Esterházy Péter 65


65 éve, 1950. április 14-én született Esterházy Péter, Kossuth-díjas író, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja. Budapesten látta meg a napvilágot gróf Esterházy Mátyás és Mányoki Irén Magdolna gyermekeként. A budapesti piarista gimnáziumban érettségizett 1968-ban, az ELTE-n matematikusi diplomát szerzett, majd a Kohó-és Gépipari Minisztérium Számítástechnikai Intézetében dolgozott 1978-ig.

Azóta szabadfoglalkozású íróként dolgozik, a hetvenes években indult írónemzedék jelentős tagja. Szellemi elődeit a Nyugat-Újhold vonalon jelöli ki. Műveiben a posztmodern próza számos sajátossága fedezhető fel (idézet- és utalástechnika, önreferencialitás, metanyelvi kiszólások… stb.).

Már első két kötetében: Fancsikó és Pinta, Pápai vizeken ne kalózkodj! újszerű, szokatlan nyelven írt, ugyanakkor felhasználta a magyar irodalom anekdotikus hagyományait. A Termelési-regény című műve emelte Esterházy Pétert a kortársi élvonalba, párhuzamosan íródik az alapvetően önéletrajzi regény és a regény önéletrajza: a regény regénye. A Kitömött hattyú című műve irodalmi tanulmányait tartalmazta.

Nagy feltűnést keltett, és sok találgatásra adott okot Csokonai Lili név alatt megjelent fiktív önvallomása, a Tizenhét hattyúk, amelynek hőse Weöres Sándor Psychéjének mai utódja, stilizált XVII. századi nyelven mondja el merőben mai történetét. A nyolcvanas évek vége felé Esterházy Pétert egyre inkább foglalkoztatta a Kosztolányi-féle értelemben vett hírlapírás. A Hrabal könyvében (1990) a főszereplő (és narrátor) saját felesége, címzettje pedig (a „második személy”, akihez az első beszél) Bohumil Hrabal. A Hahn-Hahn grófnő pillantása című regénye – amely többrétegű utazóregény – újabb nyitást jelentett a pályáján. Ez a műve C. Margis Duna című utazóregényének párhuzamféléje, benne a térség művelődési viszonyainak újraértelmezésére törekszik. Glosszaírói munkásságát a rendszerváltás kiemelkedő publicisztikai tevékenységeként tartják számon.

A Harmonia caelestisben szövegdarabokat, családtagokat, hagyományokat keltett életre – az ismétlődés legkülönbözőbb alakzataiban. A Harmonia – a Termelési regényhez hasonlóan – két részből áll, melybe az európai történelem minden fontos és igen sok lényegtelennek tűnő megtörténtként tanult és kitalált eseménye belefér. A figurák ismétlődő szövegelemekből, közmondásokból, beszédmódokból létesülnek, így Esterházy újraírja, de le is rombolja a családregényt. A Javított kiadásban Esterházy Péter édesapja ügynök múltját tárja fel.

Esterházy Péter számos díj, kitüntetés tulajdonosa: József Attila-díj (1986), Kossuth-díj (1996), Osztrák Állami Díj (1999), Herder-díj (2002), Prima Primissima-díj (2006), a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje polgári tagozat (2007).

Magyarországon több száz tanulmány, kritika jelent meg munkáiról. Regényeit és elbeszéléseit több, mint húsz nyelvre fordították le, külföldön is széles körben elismerik munkásságát.

Nagy Mária

Források: Wikipédia, PIM, Magyar Nagylexikon

A kép a Wikimedia Commons szabad felhasználású gyűjteményéből származik, a szerzői jogtulajdonos a kép készítője. A felhasznált kép forráshelye a szerzői jogi feltételekkel és a szerző megnevezésével itt érhető el.

2015.04.14