Összpontosítás és belső felébredés

Könyvajánló

Rohanó világunk” – mennyiszer halljuk és mondjuk ezt a már-már közhelyszerű kifejezést. Úgy tüntetjük fel magunkat, embereket, mintha elszenvedői lennénk ennek a nyugtalanságnak, felgyorsult tempónak, pedig nem a Nap, a bolygónk, vagy épp az évszakok kezdtek elvadult vágtázásba...

Elég csak pár perc önmegfigyelés, ahogy Fernand Schwarz ajánlja az Összpontosítás és belső felébredés című filozófiai-önismereti könyvében, és máris kiderül, mennyire csapongók a gondolataink, mennyire nehéz egy úton tartani őket, és milyen gyorsan ébrednek és tűnnek el érzések, benyomások.

 Hogyan lehet fejleszteni a koncentrációt, és mire használhatjuk a megszerzett képességet? A hindu-buddhista hagyomány szerint a kitartó „elmenevelés” olyan út, amelyen járva fegyelemre szoktathatjuk a korábban rakoncátlan jószágként izgő-mozgó elmét. A helyes összpontosítás utat mutat a bölcsességhez.

 „...mert a bölcsesség az a képesség, hogy teljesen eggyé váljunk a tárgy tartalmával, amelybe az elménket helyeztük, anélkül, hogy ez bármiféle akadályba ütközne. Ezt nevezi a hindu hagyomány dhjánának, avagy meditációnak.” (Fernand Schwarz)

 Az összpontosítás olyan, akár a belső fény, lehetővé teszi, hogy megtanuljuk a dolgokat egyre inkább a maguk valójában szemlélni. Vagyis nem az a fontos, hogy mindent lássunk, hanem az, hogy a lényeget lássuk.

 Az összpontosítás fejlesztése a tudat utazása, mely állomásokon, lépcsőfokokon át vezet. Ezt mutatja meg a könyv egyetlen ábrában összefoglalva, amelyet Loszang Dönjödtől (1602-1678), a tibeti Ganden kolostor negyvenkettedik apátjától származó metszet ihletett. Az út felfelé tart miközben öt kanyart ír le. Az úton szimbolikus alakok, egy ember, egy elefánt és egy majom haladnak. Az első a kibontakozását kereső tudatot, a második az elmét jelenti, amelyet a harmadik figura, a majom az ormányánál fogva vezet. Ez utóbbi a szétszórtság, mely eluralkodik az elmén. A szétszórtság mellett további akadályok és próbák nehezítik a haladást, mint például a tompultság és fásultság. A kereső ember segítő erői pedig többek között az emlékezet és az éberség lesznek, melyeknek a fejlesztéséhez gyakorlásra van szükség, ugyanúgy, mint amikor egy izmot akar erősíteni valaki. Fernand Schwarz könyve a mindennapokban végezhető egyszerű koncentrációs gyakorlatokat is tartalmaz, amelyek lehetővé teszik az olvasó számára, hogy próbára tegye és fejlessze magát.

 „Ha egy ember ezreket és ezreket tud legyőzni a csatában, míg egy másik le tudja győzni önmagát, bizony a másodiké a nagyobb dicsőség.” (Buddha)

 

A könyv bemutatója 2014. november 7-én lesz a XIV. Győri Könyvszalonon.

18.00 Fernand Schwarz: Összpontosítás és belső felébredés

Helyszín: Kisfaludy Károly Könyvtár Muzeális Gyűjteménye (Győr, Baross u. 4.)

Szabados Éva

2014.10.30