Tehetségfejlesztés és önismeret

TMDK és Tehetségnap a Széchenyi István Egyetemen

Április 20-án rendezte meg a győri Széchenyi István Egyetem a Tudományos és Művészeti Diákköri Konferenciát és Tehetségnapot. A megnyitón Dr. Konczosné dr. Szombathelyi Márta, a Tudományos és Művészeti Diáktanács elnöke üdvözölte a megjelent hallgatókat és oktatókat. Majd Prof. Dr. Komlósi László rektorhelyettes mondott köszöntőt. Végül pedig Prof. Dr. Kuczmann Miklós egyetemi tanár, az egyetem legfiatalabb mestertanára, a Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kardékánja tartott izgalmas és derűs hangvételű kiselőadást saját kutatói munkásságáról.

Kuczmann Miklós bemutatta mestereit, akiknek sokat köszönhet, majd azt a fiatal csapatot, akikkel együtt dolgozik. Példája bizonyára sokak számára volt inspiráló. Előadása azt igazolta, hogy aki képességeit szorgalmas munkával kiteljesíti, aki megtalálja azokat az embereket, akiktől tanulhat, és maga is törekszik a továbbadásra, aki szeret és tud együttműködni másokkal, miközben a tökéletességre törekszik, sokra viheti.

A megnyitó után Dr. Konczosné dr. Szombathelyi Márta egyetemi docenssel, a rendezvény főszervezőjével beszélgettünk. Kutatási területei a kommunikáció, s azon belül a kulturális kontextus (nemzetközi kommunikáció), szervezeti kommunikáció, marketingkommunikáció, PR, retorika valamint a menedzsment (a női menedzsment kommunikációja, nemzetközi menedzsment, humán erőforrás) és a tehetségmenedzsment.

Mi a legfőbb célja a Tudományos és Művészeti Diákköri Konferenciának?

A Tudományos Diákkörök rendszere a magyar felsőoktatás legfontosabb minőségi értelmiségét képző és tehetséggondozó intézménye, mely az országban több mint 60 éve, az egyetemünkön pedig az 1970-es évek óta működik. Ez azt jelenti, hogy a kiemelkedő képességű hallgatókat oktató kollégáink tanórán túli időben képzik, elmélyítik és szélesítik a tudásukat, arra inspirálják őket, hogy a kötelezőn túli erőfeszítéseket tegyenek. Ez a hallgatóknak mind szakmai, mind személyiségfejlődés szempontjából nagyon hasznos. Ha hajlandóak energiát befektetni, akkor ez egy nagyon fontos karrierépítő lehetőség lesz a számukra. Mert amikor végeznek, és akár az egyetemen maradnak, akár kilépnek a munkaerő piacra, a TMDK-s múlt mindig versenyelőnyt jelent.

Már a tavalyi évben is különböző cégek érdeklődtek, hogy bejöhetnek-e a szekcióülésekre, ahol a megmérettetések zajlanak. Mert már ott szeretnék kiszemelni a legérdekesebb témákat és a legtehetségesebb hallgatókat, és már most gyakornoki állást ajánlani azoknak, akikben ők fantáziát látnak. Tehát a cégek bejöttek a Tudományos Diákköri Konferenciára, és ennek nagyon örülünk, hiszen az a célunk, hogy a hallgatóink karrieresélyeit növeljük.

A rendszer úgy működik, hogy Magyarországon minden egyetemen félévente van egy konferencia, és kétévente pedig országosan találkozhatnak azok, akik helyi szinten a legjobbaknak bizonyultak. Az országos konferencián megjelenik az akadémiai szféra, valamint a hallgatók legjobbjai, ezért az ott elért első három helyezés nagyon magas presztízsértékű. Sok egyetemen a TMDK-s dolgozatokat szakdolgozatnak is elfogadják. A Széchenyi Egyetemen pedig minden hallgatói ösztöndíj pályázatnál figyelembe veszik, nemcsak a doktorandusz felvételnél, hanem akár a Köztársasági ösztöndíj elnyerésénél is.

Összesen 16 tudományterület van, és ebből 2017-ben 4 területnek ad majd otthont a Széchenyi Egyetem, ez nagyon nagy ritkaság, és nagy lehetőség. Az egyik a közgazdaság-tudományi terület, a másik hármat pedig az új karok csatlakozásával kaptuk lehetőségként: a testnevelés és sporttudományi, a tanulás és tanítás módszertani és Mosonmagyaróváron az agrártudományi szekció kerül majd megrendezésre.

Ki szeretném hangsúlyozni, hogy az egész munka alapja a tanár-diák együttműködés. Ehhez elkötelezett tanárok kellenek, és mellette tehetséges és szintén elkötelezett hallgatók. Szerencsére sok olyan tanárunk van, akik vállalják a plusz munkát, mert tudják, hogy a tehetséges diák a legnagyobb kincs.

Két éve a TMDK-t tehetségnappá bővítettük, ahol olyan tréningeket szervezünk, melyek azt segítik, hogy a diák megismerhesse önmagát, hiszen ez az első lépés. Fejlesztheti a kommunikációs és konfliktuskezelő képességét, tanácsot kap karrierépítéséhez. A délutáni programban pedig interdiszciplináris előadásokkal szeretnénk inspirálni a hallgatók fantáziáját, és segíteni abban, hogy megtalálhassák, mi érdekli őket igazán. Hiszen sok diáknak épp az a problémája, hogy nem tudja, merre is induljon. Sok dolog érdekli, de semmi sem igazán mélyen. Egy ilyen tehetségnap megteremtheti a találkozás lehetőségét azzal az emberrel és azzal a témával, ami benne is felébresztheti a kutatás vágyát. E programok megvalósításában nagy segítség a Nemzeti Tehetség Program pályázati rendszere.

Az egyik Tehetségnaphoz kötődő program a délelőtt zajló önismereti tréning volt, melyet Dr. Baróti Enikő vezetett. A résztvevő hallgatók különböző karokról érkeztek, a többség egyáltalán nem ismerte egymást. A remekül vezetett gyakorlatok azonban nagyon gyorsan oldott, közvetlen légkört teremtettek, melyben mindenki bátran haladhatott az önismeret útján. Útmutatóul egy gyönyörű mítosz hangzott el, és egy tudományos módszer. Az ember fejlődési útját szimbolizáló Parsifal történet megszólította a résztvevők lelkét. Majd a jungiánus alapokra épülő MBTI (Myers–Briggs-típuselmélet) mély elgondolkodásra késztetett, és bizonyára sok belső felfedezésre adott lehetőséget.

Baróti Enikő egyetemi docens, mérnök-mérnöktanár valamint mentálhigiénés szakember. 20 éve oktat a műszaki felsőoktatásban. Elkötelezettje az oktatás fejlesztésének, az oktatók továbbképzésének. Pszichodráma vezetőként személyiségfejlesztéssel foglalkozik. Tréningeket, egyéni konzultációkat tart. Számos új oktatási módszert honosított meg a mérnökképzésben.

Hogyan kapcsolható össze a műszaki irányultság és a személyiségfejlesztés?

A mechanika tanítása során rájöttem, hogy emberileg is meg kell érni valaminek a mélyebb megértésére. Ha igazán értelmezni akarjuk a tananyagot, bensővé kell tenni. Meg kell találnunk az utat a tananyaghoz, önmagunkhoz és a szakmához. Rá fogunk jönni, hogy az iskolai tanulás kiegészíti az emberré válás folyamatát, a hivatásba való belenövekedés és képességeink fejlesztése révén. A mechanika megértése rendkívüli stabilitást adó út, tanítása módszertanilag és emberileg is kihívás. Minden óra egy lehetőség, hogy többet értsünk meg magunkból, a környező világból. Az ember megtanul rácsodálkozni a világra és mély tiszteletet érez minden iránt, ami körülveszi tárgyi síkon. Például egy építmény iránt, amely szépségével, arányosságával megragadja figyelmünket. De az egyén géniusza iránt is, amely lassan tárulkozik fel a mérnökké válás és emberi kiteljesedés során.

Milyen látásmódot tanít a mechanika? Hogyan mélyítheti önismeretünket?

Segít felismerni, hogy létezik egy rend a világban, amelynek törvényszerűségei nemcsak a fizikai síkon nyilvánulnak meg. Például az egyensúlyra törekvés elvét a lélek belső működésében is megtalálhatjuk. A mechanikában, a statikában a külső és belső erők kiegyensúlyozása, a stabilitás megteremtése alapkritérium a teherviseléshez, amely egyben a lelki állóképességünk alapja is. Ahhoz, hogy teljesíteni, adni és hatni tudjak a világban, mint ember és szakember, kell lennie egy alap nyugalomnak, amely belső stabilitást, énerőt és tudatosságot feltételez.

Felismerhetjük, hogy a külső világban és a statikában megismert törvényszerűségek az időtlen idők óta létező egység és kozmikus rend leképeződései. Egy másik ilyen törvényszerűség például, hogy a fejlődéshez polaritás, feszültség kell. Hőmérséklet különbségre van szükség, egy gradiensre, amely hőáramlást hoz létre egészen a kiegyenlítődésig. Ha áramlást, ha mozgást akarunk, akkor a különbözőség kell.
A lelki entrópia legyőzéséhez is erőfeszítés kell, a belső hajtóerőnknek nagyobbnak kell lennie, mint a tehetetlenségünknek. Ez lelki síkon lehet egy tanult tehetetlenség is, amely a cselekvésünket korlátozza, esetleg lustaságnak, belső ellenállásnak, vagy félelemnek éljük meg.

A mechanika és a lélek működésének összekapcsolása elvezethet egy mély önmegismerési folyamathoz és belső világunk harmonikus rendjéhez.

A rendezvény megvalósulását a Nemzeti Tehetség Program támogatta az NTP-HHTDK-15-0077 projekt keretében.

Szabados Éva

2016.04.22