Könyvtármegáldás és kiállításmegnyitó Szent Márton jegyében


Október 28-án délután két ünnepségre is sor került a győri káptalandombon: 15 órától főpásztori áldással nyílt meg a Győri Szeminárium megújult könyvtára, 16 órától pedig a Győri Egyházmegyei Levéltárban nyílt időszaki kiállítás. A programok a Magyar Katolikus Kulturális Hetek rendezvénysorozat keretében valósultak meg.

A Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár – a hajdani győri „kisszeminárium” – épületének Gutenberg tér felőli bejáratán keresztül vált megközelíthetővé a teljes egészében megújult szemináriumi könyvtár, melyet Veres András megyéspüspök áldott meg Pápai Lajos nyugalmazott győri püspök jelenlétében. Az ünnepség kezdetén dr. Lukácsi Zoltán kanonok, főiskolai és szemináriumi rektor köszöntötte az egybegyűlteket. Kifejezte örömét, hogy hosszú előkészületek után végre méltó otthonra talál a szeminárium könyvanyaga. Kiemelte, ahol a kereszténység gyökeret vert, ott megjelent a kultúra: a kultusz kultúrát is teremtett. S mindezzel együtt járt a könyv mint szellemi termék használata és tisztelete. A könyvek könyve, a Szentírás egyetemes mérceként mindig próbakőként szolgált a kortárs kultúra és tudomány teljesítményeinek értékelésére; a kereszténység sosem gondolta feleslegesnek az emberi szellem eredményeit, hiszen tudta, hogy ezáltal az Istent megismerni és az embereket szolgálni is könnyebben tudja. Rektor atya hangsúlyozta, az igazi keresztény hitű ember nem lát veszélyt az elé kerülő írásokban, hiszen ha lelkisége az isteni kinyilatkoztatás értékrendjének talaján áll, nem torzítja gondolkodását, hanem segít abban, hogy elvessük, ami helytelen. Ma is aktuális Nagy Szent Vazul gondolata, miszerint a kereszténynek olyannak kell lennie, mint a méhecskének: rászáll minden virágra, de csak a jó virágról gyűjt mézet; amiben méreg van, arról továbbszáll. Lukácsi Zoltán végül megköszönte a könyvtár megújításában, kialakításában közreműködők segítségét, külön kiemelve Kiss Tamás kincstárigazgatót, Knapp József vállalkozót, Farkas Melinda belsőépítészt, valamint az egyházmegye építési iroda munkatársait és a papnövendékeket.

A köszöntő szavak után Veres András megyéspüspök megáldotta a könyvtárat, és azokért imádkozott, akik létrehozták és akik használni fogják azt.

Ezután dr. Horváth József, a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér igazgató-helyettese szólt a jelenlévőkhöz, felidézve Győr könyves kultúrájának történelmi változásait. Kiemelte, a történelem viharai ellenére az ezeréves győri püspökség mindig is támogatója, sőt, motorja volt Győr könyvkultúrájának. Ennek alátámasztására kifejtette a szerzetesrendek jelenlétének, a püspöki könyvtárak értékes hagyatékának, a kiemelkedő kanonok-személyiségek örökségének, illetve a korabeli püspökségi nyomda jelentőségét.

Horváth József beszéde után Fülöp Tamás elsőéves papnövendék előadásában hallhattuk Vörösmarty Mihály Gondolatok a könyvtárban című költeményének egy részletét. Az ünnepséget klasszikus zene keretezte: J.S. Bach és César Franck egy-egy művét Bajnai Mária (hegedű), Nyári Piroska (gordonka) és dr. Maróti Gábor (orgona) adta elő. Az ünnepség után a vendégek megtekinthették Szabó Béla fotóművész Szent Márton-templomok a régi Győri Egyházmegyében című fotókiállítását.

Az egyházmegyei kincstár szomszédságában, szintén a káptalandombon nyitották meg a Szent Márton nyomdokában. Rászorulók gondozása a barokk kori Győrben című időközi kiállítást a Győri Egyházmegyei Levéltárban. Az ünnepség elején Vajk Ádám levéltárigazgató köszöntötte a megjelenteket, s átadta a szót Perger Gyulának, a tatai Kuny Domonkos Múzeum igazgatójának. A szónok elsőként kijelentette, a levéltár munkatársai immár sokadszor vitték véghez a lehetetlent: látványos és színvonalas kiállítást rendeztek iratanyagukból. Perger Gyula ezután méltatta a kiállítás tematikáját, valamint egyházunk szegénygondozási tevékenységét, mely állami szerepvállalás híján egyedülálló volt. Kiemelte a győri polgárok korabeli végrendelkezési gyakorlatát, akik komoly összegekkel támogatták a kanonoki testület szegénygondozási szolgálatát, illetve a városban épült, egyházi fenntartásban működő ispotályokat. Nemes Gábor történész, levéltári munkatárs ezután a kiállítás szervezőjeként rövid tárlatvezetést tartott, bemutatva a kiállított iratok háttértörténetét, történeti kontextusát.

Paksa Balázs
Fotó: Varga Ádám, Paksa Balázs
Forrás: Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár

2016.11.15