911

Halmos Lászlóra emlékeznek

Az újvárosi templomban

Március 3-án (pénteken) 18 órakor a győr-újvárosi Urunk színeváltozása templomban (Győr, Kossuth u. 11.) Veres András megyéspüspök tart szentmisét. Az alkalomhoz kötődően ünnepi megemlékezést rendeznek Halmos László zeneszerző, karnagy, Győr város díszpolgára halálának 20. évfordulója alkalmából.

A templom szkólája, a Győr-szigeti és Szent Erzsébet-telepi egyházközségek énekeseivel közreműködve közösen csendül fel Halmos László Missa e Sole (Napmise) című latin miseordináriuma, az Ecce sacerdos, a Scapulis suis (nagyböjti offertórium) és a Tantum Ergo című kórusművei ünnepi püspöki szentmise keretében.

2017.02.27