Szeptember 21. ‒ A béke világnapja

A költészet perspektívájából – Szabados Éva írása

peace-statue

A béke olyan, mint a levegő vagy a víz. Amíg van, természetesnek vesszük, és szinte fel sem tűnik nekünk. De amint megérezzük, hogy elveszíthetjük, hirtelen felértékelődik. Ami a szomszédos országban történik, attól már nem lehet úgy elhatárolódni, mint egy másik kontinensen zajló konfliktustól, ezért február 24-én itt, Magyarországon is rádöbbenhettünk, mennyire törékeny, mennyire „könnyüléptü” e „tünde fény”. Radnóti Miklós ikonikus versében keresi, hívja a békét, amelynek forrása nem kívül, hanem az emberek lelkében van.

Radnóti Miklós 1938-ban írta meg Himnusz a békéről című versét. Ebben az évben nagyon sok olyan lépés történt Európában, ami a rengeteg áldozatot követelő II. világháborúhoz vezetett. Magyarországon Darányi Kálmán 1938. március 5-én a Nemzeti Egység Pártja nagygyűlésén hirdette meg a „Győri programot”, ami azt jelentette, hogy az ország egymilliárd pengő ráfordításával elkezdte fejleszteni a hadsereget.

Rá hét napra, március 12-én megtörtént az Anschluss, az első lépés Hitler egyik legfontosabb külpolitikai törekvésében, a Harmadik Birodalom határainak kiterjesztésében. Ausztria Német Birodalomhoz történő csatolása megelőzte a Szudétavidék és Csehszlovákia megszállását, illetve Lengyelország 1939-es megtámadását, amely végső soron a második világháború kirobbanásához vezetett.

Radnóti látnokként 1938 februárjában írta meg ihletett költeményét, mint azt a szegedi Kalmár család irattárából előkerült, Kalmár Éva születése alkalmából küldött levél is bizonyítja. A baráti házaspár kislánya 1938. február 3-án született, a cím nélkül bemásolt vers pedig nem más, mint a Himnusz a békéről, amely azután a Pesti Napló 1938. március 6-i számában látott napvilágot. A levél, amelyből a következő részlet való, e két dátum között született.

... köszöntelek így elkésve Hármatokat, mert egy Bölcsődalt akartam kűldeni Évának. De Múzsám kiszámíthatatlan hölgy (talán a következő tíz év alatt – ha megérem, sikerül megrendszabályoznom, –), és egy Békehimnuszt csikart ki belőlem. S ez jellemző napjaimra, napjainkra…

Te tünde fény! futó reménység vagy te,
forgó századoknak ritka éke:
zengő szavakkal s egyre lelkesebben
szóltam hozzád könnyüléptü béke!

Szólnék most ujra, merre vagy? hová
tüntél e télből, mely rólad papol
s acélt fen szívek ellen, – ellened!
A szőllőszemben alszik így a bor

ahogy te most mibennünk rejtezel.
Pattanj ki hát! egy régesrégi kép
kisért a dalló szájú boldogokról;
de jaj, tudunk-e énekelni még?

Ó, jöjj el már te szellős március!
most még kemény fagyokkal jő a reggel,
didergő erdők anyja téli nap:
leheld be gyönge fáidat meleggel,

s állj meg fölöttünk is, mert megfagyunk
e háborúk perzselte télben itt,
ahol az ellenállni gyönge lélek
tanulja már az öklök érveit.

Nyarakra gondolunk s hogy erdeink
majd lombosodnak s bennük járni jó,
és kertjeinknek sűrü illatában
fáján akad a hullni kész dió!

s arany napoknak alján pattanó
labdák körül gomolygó gombolyag,
gyereksereg visong, a réteken
zászlós sörényü, csillogó lovak

száguldanak a hulló nap felé!
s fejünk felett surrog és csivog
a fecskefészkektől sötét eresz!
Igy lesz-e? Igy! Mert egyszer béke lesz.

Ó, tarts ki addig lélek, védekezz!”

A vers üzenete ma ugyanúgy szíven ütő, mint születése évében lehetett. Mert a történelem egyre több kutató számára nyilvánvalóan ciklikus. És mert soraiból kiolvashatjuk a béke forrásának rejtekhelyét:

A szőllőszemben alszik így a bor
ahogy te most mibennünk rejtezel.

Talán a forgó századokon át az emberiség próbára van téve, rá tud-e találni lelkében a békére, és össze tud-e fogni végre. Amíg könnyedén megosztható és összeugrasztható, addig ismétlődnek a háborúk pusztítást és szenvedést okozva.

A béke feltételeiről érdemes lehet meghallgatnunk az istenekhez írott himnuszok hagyományát ápoló ógörög írókat is. Költeményeiket Radnóti rokonverseknek nevezte, ihletet merített belőlük, és fordítóként tolmácsolta felénk több ezer év távlatából.

dove-peace-sculpture

Hésziodosz Munkák és napok című írásában ezt a kulcsot adja a béke megőrzéséhez:

Ott, ahol egy mérték mér polgárnak s idegennek,
és az igaz törvény útjáról senki le nem tér,
dúsan hajt az a város, benne virágzik az ember,
békesség lakozik földjén, ifjak nevelője,
messzetekintő Zeusz nem támaszt ellene harcot.
Nem pusztítja a törvénytartó népet az ínség,
sem rontás, a nehéz munkát a siker koszorúzza.

Végül egy kortárs verssel szeretném még egy nézőpontból megvilágítani azt a belső forrást, amelyből a legnehezebb helyzetben is érdemes merítenünk, hogy békére lelhessünk.

a belső mosoly ellazít,
végigvezet az életen,
minden kötelet elszakít,
ha fojtogat a félelem,

a belső mosoly megsegít,
átölel, nem vagy egymagad –
felsugárzik az arcodon:
már bentről melegít a Nap.

(Szabó T. Anna: A belső mosoly – részlet)

Szabados Éva

Forrás: wikipédia 1, wikipédia 2, tiszatajonline.hu, mek.oszk.hu, jelenkor.net, litera-tura.hu

A képek a Wikimedia Commons szabadfelhasználású gyűjteményéből származnak, a szerzői jogtulajdonosok a képek készítői. A felhasznált képek forráshelyei a szerzői jogi feltételekkel és a szerzők megnevezésével a következő linkeken találhatók: 1. kép; 2. kép.

2022.09.21