KÉP-ÍRÓ

Könyv Almási Tibor és Belovicz Ferenc több évtizedes múzeumi munkássága tiszteletére

A Múzeumok Éjszakája keretében mutatták be a Napóleon-házban az Almási Tibor és Belovicz Ferenc, két jeles múzeumi munkatárs több évtizedes munkásságának tiszteletére kiadott szép és tartalmas, KÉP-ÍRÓ című emlékkönyvet. Grászli Bernadett, a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum igazgatója kötetbeli köszöntőjében a következőket írta.

„Vannak élethelyzetek, amikor az érdeklődés, a tudásvágy és a kötelesség tökéletes hármasként együttműködve maradandó, tiszteletreméltó életművet teremt. A múzeumban eltöltött évek sora végtelenül soknak tűnő feladatról, a kihívást teremtő, olykor érthető és máskor értelmezhetetlennek tűnő változásokról szól. A mindennapokban az alkotás lehetőségének keresése mellett ott szerepel a munkának a természetes könnyedséggel való kiváló teljesítése is. A muzeológus és a restaurátor hivatása egyaránt a múzeumi tárgyak, azaz a műkincsek, műalkotások és dokumentatív jelentőséggel bíró történeti emlékek világához kötődik.

Az emlékkönyv lapjain megszólaló pályatársak, munkatársak és művészbarátok egy-egy írott mű vagy műalkotás bemutatásával járulnak hozzá, hogy méltó szakmai és emberi gesztussal fejezzük ki tiszteletünket és szeretetünket Almási Tibor és Belovicz Ferenc kollégáink felé. Több évtizedes szakmai pályafutásuk elismeréseképpen e gazdagon illusztrált kötettel szeretnénk megköszönni a sok segítséget, őszinte törődést, amellyel hozzájárultak ahhoz, hogy a múzeumban eltöltött mindennapok teljesebbé váljanak.”

A bemutató azért is különös örömömre szolgált, mert pár fotómat a kötetet szerkesztő Pápai Emese művészettörténész beválogatta a könyvbe. Öröm számomra az is, hogy elmondhatom, a Rév-Komáromban megjelenő Atelier, magyar nyelvű művészeti folyóirat 2005. májusi különszámában – mely Dunaszerdahely és Győr művészeti életét volt hivatva bemutatni – közölhettük Almási Tibor Képzőművészet a két világháború között c. írását. Tibor fotóját én készítettem.

Almási Tibor művészete, embersége előtt szeretnék én is tisztelegni azzal, hogy fotóimon megörökítettem ezt a számára az utolsó pillanatokig meglepetésnek szánt méltó megemlékezést, melyen a barátok, művészek, őt szerető és tisztelő emberek sokasága jelent meg.

A megemlékezést dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, barát, műgyűjtő nyitotta meg. Az eseményen Radosza Attila és Selényi Károly István győri képzőművészek zenéltek. A kiállítás termeinek falait azon művészek képei díszítik, akik életük során valamilyen módon kapcsolatba kerültek Almási Tiborral.

Molnár György
a GYAK tagja és az Atelier művészeti folyóirat munkatársa


2015.06.23