkel iratkozhat be?

A könyvtári törvény az egyetemi könyvtárakat a nyilvános könyvtárak közé sorolja. Így természetes, hogy a mi könyvtárunk is nyitott a város, a régió felé. A fenti adatokból is látszik, hogy „külső” olvasóink száma meghaladja a 2000 főt. Ők elsősorban olyan fiatalok, akik máshová járnak felsőoktatási intézménybe, de minden korosztály képviselteti magát az általános iskolástól a nyugdíjasig. Egyetemünk hallgatói az egész országból, sőt még külföldről is érkeznek hozzánk. Külső olvasóink között győriek, más megyebeliek és szlovákiaiak is vannak. Aki elfogadja a könyvtárhasználati szabályzatunkat, természetesen beiratkozhat hozzánk. 2012-ben bevezettük a kártyarendszert. Ez azt jelenti, hogy az olvasónak, amikor először érkezik a könyvtárba, egy plasztik kártyát kell vásárolnia (ennek ára 1600 Ft), mert a kártya nélkül a könyvtárat nem tudja használni. Ez független attól, milyen státuszban iratkozott be; az első évben ez egyben a beiratkozás éves díja is. A következő évben azonban számos kedvezményt nyújtunk a számukra. A kártya feljogosítja az olvasót, hogy a könyvtár valamennyi szolgáltatását igénybe vegye. A könyvtáron belül a fénymásolásért és a nyomtatásért külön kell fizetni, a többi szolgáltatást a beiratkozottak térítésmentesen vehetik igénybe. Ebben a tekintetben a külső olvasó ugyanolyan jogokat élvez, mint az „egyetemi polgár”. Természetesen váltható napi jegy is, árainkról és szolgáltatásainkról az érdeklődők a honlapunkon kaphatnak részletes információkat.

Milyen a könyvtári állomány összetétele? Csak szakkönyveket szolgáltat, vagy akad szépirodalom is? Milyen más dokumentumot gyűjt, és hogyan lehet hozzáférni ezekhez?

Közel 300 000 dokumentum (könyvek, szakdolgozatok, PhD dolgozatok, szabványok, CD-k, DVD-k, egyéb), 467-féle folyóirat (304 magyar és 163 idegennyelvű, melynek nagy része tudományos) várja az ide érkezőket. Természetesen van szépirodalom is, de ezeket nagyon válogatva gyűjtjük. A könyvállományunk nagy része szakkönyv, az egyetem teljes képzési kínálatát lefedi, de mellette valamennyi tudományterület képviselteti magát. A könyvtár állományának gyarapodása évente 7000-8000 dokumentum között van. A könyvtár teljes állománya elérhető a HUNTÉKA könyvtári integrált rendszeren keresztül. A nyomtatott dokumentumok mellett fokozatosan nő az igény az online adatbázisokra is, melyek körét évről évre igyekszünk bővíteni.

Modern világunkban a tájékozódás és az információkeresés alapjai az adatbázisok. Vannak a könyvtárnak olyan adatbázisai, amelyek hétköznapi halandó számára otthonról nem hozzáférhetőek? Saját építésű vagy előfizetett adatbázisok ezek? A felhasználó hogyan használhatja ezeket?

Konzorciumi tagként az EISZ adatbázison keresztül elérhető az EBSCO adatbázis csomag, a WoS, Science Direct, JSTOR, Akadémia folyóirat-gyűjteménye, szótárcsomagja, ACM Digital Library, Econlit, Scopus, mellette előfizetői vagyunk az MSZT online szabványtárnak, a HBI Üzleti Kikötő adatbázisnak is. Ezen adatbázisok mellett számtalan ingyenesen elérhető online adatbázissal rendelkezünk. Összességében mintegy 40 adatbázist tudnak használni az „egyetemi polgárok”. Az online adatbázisok az egyetem képzési kínálatát teljesen lefedik. Ezek nagy része az egész egyetem területén, kisebb része pedig a könyvtárban érhető el. Természetesen saját építésű adatbázisunk is van, ilyen a SzERep, az egyetemi repozitorium, amely az oktatók/kutatók teljes szövegű publikációit, a PhD dolgozatokat, és reményeink szerint ettől az évtől a nálunk készült diplomamunkákat is tartalmazza majd. Mellette a Magyar Tudományos Művek Tárát is építjük, amely egy nemzeti publikációs adatbázis az MTA felügyeletével. És természetesen építjük a saját katalógusunkat (OPAC) is.

Milyen elektronikus szolgáltatásokat kínál az egyetemi könyvtár annak az olvasónak, aki otthonról, a számítógép mellől szeretne könyvtárlátogató lenni?

Online 24 órán keresztül elérhető szolgáltatások: könyvtári katalógus, hosszabbítás, előjegyzés, online tájékoztatás könyvtári állományból, online játéktér, online könyvtárközi kölcsönzés, hasznos linkgyűjtemény, adatbázisok egy része, virtuális könyvtári séta, ahol az érdeklődők megismerkedhetnek az új könyvtárral.

4500 négyzetméteren már sok mindent meg lehet valósítani. Hogyan használja ki a könyvtár ezt a nagy teret? A hagyományos könyvespolcokon, raktáron és olvasótermeken kívül mit találunk ebben a modern épületben?

Az új épületben a könyvtár 2011. március 1-jétől heti 54 órában fogadja a látogatókat. Az egyetemi könyvtár tudásközvetítő, tudásmegosztó tevékenysége a 2012-es évben alakult ki véglegesen. A közel 4500 négyzetméteren, négy szinten működő könyvtárban 250 számítógépes munkaállomás, kb. 750 ülőhely, tanulásra, pihenésre alkalmas leválasztható terek, 6 db. 3 fős médiafülke, 15 egyéni kutatószoba és WIFI szolgáltatás áll a használók rendelkezésére. Könyvtárunk ad helyet az elektronikus vizsgáztatásnak is. Ehhez kiváló informatikai háttérrel rendelkezünk, így egy nap akár 1200-1500 hallgató is képes levizsgázni.

Mit tesz az egyetemi könyvtár azért, hogy a szakemberek értesüljenek a tudástár speciális szolgáltatásairól, igénybe vegyék és használják azokat? Folyik-e felhasználóképzés, hogy megkönnyítsék a tudástár összes lehetőségének kiaknázását?

Szakmai fórumokon, a sajtóban, egyetemi rendezvényeken folyamatosan jelen vagyunk. Használóképzésünk is folyamatos. A hallgatóinknak rendszeresen tartunk könyvtárhasználati, kutatásmódszertani és adatbáziskezelési órákat a tantervbe beépítve, de azon túl egyedi megkereséseknél is. Az általános- és középiskolásoknak rendhagyó könyvtárhasználati órák keretében tartunk tematikus órákat, ezeket vetélkedőkkel zárjuk le. Minden évben kapcsolódunk a Kiskutatók éjszakája programsorozathoz is. A felnőttképzésben résztvevőknek e-tananyagot dolgoztunk ki.

Jelen van az egyetemi könyvtár a virtuális térben? Üzemeltet honlapot vagy portált, esetleg blogot? Használja a közösségi oldalakat marketingre, kommunikációra vagy közösségépítésre?

A mai világban fontos, hogy a virtuális térben mi is jelen legyünk. Működő többnyelvű, öregbetűs, szinte naponta aktualizált honlapunk van. Fontos marketingeszköznek tartjuk a közösségi oldalakat, ezért könyvtárunk jelen van a Facebook-on, és működtetünk könyvtári blogot is.

tmoni
Fotók: Vas Balázs


2014.02.28