Bogár Erika: Tullia meséi – Őrző

Könyvbemutató a XV. Győri Könyvszalonon

A XV. Győri Könyvszalon második napján, november 7-én, a Kisfaludy Károly Könyvtár muzeális gyűjteményében Bogár Erika volt a vendég Tullia meséi – Őrző című könyvével, a bemutatón a szerzővel Benkő László író beszélgetett. Bogár Erika a Győri Antológiaközösség (GYAK) tagja, mesékből, versekből és egyéb írásokból már ismerhetjük, ám mivel valódi terepe a fantasy, a Tullia meséi-sorozat első regénye ebben a műfajban kalandozik.

A könyvbemutatón vallott írói módszeréről, ahol nem a lineáris szerkesztésmód dominál nála, hanem egyes részelemek megalkotása. Általában azt tudja, milyen vége lesz a könyvnek, de a konkretizálására csak írás közben tér ki. Érdeklődési körét képezik a mondák és mesék, ahol bármely kultúrkörből származókra fogékony. Miképpen a legendákban csak néhány vonatkozás rajzolódik ki, a szerző teremtette művekben ábrázolt mese-, illetve mondatörténetek hasonló jellegzetességet mutatnak. Erika arra törekedett, hogy egy maga létrehozta legenda világába vezesse olvasóit, s megteremtse hozzá kitalált mesés figuráit, melyek kialakításához az ősi istenvilág mintájaként jutott el. Szerzői vénáját, fantáziavilágát ifjúsági színpadi tevékenysége is formálta.

A beszélgetőtárs, Benkő László úgy ajánlotta a Tullia meséit az olvasók figyelmébe, hogy azon művek közé tartozik, melyet nem lehet letenni. Miként a mesékben, itt is a Jó és a Rossz küzd egymással, hogy végül előbbi diadalmaskodjon. Kiderül a műből – s ezt számtalan élettapasztalat erősíti meg –, hogy a személyiség igenis változhat: a könyvben Triar kezelhetetlen gyermekből harcossá, majd jó királlyá válik. A karakterek megrajzolásában a jókat – ha nem is mindig tudatosan, de – konkrét személyek is adták, a Gonoszt viszont inkább az életben található morális visszásságok sűrítményeként alkotta meg. Bogár Erika vallja, hogy az írás idegfeszítő tevékenység, mely kihat a szerző lelkiállapotára, hangulatára, ezért ilyenkor – amennyire lehet – igyekszik félrevonulni. Többször átolvassa a leírt részeket, gyakran szerkeszt át mondatokat, teszi őket végleg kiérleltté és vállalhatóvá. A sorozatot természetesen folytatni szándékozik.

Nagyon hangulatos, élvezetes beszélgetésen vehettünk részt, ahol nem csupán Erikát, de beszélgetőpartnerének látásmódját is megismerhettük. A jelenlévők így igazán sajnálhatták, hogy csupán egy órát tölthettek valóban élvezetes, érdekfeszítő intellektuális beszélgetésükkel. 

Csiszár Antal
Fotók: Vas Balázs


2015.11.11