Győri kismonográfiák

Doktori értekezések a Könyvszalonon

A XIV. Győri Könyvszalon keretében, a Győri Nemzeti Színház Kisfaludy Termében november 8-án, szombaton 13 órakor a Széchenyi István Egyetem Regionális– és Gazdaságtudományi Doktori Iskolája a közelmúltban indított kismonográfia-sorozatának újabb köteteit mutatja be.

A 10 éve alapított győri Doktori Iskola a TÁMOP-4.2.2./B-10/1-2010-0010 számú, Tehetséggondozási rendszer és a tudományos-képzési műhelyek fejlesztése a Széchenyi István Egyetemen program keretében a legsikeresebben doktori értekezéseket jelenteti meg, s teszi a köz számára szélesebb körben elérhetővé.

A könyvsorozat Regionális- és gazdaságtudományi kismonográfiák címmel jelent meg 15 kötetben, s bemutatja a Doktori Iskola profilját, tudományos küldetését. A bemutatandó köteteket, a szerzőket dr. Rechnitzer János tanszékvezető egyetemi tanár, a Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola vezetője méltatja.


A sorozat szerzői és köteteik:

1. Dr. Juhász Tímea: Családbarát munkahelyek, családbarát szervezetek (2013/1.)

2. Dr. Süle Edit: Logisztika az idő fogságában (2013/2.)

3. Dr. Puli Edit: Egyenruha helyett egyéniség - A szociális szolgáltatásszervezés új útja (2013/3.)

4. Dr. Eisingerné dr. Balassa Boglárka: Édesem vagy mostohák? Vásárlási döntések a mozaikcsaládokban (2013/4.)

5. Dr. Szabó István: A mérhetetlen önkormányzati vagyon (2013/5.)

6. Dr. Gyömörei Tamás: Az önkormányzatok sportfinanszírozása Magyarországon (2013/6.)

7. Dr. Kovács Norbert: A piaci erő közvetett mérése a biztosítási piacon (2014/1.)

8. Dr. Ercsey Ida: A szolgálatatás-garancia és a fogyasztói értékelés kapcsolata a közüzemi szektorban (2014/2.)

9. Dr. Limpók Valéria: Adópolitikai útkeresés a 21. század elején. Működőtőke, versenyképesség, válságkezelés (2014/3.)

10. Dr. Kovács Gábor: Önkormányzati kötvények: A helyi önkormányzatok tőkepiaci finanszírozása (2014/4.)

11. Dr. Filep Bálint: A nagyvárosok az európai és a magyar területi politikában (2014/5.)

12. Dr. Sólyom Andrea: Múlt, jelen, jövő avagy a tacit tudás-transzfer vállalati dimenziói (2014/6.)

13. Dr. Tamándl László: A felsőoktatási intézmények versenyképességi tényezői, különös tekintettel a diplomás pályakövetésre (2014/7.)

14. Dr. Kundi Viktória: Fesztiválok jellemzői és jelentőségük napjaink turizmusában (2014/8.)

15. Dr. Lőre Vendel: A tudástőke szerepe a vállalati stratégiában (2014/9.)

2014.11.06