A Győri Kábítószerügyi Egyeztető Fórum pályázati felhívása


A Győri Kábítószerügyi Egyeztető Fórum a régióban folyó tudományos tevékenység és a jogalkalmazás hatékonyabbá tétele érdekében pályázatot hirdet felsőoktatási intézmények hallgatói és 35 év alatti pályakezdő gyakornokok számára a kábítószer-probléma kezelése (prevenció, kínálatcsökkentés, ártalomcsökkentés – terápia) témakörében az alábbi feltételekkel.

A pályaművek írásban, három nyomtatott formában, valamint elektronikusan egy példányban 2015. október 31. napjáig nyújthatók be az alábbi címre: Győr MJ Város Polgármesteri Hivatal, WHO Egészséges Városok Programiroda, 9021 Győr, Városház tér 1.

A pályázaton eddig nem publikált, másutt be nem nyújtott, ellenszolgáltatásban nem részesült olyan tudományos igényű, magyar nyelvű tanulmányokkal lehet részt venni, amelyek a feldolgozott téma eddigi irodalmához képest új tudományos eredményeket tartalmaznak. Előnyben részesülnek a régióban szerzett tapasztalatokra épülő, vagy az itt jelentkező problémák megoldását segítő művek. A pályázat terjedelmét a kiírók nem kívánják korlátozni.

A pályázat benyújtása előtt konzultációs lehetőség áll rendelkezésére az érdeklődőknek a következő elérhetőségekkel:

Kínálatcsökkentés
Dr. Jungi Eszter bíró – Győri Törvényszék: 9021 Győr, Szent István u. 6., telefon: 96/508-715

Ártalomcsökkentés, terápia
Dr. Feller Gábor pszichiáter, osztályvezető főorvos – Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Pszichiátriai, Mentálhigiénés és Addiktológiai Osztály: 9024 Győr, Zrínyi u. 13., telefon: 96 /418-244/1361

Prevenció
Burkali Bernadett egészségvédelmi osztályvezető – Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve: 9024 Győr, Jósika u. 18., telefon: 96/ 513-741

A pályázat jeligés. Zárt borítékban csatolni kell a pályázó nevét, pontos címét, telefonszámát, (hallgató esetében oktatási intézménye, azon belül a kar, szak megnevezését, címét), valamint a pályázó nyilatkozatát arról, hogy pályázatát a meghirdetett feltételek ismeretében és betartásával nyújtotta be. A szervezők a zárt borítékban csatolt adatokat a Bíráló Bizottság döntésének meghozataláig zártan kezelik.

A szervezők a pályaművek elbírálására a kábítószer probléma kezelésében jártas szakemberekből álló Bíráló Bizottságot kérnek fel. A nyertes pályaművek díjazásban részesülnek (I. díj30000 Ft, II. díj20000 Ft, III. díj10000 Ft), valamint dolgozatuk ismertetésre kerül a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum ülésén. A Bíráló Bizottság fenntartja a jogot a díjak megosztására.

A díjnyertes pályamunkákat a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum önálló szellemi terméknek tekinti, és azt tevékenysége során – a szerzői jog elismerésével – szabadon felhasználhatja. A díjak kiosztására ünnepélyes keretek között kerül sor, az eredményhirdetés helyéről és idejéről a szervezők a pályázókat írásban értesítik.

További információ a Győr-Moson-Sopron Megyei Kábítószerügyi Egyeztetõ Fórum honlapján található.

2015.05.05