1459

Dely Mári és a győri "csuda"

Dr. Lanczendorfer Zsuzsa előadása

Szeptember 4-én 17 órai kezdettel Dr. Lanczendorfer Zsuzsa néprajzkutató mesél a megyei könyvtár Központi Könyvtárának Klubjában (Győr, Herman Ottó u. 22., földszint) két ballada kutatásáról: előadásában a Dely Mári és a győri "csuda" történeteiről hallhatnak érdekességeket a résztvevők. A rendezvényre a belépés díjtalan.

„...Török József Dely Máriát midőn ez a malomba őrlés végett gabonát vitt, érzéki gyönyöreinek kielégítésére kívánta felhasználni, mely szándéka a hajadon ellenszegülése miatt nem sikerülvén, Török a leányt a malom deszkáihoz vágta, s alélt állapotában a Dunába dobta, s midőn a leány menekülni akart s a malom lánczaiba kapaszkodott. Török egy ladikon hozzá közeledett s egy evezőlapáttal fejbe ütötte, sőt midón a leány felbukkant, Török az evezőlapátal őt a víz alá szorította, minek következtében Dely Mária megfult. Ez esetről Ács Benedek molnár legénynek tudomása volt, de mindennek daczára a vizsgáló bírót kihallgattatása alkalmával tévútra vezetni iparkodott, miért is bűnpártolás miatt vád alá helyeztetett. Vádlottak a tény elkövetését a vizsgálat alkalmával beismervén, felolvasott vallomásokat helyben hagyták s megerősítették.”

(Lanczendorfer Zsuzsanna, Gülch Csaba: A vérző liliom: Dely Mári balladája a néphagyomány és a költészet tükrében. Győr, 2003.)

2014.08.28