Herczeg Géza Nemzetközi Jogi Emlékérem Ganczer Mónikának


Dr. Ganczer Mónika, a győri Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának oktatója, a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetének kutatója Állampolgárság és államutódlás című könyve elismeréséül Herczegh Géza Nemzetközi Jogi Emlékérmet és Ösztöndíjat vehetett át.

A Herczegh Géza hozzátartozói által létrehozott alapítvány az emlékérem és ösztöndíj adományozásával elismerni és támogatni kívánja azokat a fiatal kutatókat, akik nemzetközi jogi témakörben elmélyült munkát végeznek. Az ünnepségen részt vett a jogtudós több családtagja, köztük magánemberként Áder János köztársasági elnök is, akinek a felesége a díj névadójának lánya.

Dr. Kovács Péter egyetemi tanár méltatásában elmondta: a mű témaválasztásának időszerűségét jelzi a nemzetközi jogi környezet változása, valamint a kettős állampolgárság elkerülhetetlenül tömegeket érintő jelenségét immár nem mesterségesen csökkenteni akaró, hanem tudomásul vevő, megértő állami magatartás. A győztes pályamű feldolgozza az állampolgárság fejlődésének történetét, az állampolgárság fogalmát, az állampolgárság belső jogi szabályozásának nemzetközi jogi kereteit, az államutódlás állampolgárságot érintő hatásának elméleti alapjait, továbbá esettanulmányokat mutat be, így különösen a trianoni béke, a revíziós területgyarapodások, a párizsi békeszerződés, a német újraegyesülés, illetve Csehszlovákia és Jugoszlávia szétválásának problémáját.

Herczegh Géza (1928-2010) 1990-től a Magyar Tudományos Akadémia tagja volt, 1990-1993-ig az Alkotmánybíróság elnökhelyettese. Akkor a hágai Nemzetközi Bíróság tagjává választották (2003-ig). Fő kutatási területe a nemzetközi jog, illetve annak kapcsolata az alkotmánybíráskodással és az európai közösségi joggal, a nemzetközi bíráskodás, az emberi jogok nemzetközi érvényesülése, a nemzeti kisebbségek védelme, a humanitárius jog nemzetközi fejlődése és a diplomáciatörténet.

Winkler Csaba

2014.10.20