3620

Gyászol az Egyetem

Elhunyt Siposné Major Erika könyvtárvezető

Aki az elmúlt évtizedekben a tanítóképző hallgatója volt, minden bizonnyal ismerte őt, a karcsú, elegáns megjelenésű, mosolygós és közvetlen könyvtárost, Siposné Major Erikát. Erika 1989-től dolgozott az Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola könyvtárában.

Könyvtárosként a felsőoktatásban dolgozni nem sokaknak adatik meg. Ez a szakterület rendkívül összetett: a gyűjtemény gondozása, az olvasószolgálat mellett az oktatási, nevelési, kutatási feladatok támogatása is beletartozik. Ezt a munkát azonban csak egy igazán jól felkészült, az újdonságok iránt nyitott személyiség tudja ellátni, olyasvalaki, mint Ő. Erika pályáját feldolgozó könyvtárosként kezdte, majd 1997-től napjainkig a könyvtár vezetőjeként dolgozott. Folyamatosan képezte magát, idejekorán felismerte az informatikai fejlesztések szükségességét, rendszeres résztvevője volt szakmai és számítástechnikai kurzusoknak. Vezetése alatt vált a tanítóképző hagyományos könyvtára a huszonegyedik századi elvárásokhoz igazodó, modern intézménnyé. 2011-et írtunk, amikor sikerült a bibliotékát új helyre költöztetni, azóta hívogató, otthonos környezet fogadja az olvasni, kutatni, művelődni érkező látogatókat. Az új könyvtár lehetővé tette, hogy nyissanak a közönség felé, hogy nagyobb számban tartsanak rendezvényeket: szakmai programokat, irodalmi esteket, könyvbemutatókat.

A könyvtár vezetése mellett Erikának még maradt energiája arra is, hogy részt vegyen tudományos konferenciák szervezésében, hogy szerkessze az Apáczai Kar évkönyvét, és hogy a Kari Tanácsban képviselje a nem oktató munkatársakat. Munkaidőn kívül végzett humanitárius tevékenységét városszerte ismerték, elismerték. Jó szívvel gondolhatnak rá azok az erdélyiek, akiknek gyógyszert, ruhát, könyvet szállított; azok az árvízi védekezésben dolgozó emberek, akiknek az ellátásában segédkezett; azok az anyák és gyerekek –szándékosan kerülöm a migráns szót –, akiknek hetekig enni- és innivalót vitt a győri vasútállomásra.

A végső, igazán nagy szakmai kihívás, amellyel szembesült, a könyvtár integrálása volt a Széchenyi István Egyetem szervezetébe. Ez a folyamat sikeresen lezárult, a könyvtár vezetője továbbra is Ő maradt.

Legutolsó emlékem róla: állunk a tanítóképző lépcsőházában, szakmázunk, éppen megváltjuk a világot… Ragyogóan süt a nap, áttör a színes üvegablakokon, mi pedig teli torokból kacagunk valami semmiségen…

Berente Erika
Fotó: Nagy Margaréta

Siposné Major Erika temetése 2017. március 7-én (kedden) 14 órakor Győrben, a pinnyédi temetőben lesz. Engesztelő szentmisére a gyászszertartás után, a pinnyédi temető melletti kis kápolnában kerül sor.

2017.03.06