Rómer kiállítás és konferencia Pozsonyban


Pozsonyban, a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumában (Brämer-kúria, Žižka utca 18.) április 21-én 17.00-kor nyílik meg a Szóval, tettel című emlékkiállítás, mely a pozsonyi Rómer Flóris bencés polihisztor életművét és munkásságát mutatja be, születésének 200. évfordulója alkalmából. Szóval és tettel címmel rendez nemzetközi tudományos konferenciát a Pozsonyi Városi Múzeum, a Balassi Intézet és a Szlovák Műemlékvédelmi Hivatal április 22-én az Apponyi-palotában (Radniéná 1.).

A múzeum termeiben különböző társadalomtudományi diszciplínák képviselői számolnak be Rómer Flóris magyarországi és külföldi tudományos beágyazottságáról.

A témákból:

Adalékok Rómer Flóris életéhez és munkásságához (előadó: Peter Buday)
„Ócskász, ódonász, avatagár, cserépszaglász, harangász, nyuzár”, avagy Rómer Flóris, a győri múzeum alapítója (Perger Gyula)
Rómer Flóris szerepe Pozsony tudományos életében (Katarína Pekařová)
Rómer Flóris tudományos munkássága a Magyar Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárában (Szende László)
Rómer Flóris nyugdíjas évei Nagyváradon (Lakatos-Balla Attila)
Rómer Flóris szakmai szövegeinek képi dokumentációja (Zuzana Ludiková)
Többes identitások Magyarországon a 19. században – Rómer Flóris német, magyarországi és magyar identitása (Demmel József)
Rómer Flóris közgyűjteményi hagyatéka Budapesten (Kerny Terézia)
Rómer Flóris tárgyai a Pozsonyi Városi Múzeum gyűjteményeiben (Zuzana Francová)
A századok sötétségében – Rómer Flóris „elfelejtett” levéltári hagyatéka Pozsonyban (Gaucsík István)

2015.04.19