1886

Petőfi művészeti program Sopronban

Országosan egyedülálló kezdeményezés

Petőfi Művészeti Nevelési Program néven az országban egyedülálló módon tánc- és mozgásművészeti osztályt indít a következő tanévben a Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a Soproni Petőfi Színház, a Sopron Balett és a Pendelyes Kulturális Egyesület közreműködésével.

A nyolcéves program alapját a művészeti tárgyak adják, elsősorban a tánc- és mozgásművészetek. A tantervben átgondoltan és jelentős arányban helyez el az iskola művészeti és humán tárgyakat. A gyerekek az életkorukhoz igazítva kapnak a tánc- és mozgásművészeti, képzőművészeti, zenei, színházi és mozgóképpel kapcsolatos képzést.

„A három éve elindított sikeres színházi nevelési programunk mellett most egy új kapcsolódási pont és dimenzió nyílt meg számunkra az iskolák felé. Örülünk, hogy egy országosan is egyedülálló kezdeményezés részesei lehetünk, amely tovább erősítheti kapcsolatainkat a soproni diáksággal, a jövő generációjával” – mondta Pataki András, a Soproni Petőfi Színház igazgatója a program indulását bejelentő sajtótájékoztatón a teátrumban.

Sipos Ferenc, a Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója úgy fogalmazott: azért vágtak vele ebbe a programba, mert szeretnék kihasználni a művészetek erejét, fejlesztő hatását a hatékony gyermeknevelésben. Rendelkeznek olyan szakmai háttérrel, hogy középpontba tudják állítani a készségfejlesztést és a gyermeki kreativitást segítő pedagógiát. Mindezt úgy valósítják meg, hogy a normál óratervet egészítik ki a művészeti képzéssel. Ez erősítheti a közösségek és a csoportok összetartó erejét, javítja a gyerekek problémamegoldó képességét, előadókészségét, kommunikációját, kreativitását, mozgáskultúráját. A művészetekkel való találkozás tudatosságra, kitartásra és fegyelemre ösztönzi a diákokat, miközben számtalan sikerélményt ad, s kedvező hatással lesz személyiségük alakulására is. Az igazgató ugyanakkor hangsúlyozta: nem „művészképzőt” indítanak, csupán lehetőséget biztosítanak arra, hogy a hozzájuk beiratkozók különórák nélkül, iskolaidő alatt is részesülhessenek ilyen jellegű stúdiumokban. A tervek szerint egy osztállyal indul a képzés, 25 és 30 közötti létszámmal, s ha túljelentkezést tapasztalnak, akkor a tankerülettel egyeztetve döntenek majd, hogy további gyerekeket fogadhassanak.

Németh Ervin, a Soproni Petőfi Színház színházi nevelési programjának vezetője hozzáfűzte: a tánc- és mozgásművészeti, képzőművészeti, zenei, színházi és mozgóképpel kapcsolatos foglalkozások egymással szoros tematikus egységekben segítenek a gyerekeknek megismerni a közösségüket, az őket körülvevő világot. Legfontosabb szempont, hogy a művészi tevékenységen keresztül érzékenységük, empátiás készségük erősödik, s egymástól is tanulva fejlődnek ki azok a készségeik, amelyek a reális önismerethez szükségesek. Mindennek érdekében úgy szerveződik majd a legkülönfélébb művészeteket, ismereteket integráltan átfogó tananyaguk, hogy az életkoruknak megfelelő legfontosabb „filozófiai” kérdéseket vethessék fel tanulás közben.

Demcsák Ottó, a Sopron Balett vezetője szerint nagyon jó, hogy a gyerekek ilyen fiatalon megismerkedhetnek a néptánc, a klasszikus balett és a modern táncok alapjaival, s ezt versengés nélkül tehetik meg ebben a képzési rendszerben. Így megfelelő, biztos tudással, mozgáskultúrával a tarsolyukban dönthetik majd el, hogy milyen irányba indulnak el, akár a tánc területén is. Nagy lehetőségként említette, hogy a Sopron Balett a következő évadban bemutatja a Diótörőt William Fomin rendezésében, s elképzelhető, hogy már a most induló osztályból szerepelhetnek abban gyerekek.

Az eseményen megjelent Tvordy Beáta, Sopron járási tankerületi igazgatója, aki örömét fejezte ki a kezdeményezéssel kapcsolatban azért is, mert a város színházi, kulturális hagyományaira építkezve, helyi együttműködéssel indulhat el az osztály. Arra biztatta a szülőket, gyerekeket, hogy ragadják meg ezt az új lehetőséget.

A beiskolázási nyílt nap 2016. március 7-én lesz az iskolában. A szülői tájékoztatót ugyanezen a napon tartják délután fél ötkor. További információ a 99/311-334-es telefonszámon, illetve a www.petofisopron.hu oldalon.

Varga Róbert
Soproni Petőfi Színház

2016.02.05