Temesvár és Győr egyetemei szélesítik kapcsolataikat

Új együttműködési szerződés született

Dr. Viorel-Aurel Serban, a Temesvári Műszaki Egyetem rektora és dr. Földesi Péter győri rektor a két intézmény 2020-ig szóló, az oktatási, kutatási kapcsolatok kiteljesítését jelentő együttműködésről írtak alá szerződést.

A Temesvári Műszaki Egyetem 15 ezer hallgatója a győrihez hasonló képzési kínálatú intézményben tanul. Dr. Viorel-Aurel Serban rektor a szorosabb együttműködés területeként a villamos- és a távközlési mérnökképzést, a robottechnikai és a járműves szakokat jelölte meg. Dr. Földesi Péter rektor kérdésünkre elmondta: mindkét egyetem a közeli térségekben építi oktatási, tudományos kapcsolatait, s a két évtizedes sikeres együttműködés alapozza meg a további temesvári és győri közös programokat.

A Széchenyi István Egyetem nyitott, szolgáltató egyetem, amely képes átfogó módon kiszolgálni Győr, egy sikeres társadalmi, gazdasági, kulturális központ működését. Ahogy a győri gazdaság, illetve a város térségszervező ereje, úgy a győri egyetem hatása is messze túlterjed a város, a nagy térség határain. Az egyetem stratégiai célja, hogy tevékenységét Győr városba koncentrálja, s a hozzá kapcsolódó gazdasági térség fejlődésének szellemi központja is legyen. A győri egyetem Magyar Járműipari Kutató Központja a felsőoktatás és a gazdaság nemzetközi kapcsolatainak, jövőképének meghatározó motorja.

A hazai tudomány fellegvára, a Magyar Tudományos Akadémia, az AUDI Hungaria Motor Kft., Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet és a Széchenyi István Egyetem a győri Járműtechnológiai Kutatások Kiválósági Központja (J3K) 2015. júniusában történt alapításával új korszakot nyitott a gazdaság, a felsőoktatás és a tudomány együttműködése terén. A központ a győri egyetemen, annak szellemi és infrastrukturális értékeit hatékonyan alkalmazva szervezi tevékenységét.

A Széchenyi István Egyetem Győr fejlődésének kulcsa: magas tudományos minőség mellett, az állami forrásokkal tudatosan és takarékosan gazdálkodva olyan mérnöki, informatikai, jogi, igazgatási, műszaki pedagógiai, nemzetközi, gazdaságtudományi, üzleti, egészségtudományi, szociális, zeneművészeti szakokon képez jól felkészült, gyakorlati ismeretekkel is rendelkező, fitt és lelkileg kiegyensúlyozott diplomásokat, akikre a társadalmi, gazdasági környezetnek szüksége van.

Winkler Csaba

2015.12.02