A Kovács Margit Iskola kiállítása a Napóleon-házban


Február 26-án nyílt meg a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum Napóleon-házban (Győr, Király u. 4.) a Győri Kovács Margit Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Iparművészeti Szakközépiskola és Szakiskola hagyományos, minden évben megrendezett kiállítása. A sokszínű tárlat március 31-ig tekinthető meg.

Az évente egyszer megrendezett „bemutatkozó” kiállításon a Kovács Margit Iskola diákjai tárják a nagyközönség elé rendkívül széles spektrumban felvonultatott munkáikat. Az általános iskola rajz tagozatán folyó oktatás kiemelt figyelmet szentel a művészet személyiségformáló erejének, az alkotás örömének, melyet hűen tükröznek a technikai sokszínűség jegyében született gyermekmunkák.

Az iparművészeti középiskola szakközépiskolai tagozatán ötvös, fémműves és üvegműves szakmák képzése folyik, a következő tanévtől pedig bevezetésre kerül a divat- és stílustervező szakképzés is. A szakképző iskolai rendszerben női szabó és népi kézműves szakmák (faműves-fajátékkészítő, fazekas és népi bőrműves szakmairányok) oktatása zajlik. Az intézmény büszkesége, hogy a népi kézműves szakmák az Országos Képzési Jegyzék alapján a Kulturális és nemzeti örökségvédelmi szakképesítések közé tartoznak.

A képzés mindegyik tagozaton hangsúlyt fektet a széleskörű művészeti alapozásra, a kreativitás, az önkifejezés képességének fejlesztésére. A művészettörténet és a népművészet értékeinek megismertetése hozzájárul a diákok esztétikai értékrendjének fejlődéséhez, a XXI. századi tárgy- és környezetkultúra értékközvetítő, tudatos és igényes alakításában való eredményes részvétel képességének kialakításához. Tanulmányaik során a diákok a tervezéstől a kivitelezésig önálló tárgyalkotó munkára készülnek fel, melynek során képessé válnak harmóniát kialakítani a múltban gyökerező, hagyományokon alapuló értékek és a mai kor igényei között.

Az alkotótevékenység során jártasságot szereznek a tárgyalakítási és a díszítési módok technológiai folyamatainak elvégzésében. A művészeti nevelés segítségével olyan ismereteket, készségeket, képességeket, kompetenciák kialakítása válik lehetségessé, mely nemcsak szakmájukban, de az élet minden területén segíteni fogja a diákokat az igényes, eredményes munkavégzésben, az értékek felismerésében, követésében, megbecsülésében.

Az iskola tanulói rendszeresen sikeresen szerepelnek megyei és országos művészeti versenyeken, pályázatokon. Eredményeinek elismeréseképpen az intézmény több alkalommal minisztériumi elismerésben részesült, és több évtizedes, kimagasló művészeti tevékenységéért „Győr Művészetéért”-díjat is kapott.

A Napóleon-házban megrendezésre került kiállítás anyaga válogatás az elmúlt év legsikeresebb alkotásaiból és a diákok vizsgamunkáiból. A tárlat március 22-ig várja az érdeklődőket hétfő kivételével naponta 10 és 18 óra között.

Fotók: Csendes Richárd


2015.03.03