A Családsegítő Szolgálat pályaorientációs és szociális készségfejlesztő tevékenysége

Együttműködés a Mobilis Győrrel

Május 26-án tartották a Családsegítő Szolgálat és a Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. közös sajtótájékoztatóját. A Családsegítő Szolgálat – rálátva a városban felmerülő szociális problémákra – folyamatosan monitorozza, felméri a valós igényeket annak érdekében, hogy bizonyos társadalmi problémákra időben és hatékonyan tudjon reagálni.

Ennek szellemében kezdeményezte az Eötvös József Általános és Szakiskolával a kapcsolatfelvételt, pályaorientációs csoportok megvalósítása céljából. A program célcsoportja azok a hátrányos helyzetű, rossz szociális körülmények között élő fiatalok, akik a normál oktatási rendszerből kiszorultak magatartási problémáik, beilleszkedési nehézségeik miatt. A csoportok 2015. március 15-én indultak és 5 különböző csoport 4 foglalkozáson vett részt. A foglalkozások célja az volt, hogy a fiatalok hétköznapjaiban kerüljön szóba a tanulás fontossága, a tanulás, továbbtanulás összefüggései, a továbbtanulás és szakmaválasztás összefüggései, a szakmaválasztás és a munka világának összefüggései, illetve a munka és a családalapítás kapcsolata. Fontos cél volt továbbá az is, hogy olyan értékek kerüljenek közvetítésre, mint az élethosszig tartó tanulás, a tisztelet, az együttműködés és a másik ember segítése. A foglalkozásokon általában 10-15 fő vett részt. Ez azt jelenti, hogy 75 különböző személyt sikerült megmozgatni a téma kapcsán.

Fontos megemlíteni, hogy a fiatalok oldaláról felmerülő igények és szükségletek általánosak. Minden ember életében meghatározó a közösségi élmény, az elfogadás, a meghallgatás igénye, illetve az „én is fontos vagyok” érzés megélése. Ezért a program minden oktatási intézmény számára ajánlott, hiszen az ismeretátadás mellett a saját élményen alapuló, játékos tréning gyakorlatok fejlesztik a szociális kompetenciát, amely fundamentuma a társadalmi integrációnak.

A projekt bevezetése oktatási intézményekben megalapozhat olyan közösségi programokat, amelyek alternatívákat jelenthetnek a szabadidő kulturált eltöltésére, a droghasználat megelőzésére, az iskola által preferált értékek közvetítésére, az attitűdök alakulásának „befolyásolására”, az élő emberi kapcsolatok kialakítására és erősítésére, a helyi közösségek fejlesztésére, illetve a különböző intézmények együttműködésére. A projekt egyedisége és aktualitása abban áll, hogy már önmagában is új megközelítést kínál a hátrányos helyzetű, tanulási és beilleszkedési nehézségekkel küzdő gyermekekkel való foglalkozásban, mindezt ötvözve egy elfogadáson alapuló partneri viszonnyal. Az együttműködések kapcsán pedig lehetőséget kínálva a tudományok megismerésére, megélésére, jövőkép és céltudatosság kialakítására.

A program zárásaként, jutalomként a Felfedezések Házába tervezett látogatás kapcsán örömmel ajánlott csatlakozási lehetőséget a Mobilis az Adj 1 élményt című programjához, amely révén fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű embertársainkat koordináló szervezetek csoportjai látogathatják rendkívüli kedvezménnyel a tudományos játszóházat. A Mobilis ezzel a felajánlásával is deklarálja: kiemelten fontos célja annak biztosítása, hogy hátrányos helyzetű, rossz szociális körülmények között élő embertársaink is élményekhez jussanak, a Felfedezések Háza látványos kísérleti bemutatói és felfedezésre ösztönző interaktív játékai számukra is elérhetők legyenek. A tudomány valóban legyen mindenkié!

A Mobilis a Győr-Moson-Sopron Megyei Pályaorientációs Konzorcium aktív tagjaként különösen fontos küldetésének tekinti, hogy a rendelkezésére álló eszközökkel támogassa a normál oktatási rendszerből kiszoruló, hátrányos helyzetű diákok pályaorientációját, így örömmel ajánlott hosszú távú együttműködést a Családsegítő Szolgálat számára. Az együttműködés fő célja a rossz szociális körülmények között élő általános iskolás diákok érdeklődésének felkeltése a régió hiányszakmái, a műszaki és természettudományok iránt, valamint minél több tanuló bevonása a szakképzésbe. A megállapodások aláírását követően az első, Családsegítő Szolgálat által koordinált csoport, az Eötvös József Általános és Szakiskolából érkezett 20 tanuló azonnal birtokba is vette a Felfedezések Házát. Az élményekkel teli foglalkozás során az önfeledt játék, az interaktív nagyeszközök kipróbálása mellett látványos kísérleti bemutatón is részt vettek a Mobilis látványlaborjában, valamint megismerkedtek a Mobilis új fejlesztésű pályaorientációs játékaival, amelyek hat műszaki szakterületet mutatnak be könnyen befogadható módon, látványosan, élmények révén.

Az együttműködést a Családsegítő Szolgálat részéről Rákosi-Tóth Rita igazgató, a Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. részéről Szilasi Péter Tamás ügyvezető írta alá.

2015.05.30