Könyvtárosként Győrért

Győr Közművelődéséért-díj dr. Horváth Józsefnek, a győri könyvtár igazgatóhelyettesének

Január 22-én, a magyar kultúra napja alkalmából a Richter Teremben tartott ünnepségen intézményünk igazgatóhelyettese, dr. Horváth József vehette át a „Győr Közművelődéséért”-díjat. A laudációban méltatták több évtizedes könyvtárosi működését, könyvtörténészként végzett kutatásait, valamint a Műhely folyóirat és a Győri Tanulmányok szerkesztőjeként végzett tevékenységét. Gratulálunk!

Dr. Horváth József közel 38 éve könyvtáros, eddigi teljes pályafutása a győri megyei könyvtárhoz fűződik, ahol érettségizett állománykezelőként kezdett, majd járási instruktorként, szaktájékoztatóként, tudományos kutatóként tevékenykedett. Tíz éven keresztül a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár igazgatója volt, jelenleg a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér igazgatóhelyettese, megyei vezető szakfelügyelő.

Impozáns műveltségének alapjait a Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban szerezte meg, 1984-ben az ELTE BTK történelem-könyvtár szakán végzett, majd 1994-ben a könyvtörténet posztgraduális szakot fejezte be. 1990-ben a történettudomány segédtudományaiból egyetemi doktori címet, 2009-ben történettudomány, gazdaság és társadalomtörténet szakon PhD fokozatot szerzett.

Fő kutatási területe a kora-újkori művelődéstörténet, könyv, könyvtár, nyomdászattörténet, végrendeletek, hagyatéki iratok. Történeti, helytörténeti művei megyénk, Győr, Sopron és Kimle helytörténetének ismeretét teszik teljesebbé. 1995 és 1997. között három kötetben jelent meg igen jelentős munkája, a Győri végrendeletek a 17. századból, 2001-ben pedig a 17. századi Sopron vármegyei végrendeletek című monográfia társszerzője volt. Számos könyv, tanulmány, szakmai cikk szerzője, a Műhely és a Győri Tanulmányok című folyóirat egyik szerkesztője. A Szülőföldünk honismereti pályázatok rendszeres bírálója, a helytörténeti dolgozatok konzulense.

Megyei könyvtárigazgatóként számos Európai Uniós projektet vezényelt le sikerrel, elősegítve az intézmény informatikai és szakmai szolgáltatásainak modernizálását.

Kiemelkedően művelt, tájékozott és képzett szakember, tiszteletet parancsoló rendszeretettel és munkabírással rendelkezik. Elhivatott kutató, a város és a megye értelmiségi köreiben közszeretetnek és köztiszteletnek örved.

Fotók: Szabó Béla

2014.01.24