Versközelítés, avagy a versolvasás művészete

Műhely-est a Zichy-palotában

November 19-én (csütörtökön) 17.00 órakor újra Műhely-est lesz a Zichy-palotában (Liszt Ferenc u. 20.). Versközelítés, avagy a versolvasás művészete címmel Balla Zsófia és Báthori Csaba költészeti szalonjába kukkanthatnak be az érdeklődők, ahol is Tompa Mihály: Ikarosz, W. H. Auden: Musée des Beaux Arts és Kemény István: Kesztyű című műve lesz terítéken. A belépés díjtalan!

A műsor a költészeti alkotás megközelítésének eszközeit keresi, a megértés elmélyítését célozza, de kerülni szeretnénk a dramatizált ismeretterjesztés buktatóit. Nem szeretnénk, ha a közérthetőség követelménye megakadályozná a versek igazi megértését. Nem leegyszerűsíteni akarjuk a verset, hanem kibontani, megvilágítani, kitérünk a versek szokatlan értelmezéseire is, a szerzők erényeire és gyengéire egyaránt.
Egy-egy vers részletes elemzése kapcsán esszészerű pontossággal, de dialógusformában, előadó-művészi és költői közreműködéssel kitérünk: a versolvasás és értelmezés lehetséges megközelítésére, a vers és tágabb környezetének történeti-társadalmi-irodalomtörténeti-társművészeti összefüggéseire.
Felidézzük a költő sorsának fordulatait kevéssé ismert élet-dokumentumainak, a róla/neki szóló levelek, emlékek felidézésével. Bepillantást engedünk a kor irodalmi életének kapcsolódási felületeire, a költemények verstani, poétikai értékeire, kritikai fogadtatására. Ezek az estek alkalmak a költészet ízlelésének elsajátítására.
Végső soron azt szeretnénk megmutatni, miért szép egy vers, azaz mi a kunszt a művészetben?

Balla Zsófia 1949-ben született Kolozsváron. Babérkoszorú-díjas, József Attila-díjas költő, esszéista. 1972-1985 között a Kolozsvári Rádió magyar nyelvű adásánál dolgozott zenei szerkesztőként. 1993 óta felváltva él Budapesten és Kolozsvárott. Munkásságát számos díjjal ismerték el. 2013-tól a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagja. Legutóbb megjelent könyve: A nyár barlangja (versek, 2009)

Báthori Csaba 1956-ban született Mohácson. József Attila-díjas költő, irodalomtörténész, műfordító, esszéista. 1981–1996 között Bécsben és Linzben jogászként dolgozott. 1988–1992 között a Bécsi Napló szerkesztője volt. 1994-ben a Műhelyszürrealista különszámának vendégszerkesztője volt. 1996-ban tért haza; szabadfoglalkozású író Budapesten. Munkásságát számos díjjal ismerték el. Legutóbb megjelent könyve: Elemi szonettek (versek, 2013) Legutóbb megjelent műfordítása:Rainer Maria Rilke: Levelek I- IV. (2104)

2015.11.13