Négyszáznyolcvanhat frissdiplomást köszöntöttek

A Széchenyi István Egyetemen

A Széchenyi István Egyetem február 12. pénteki és 13. szombati diplomaátadó ünnepségein a jogász, a nemzetközi igazgatási, a mérnöki, a műszaki pedagógiai, az informatikai, a közgazdasági és a nemzetközi szakokon végzett négyszáznyolcvanhat frissdiplomást köszöntöttek.

A Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karon negyvenketten, az Audi Hungaria Járműmérnöki Karon hetvenhatan, az Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Karon százöten, a Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Karon száznegyvenkilencen, a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karon száztizennégyen teljesítették a diplomaadási követelményeket, s fogadhatták hozzátartozóik, tanáraik gratulációját. A karok dékánjainak – dr. Lévayné dr. Fazekas Judit, dr. Hanula Barna, dr. Horváth Balázs, dr. Kuczmann Miklós, dr. Papp Ilona – értékelését, jókívánságait Győr városvezetése nevében Rózsavölgyi László, az Önkormányzat oktatási bizottságának elnöke a legdinamikusabban fejlődő hazai város, a térség motiváló, az élénk munkaerőpiac sikeres karrier-pályát kínáló kihívásait megjelenítő mondatai erősítették.

A jogász szakon harmincketten (tizenhatan a nappalin, tizenhatan a levelezős tanrendben), a nemzetközi igazgatási képzésben kilencen teljesítették a diplomaadási feltételeket. A jogász-jelöltek a rektori pédumra tett esküvel, dr. Földesi Péter rektor és a karok dékánjainak doktorrá fogadó kézfogásával lettek a legklasszikusabb társadalomtudományi szakterület frissdiplomásai. Summa cum laude eredménnyel fejezte be a levelező tagozaton jogi tanulmányait a mórichidai dr. Vincze Anita, aki egykor a győri Baross Gábor Közgazdasági Szakközépiskolában érettségizett.

A győri jogász szak tradícióit és értékeit jelzi, hogy a felsőoktatási rangsorok élmezőnyében szerepel folyamatosan a széchenyis képzés. A kar a nagytérségben szervezi igazságszolgáltatási, közigazgatási, rendészeti és igazgatási szakmai kapcsolatait, s a tanulmányok rendszerében, a követelményekben hangsúlyos a gyakorlati ismeretek szerepeltetése. A hazai munkaerő-piac igényei alapján a győri jogi kar az elmúlt években tovább bővítette képzési kínálat. Ma már munkaügyi és társadalombiztosítási-, és igazságügyi igazgatási szakokon is versenyképes felkészültséget, vonzó karrierpályát kínáló diplomát szerezhetnek a Győrben továbbtanuló fiatalok.

A szombati ünnepségen vette át diplomáját gépészmérnöki szakon Farkas Ferenc, aki a Gépész- és Mechatronikai Mérnökhallgatók Nemzetközi Konferenciájának volt több éven keresztül a főszervezője, agilis koordinálója. Szentes Richárd szintén gépészként végzett. Dolgozott a nemzetközi élmezőnyben magasan jegyzett, tehetséggondozó SZENergy alternatív hajtású járműprogramban. Egy világcég pályázatán két éve szaktársaival bronzérmes lett egy kerékpár alvázra épített, robottechnikai alapon működő kombájnnal, s idén tavasszal is pályáznak egy új konstrukcióval. Mindketten a széchenyis gyakorlati képzésben – s itt a verseny szabályai szerinti tevékenység is meghatározó követelmény – fejezték be tanulmányaikat, s már több, mint egy éve a térség iparát fémjelző cégeknél dolgoznak.

Winkler Csaba
Fotó: Csendes Richárd

2016.02.15