A Hangraforgó zeng a fű között

Klubest a megyei könyvtárban

Húsvét előtt nagypénteken, április 3-án került sor a Hangraforgó együttes szokásos, havi zenés összejövetelére a megyei könyvtár Központi Könyvtárának klubjában. A Hangraforgó zeng a fű között címet kapott klubest vendége Gülch Csaba újságíró, költő volt, közös műsoruk pedig ezúttal is nívós tisztelgés volt a költészet és zene egybefonódása előtt.

Faggyas László és F. Sipos Bea műsorának kezdő dalai szerencsésen és találóan utaltak az aktualitásokra, hiszen mivel is lehetne ötletesebben adózni a (közelgő) költészet napjának, mint Janus Pannonius Pannónia dicsérete című költeményével, amely a hazai talajból, magyar költő tollából eredő alkotás. A rügyfakasztó tavaszra aztán Balassi Bálintnak a Pünkösdről szóló versének megzenésítésével reflektáltak.

Az áprilisi klubösszejövetel repertoárja a XX. századig ívelt. Radnóti Miklós, Kányádi Sándor, József Attila, a Hetek fémjelezték az estet, hogy csak a fontosabbakat említsem. Az egyes számok közti igényes összekötő szövegek – mint mindig – jó orientációs pontként szolgáltak, kiegészítették az oly sokszor kiemelt virtuóz hangszer- és énektudást.

Az est természetesen most sem telt el anélkül, hogy neves vendéggel ismerkedhessen meg a közönség, ráadásul úgy adódott, hogy ezúttal több is akadt. Gülch Csaba magyartanár, újságíró, a külföldi magyar irodalom szakavatott tudora, író és költő tisztelte meg az alkalmat jelenlétével, mellette pedig Lanczerdorfer Zsuzsanna néprajzkutatót is köszönthettük, akinek énekhangja igazi ünnepé varázsolta a rendezvényt.

Gülch Csabát László (Fagyi) és Bea kérdezték: az író április 10-én főszereplő lesz a Kisfaludy Károly Könyvtárban egy kötetbemutatón, s az est különös érdekességének ígérkezik, hogy a szerepek felcserélődnek – a Hangraforgó együttes ott majd kísérő szerepet tölt be. Ez is hűen bizonyítja szoros barátságukat, hiszen a művészi érdeklődésen kívül közelebbi kapcsolat is összeköti őket.

Az általam látott Hangraforgó találkozások azért is maradnak és élnek elevenen az emlékezetemben, mert a házaspár a zene, az írott szó művészetén kívül teljességgel nyitott a társművészetek iránt. A mostani estén Gülch Csaba vallott költészetéről, világnézetéről; költészete ars poeticájának sarokpontja az Istenhez való viszony. Művészete a gondolati költészethez sorolható. Alkotói korszaka kezdetén hosszas vajúdás után születtek a művek, később tolla gyorsabban járt, könnyedebben lett az ihletből mű. Első költői zsengéje egy rozsdás kertkapuból fejlődött ki.

Április 10-én legújabb verseskötetének bemutatására kerül sor, amely A hóesés befogad címet kapta. A mostani est folyamán előzetesen beszélt a kötetről, és ízelítőt adott költészetéből. Munkássága elismerését jelenti többek között az a tény is, hogy a Lyukasóra folyóirat az év költőjének választotta. A kötetben a verseket Babos Ágnes illusztrációi teszik teljessé.

Csiszár Antal
Fotók: Burián György

2015.04.08