Pedagóguskonferencia a győri MCC-ben


pedagogus-konferencia-gyori-mcc

Első alkalommal rendezte meg a Mathias Corvinus Collegium győri képzési központja a régió pedagógusainak szervezett konferenciáját.

A rendezvényt Constantinovits Milán, az MCC szakmai főigazgató-helyettese és dr. Fekete Dávid, az MCC győri képzési központjának képviselet-vezetője nyitotta meg. Constantinovits Milán hangsúlyozta a tehetséggondozás jelentőségét, illetve az oktatási intézményekkel fenntartott jó kapcsolatok ápolását, hiszen elmondása szerint a magyar tehetségvagyonnal úgy tudunk gazdálkodni, ha kapcsolatba lépünk az iskolákkal.

pedagogus-konferencia-gyori-mcc

Dr. Fekete Dávid az elmúlt közel két év eredményeiről beszélt, köszönetet mondott az intézményeknek az együttműködésért. Fontosnak tartotta kiemelni, az MCC hivatása az, hogy minden korosztályból a legtehetségesebb diákoknak adjon lehetőséget a fejlődésre.

Ezt követően a vendégeknek Fodor Richárd, az MCC Tanuláskutató Intézetének kutatója tartott érdekes és ismereteket bővítő előadást a változó tanulási környezetekről.

A 2021-ben létrejött MCC Tanuláskutató Intézet célja, hogy egy nemzetközi szakmai közegbe bekapcsolt szakmai közösséget működtessen, amely XXI. századi keretbe helyezi Magyarország és a Kárpát-medence oktatásügyi narratíváit. Az előadás az intézet tevékenységének, célkitűzéseinek és projektjeinek ismertetésével kezdődött, majd a változásban lévő tanulási környezetekkel folytatódott. A fókuszban a Z és Alfa generációk tanulási folyamatai, illetve az intézményi és együttműködésen alapuló digitális tanulási környezetek értékelése álltak.

pedagogus-konferencia-gyori-mcc

Az előadást kerekasztal-beszélgetés követte, melynek résztvevői voltak:
Constantinovits Milán, az MCC szakmai főigazgató-helyettese
Fodor Richárd, az MCC Tanuláskutató Intézet kutatója
Dr. Pongrácz Attila, a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán-és Társadalomtudományi Kar dékánja
Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke

A kerekasztal-beszélgetés témája az oktatás és tanulás volt. A beszélgetés résztvevői eszmét cseréltek az oktatás és tanulás kapcsolatáról, kifejtették, mit tekintünk releváns tudásnak, mi a kompetencia és mennyire okoz stresszt a kompetenciamérés a diákok életében, melyek a hétköznapi kompetenciák. Elmondták véleményeiket arról is, miért releváns ma, hogy mindenki továbbtanul, és miért volt ez régen csak az elit kiváltsága. Végezetül elmondták nézeteiket arról, hogy fel tudja-e készíteni az iskola a diákokat a változó világra, valamint kell-e tanítani a tanulási készségeket és szokásokat.

pedagogus-konferencia-gyori-mcc

Az MCC győri képzési központ első pedagóguskonferenciája nagy érdeklődéssel zajlott, a régió pedagógusai szép számmal érkeztek a rendezvényre, melyet a jövőre nézve hagyománnyá szeretnének tenni a központban.

2022.11.27