„A gép forog, az alkotó pihen”

Kiállítás Szabó József Madách-gyűjtő emlékére az Esterházy-palotában

December 8-án nyílt meg a harminc éve elhunyt Szabó József evangélikus püspök, Madách-kutató és -gyűjtő tiszteletére rendezett, „A gép forog, az alkotó pihen” című kiállítás az Esterházy-palotában (Győr, Király u. 17.). A tárlat január 29-ig látogatható, hétfő kivételével naponta 10 és 18 óra között.

Szabó József (1902-1986) kemenesaljai, szorgalmas parasztcsaládba született, édesapja és bátyja is falusi bíró volt. A soproni líceumban érettségizett, majd az ottani evangélikus hittudományi karon folytatta tanulmányait. Szombathelyen szentelték lelkésszé, egyházi főhatósága Győrbe helyezte. Egy szemeszter angliai ösztöndíj után visszatért Győrbe, idővel pedig átvette az evangélikus egyházi sajtó irányítását. Szerkesztője volt több kiadványnak, kiadóhivatalt, könyvkereskedést és nyomdát szervezett. Cikkek és tanulmányok sokaságát írta és gyakran fordított is (kitűnően tudott angolul és németül). 1948 márciusában iktatták be a Dunáninneni Egyházkerület püspökévé. A politikai rendszer miatt püspöki címéről később le kellett mondania, de megmaradhatott Balassagyarmaton gyülekezeti lelkésznek. 1973-ban vonult nyugdíjba, ekkor tért vissza Győrbe. –

Már ifjúkorától kezdve foglalkoztatta Madách Imre Az ember tragédiája című drámája: összegyűjtötte a mű elérhető összes hazai és külföldi kiadását, Arany János után pedig elsőként gondozta a szövegét. Mérlegelte a Madách életében megjelent két kiadás nyomdahibáit, és áttekintette a több mint száz újabb kiadás szövegingadozásait is, az Arany-módosítás helyett kilenc helyen visszaállította az eredeti szöveget. Sok évtizedes kutatásainak eredményeként 1972-ben látott napvilágot a mű díszkiadása Madách születésének 150. évfordulójára Bálint Endre illusztrációival. Komoly irodalomtörténészi és filológiai búvárkodás, valamint a nyugalom éveit megédesítő munkálkodás eredménye a győri Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeumban (ahol 1986-os haláláig irodalomtörténészként tevékenykedett) lévő, több mint 8000 dokumentumból álló hagyatéka, a világhírű Madách Gyűjtemény.

Tudományos munkásságát előbb 1983-ban Madách-díjjal ismerték el, majd az Evangélikus Teológiai Akadémia 1984. február 5-én tiszteletbeli doktori (doctor honoris causa) címmel tisztelte meg. Az Esterházy-palotában nyílt kiállításon – amely január 29-ig tekinthető meg, hétfő kivételével naponta 10 és 18 óra között – az általa gyűjtött Madách-kincsek javát ismerhetik meg a látogatók.

Fotók: Vas Balázs és Zilahy Márta

2017.01.04