2034

A szegénység gazdagsága


A szegénység gazdagsága – Lengyelország és Magyarország középkori női szentjei címmel nyílt kiállítás július 18-án Krakkóban a Lengyelországi Magyar Kulturális Évad keretében.

A tárlat helyszíne a város szívében, az Érseki Palota közvetlen szomszédságában található Ferences templom és kolostor kerengője. A kiállítást Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár és Stanisław Dziwisz bíboros, krakkói metropolita, II. János Pál pápa egykori személyi titkára nyitja meg. A Katolikus Ifjúsági Világtalálkozó a Katolikus Egyház által szervezett két-, illetve háromévente megrendezésre kerülő nemzetközi esemény középpontjában a Szentatyával való találkozás áll, amelyre a világ minden tájáról több százezer fiatal érkezik. Idén Krakkó a rendezvény házigazdája július 25. és 31. között, melynek témája: „Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmat nyernek”. A most nyíló A szegénység gazdagsága – Lengyelország és Magyarország középkori női szentjei című tárlat is a Ferenc pápa által meghirdetett témára épül.

A kiállítás átfogó képet ad a keresztény szegénység ideája hirdetésének és a keresztény élet középpontjába állításának időbeni és térbeni keletkezéséről és elterjedéséről Itáliában és Kelet-Közép-Európában. A tárlat ábrázolja a magyar-lengyel dinasztikus kapcsolatokat, illetve megmutatja, hogy a szegénység keresztény követelményének megvalósításában Magyarországon, Lengyelországban az uralkodó elit nőtagjai jártak élen, akiknek döntő többsége vagy a magyar királyi dinasztia tagja volt, vagy rokonsági-házassági kapcsolatban állt a magyar királyi dinasztiával. A kiállításhoz színes katalógus is készült, amely tanulmányokat tartalmaz a magyar és a lengyel királyság szerepéről az európai kereszténység alakulásában, a magyar-lengyel dinasztikus kapcsolatokról, a keresztény szegénység eszméjéről.

A Szegénység – Pauperitas, mint fő erény gyakorlásával egyidejűleg megélt és tettekben is kifejezett keresztény erények egy-egy szent életének példáján keresztül kerülnek bemutatásra: az Irgalmasság – Misericordia erénye Árpád-házi Szent Erzsébet életében a leglátványosabb, az Adakozás – Caritas erénye pedig Árpád-házi Szent Ágnes életében. Az Engedelmesség – Obedientia erényére Boldog Szalóme élete a legjobb példa, a Jóakaró Szeretet – Humanitas erényét Árpád-házi Boldog Jolánta élete mutatja a legjobban, a Türelem – Patientia erényét Árpád-házi Szent Kingáé. Az Önmegtagadás – Mortificatio és a Tisztaság – Castitas erényére Árpád-házi Szent Margit, az Alázat – Humilitas erényére sziléziai Szent Hedvig, az Okosság – Sapientia erényére pedig Anjou Szent Hedvig, Nagy Lajos lánya, Lengyelország királynője élete a legjobb példa. Minden szentet és erényt rövid leírás mutat be gazdagon illusztrálva konkrét, a szentek életéből vett példákkal. A képanyag a felsorolt szentek tetteinek középkori ábrázolásaiból került kiválogatásra.

A szegénység gazdagsága – Lengyelország és Magyarország középkori női szentjei című kiállítást a Külgazdasági és Külügyminisztérium, valamint a Balassi Intézet támogatásával a krakkói Jagelló Egyetem, a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem, a krakkói ferences rendház és a krakkói magyar főkonzulátus szervezte. A tárlat megrendezését Körmendy Adrienne főkonzul koordinálta, aki történészként a középkor szakértője, a kiállítás kurátorai Szuromi Anzelm Szabolcs professzor, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora és Stanisław Sroka krakkói történészprofesszor.

A kiállítást július 19. és október 14. között tekinthetik meg az érdeklődők.

Forrás: kultura.hu

2016.07.20