2360

Universitas-Győr Alapítvány


Huszonöt éve, 1990-ben az új jogszabályok alkalmazásával Győr város, a Széchenyi István Műszaki Főiskola, a képzés munkaerő-piaci hátterét akkor meghatározó vállalatok, intézmények, mint alapítók Universitas-Győr névvel alapítványt hoztak létre.

„Mi, alapítók, attól az óhajtól vezérelve, hogy a Széchenyi István Műszaki Főiskola egyetemi rangra emelkedjék, ezáltal Győr városa az egyetemi városok sorába lépjen, nemkülönben, hogy a megalakult egyetem működését és fejlődését ezáltal támogassuk, Universitas-Győr névvel Alapítványt hoztunk létre.” – tette meg nyilatkozatát 8 alapító (Győr Megyei Város Tanácsa, Közlekedési és Hírközlési Minisztérium, Magyar Államvasutak, Magyar Műsorszóró Vállalat, Magyar Posta, Magyar Távközlési Vállalat, Magyar Vagon- és Gépgyár, Széchenyi István Műszaki Főiskola). Az alapító dokumentum 1990. június 6-án született, melyet a győri főiskola részéről dr. Szekeres Tamás főigazgató írt alá, aki egyúttal a kuratórium elnöki tisztségét is betölti 25 éve.

Az alapítvány célkitűzése megvalósult, 2002. január 1-jétől a győri főiskola – teljesítve a törvényben meghatározott feltételeket – egyetemként működik. Az alapítvány pedig, folytatva az alapító okiratban tett vállalását, továbbra is katalizátor szerepet vállal az egyetem fejlődésének támogatásában, az egyetemi élet városi és regionális gazdasági-társadalmi környezetének alakításában.

Az elmúlt 25 évben közel egymilliárd Ft-tal gazdálkodhatott az alapítvány. Különösen jelentős volt az alapítók 56 millió Ft felajánlása, Győr városának 270 millió Ft-os támogatása, és az a 140 millió Ft, amit az egyetem szellemiségét folyamatosan fejlesztő célkitűzéssel egyetértő adózó állampolgárok az elmúlt 15 évben ajánlottak fel személyi jövedelemadójuk 1%-ából. Győr város a Frigyes laktanya térítés nélküli átadásával járult hozzá az egyetemi program költségeinek finanszírozásához, s az akkor már használhatatlan állapotú laktanyát az alapítvány értékesíteni tudta.

Az Universitas-Győr Alapítvány oktatói ösztöndíj programja elsősorban a doktori képzést menedzselte, s a kiemelkedően tehetséges, kiváló tanulmányi előmenetelű hallgatókat a karrierépítésük támogatásával motiválta. A programnak nagy szerepe volt abban, hogy a tudományos minősítéssel rendelkező oktatók száma megtízszereződött az elmúlt 25 évben. Több, mint 250 oktató kapott eddig ösztöndíj formájában anyagi támogatást. A professzori ösztöndíjat, majd a Hegedűs Gyula tudományos ösztöndíjat a Kuratórium az egyetem megalakulását követően alapította, hogy tehetséges, fiatal oktatók támogatásával segítséget nyújtson a jövő győri professzori karának megteremtéséhez. Ugyanezt a célt szolgálja a nemzetközi vendégoktatói ösztöndíj, amit a széchenyis oktatók külföldi kutató munkához pályázhatnak. A hallgatói ösztöndíj program keretében az elmúlt 17 évben több, mint 900 kiemelkedően tanuló hallgató számára biztosított pályázati úton elnyerhető ösztöndíjat az alapítvány, s folyamatos támogatója volt a Győri Egyetemi Zenekarnak és ugyancsak az egyetem keretein belül működő Győr Symphonic Bandnek. Az alapítvány a korábbi években több, az oktatást támogató program, létesítmény megvalósításában is részt vállalt: sportcsarnok, korszerű előadóterem építés, informatikai fejlesztések jelzik az anyagi közreműködést. Jelentős szerepet vállalt a jogászképzés győri újraindításában, a közgazdászképzés és új szakok győri meghonosításában, a zeneművészeti és egészségügyi és szociális képzés beindításában. Az alapítvány 1998. január 1-jétől elnyerte a közhasznúsági fokozatot.

Kiemelkedő kezdeményezés, sikeres hagyományteremtés volt 1994-ben a névadó Széchenyi István születésének évfordulójához kapcsolódó Akadémiai Nap megrendezése, a Pro Universitate elismerő díj alapítása és működtetése.

„Az Universitas-Győr Alapítvány büszke arra, hogy támogató tevékenységével hozzájárult a Széchenyi István Egyetem létrejöttéhez, és arra törekszik, hogy támogatási rendszerével a győri egyetem működését és további fejlődését elősegítse” – összegezte a negyedszázados eredményes tevékenységet dr. Szekeres Tamás professor emeritus, az egyik legsikeresebb hazai Alapítvány kuratóriumának elnöke.

2015.06.17