FILO-Színkör: Shakespeare projekt

FILO-Pont

Április 6-án szerdán, 16.30-kor indul a FILO-Színkör: Shakespeare projekt a FILO-Pontban (Győr, Kálóczy tér 15.). A 12 alkalomból álló kurzuson a résztvevők megismerkedhetnek Shakespeare színházával, és egy közösen létrehozott színielőadás keretében az alkotás örömét is megtapasztalhatják. A kurzust vezeti: Szabados Éva színész, színpadi játék tanár.

A résztvevők tanulmányozhatják a reneszánsz zseni világképét, mely ott áll egész életműve mögött, s amelynek teljessége válaszokat adhat korunk égető kérdéseire is. Shakespeare feltárja előttünk a lélek, vagyis a psziché világát, ahol összecsapnak az ember magasabb és alacsonyabb rendű késztetései. Darabjaiban olyan tudást közvetít, amely segíthet az emberben és a világban működő törvényszerűségek megértésében és alkalmazásában.

Ehhez járulnak hozzá a színházi gyakorlatok, amelyek fejlesztik a koncentrációs képességet, a képzelőerőt, a szimbolikus gondolkodást és a kifejezőkészséget. Az improvizációk a felfedezés élményét adják, miközben közelebb visznek a Theatrum Mundi (Világszínpad) eszményének megtapasztalásához. Ez a szimbólum egy új életszemléletet közvetít, miszerint mindenki színész, akinek lehetősége van felismerni és megformálni a saját életszerepét. Shakespeare mély emberismeretéből táplálkozó emblematikus karaktereinek megformálása pedig segíthet kibontakoztatni a mindenkiben rejlő sokféle színt, érzelmet és gondolatot.

A kurzust a William Shakespeare 400 című előadás zárja júniusban.

Regisztrálni lehet: gyor@ujakropolisz.hu

A kurzus havi díja: 4000 Ft, kedvezménnyel 2500 Ft (a 12 alkalom díja: 12 000 Ft, kedvezménnyel 7500 Ft).

További információ: www.ujakropolisz.hu

2016.03.31