Pálinkafőző lett a várból


dobrokoz-var

Aztán majdnem meg is feledkeztünk Döbrököz váráról, amit a jogtudós és diplomata Werbőczy István Imre nevű fia tett Tolna vármegye védelmének központjává. Döbröközből ugyan már csak egy-egy falcsonk mutatja, hogy hajdanán bizony kővár állott itt. De ez legalább megvan, nem úgy, mint számtalan más vár esetében, ahol csupán néhány kőhányás és mélyedés jelzi a dicső múltat.

Döbrököz tehát Werbőczy Imre által került fel igazán a térképre, de persze előtte már hosszú történettel bírt, hiszen egyesek római castrumot, mások pedig honfoglalás kori földvárat sejtenek az előzményeként. A Kapos mocsaraival körülvett dombocskán a források szerint 1309-ben biztosan állt vár, mégpedig a nagy Kőszegi család birtokában. Kőszegi III. Henrik várnagya ekkortájt András fia Mihály volt Döbröközön, majd jött Károly Róbert, és Zalafőnél szétszórta a Kőszegiek hadait, így 1316-ban övé lett Döbrököz is. Hogy aztán rögtön híveinek, a szalók nembeli Varsayaknak és a Himfyknek adja felesben. Utánuk a Lackfiak az urak a várban egészen 1397-ig, mikor is Zsigmond a család hűtlensége miatt elveszi azt, és Héder nembeli Tamási Henriknek adja. Aki, no és leszármazottjai egészen sokáig bírják, hiszen csak a várnai csatában oly vakmerően előretörő és el is eső I. Ulászló lesz az, aki 1441-ben a Rozgonyi testvéreknek adja el a várat.

karoly-robert-hosok-tere

Károly Róbert a Hősök terén (KATAMAFOTÓ Kft. CC BY-SA)

Tőlük Várna, az 1444-es nagy vereség után Újlaki Miklós veszi el erővel, majd 1446-ban már mesztegnyői Szerecseny Péter kezén találjuk. Az ő János nevű fia aztán Szapolyai János titkáraként tevékenykedik már, halála után pedig özvegyét, Szekcsői Herczeg Katalint Werbőczy István veszi nőül. Így lesz a Werbőczyeké Döbrököz, aztán innen már részben ismerjük is a történetet. A Szulejmán által a budai keresztény polgárok bírájának megtett, öregedő Werbőczy még Buda elfoglalása után a szultánnak ígéri Döbröközt. De fia nem foglalkozik ezzel az ígérettel, talán ez is közrejátszik abban, hogy a sokat akadékoskodó, követelőző öregembert állítólag maga Szulejmán mérgezteti meg. Fia viszont tolnai főispánként a vármegye védelmének vezetője lesz, 1242 márciusában ő próbálja megállítani a tavasszal fosztogató útra induló Kászon mohácsi béget. Szászvárra vonul hát 225 lovasával és 200, szekerekre rakott gyaloggal, ahol hiába vár a pécsiek segélyhadára. Így a kozári mezőn, március 25-én maga esik rá a pihenő törökre. A lovát ugyan elveszti, de a csatát megnyeri, 220 rabot szabadít ki, és 16 fogoly mellett 90 török fejet visz haza Döbröközbe.

werboczy-istvan-keziras

Werbőczy István kézírása (Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár PDM)

Mi pedig ezt Tinódi Lantos Sebestyéntől tudjuk ilyen pontosan, aki, mint egyfajta tudósító, versbe szedte a történetet. Két év múlva aztán jön Mehmed budai pasa, Werbőczy várai elvesznek, ő maga családjával, mint tudjuk, szerencsésen Erdélybe tud menekülni. De a téglából emelt, négyszögletű várban 1687-ig a török ül, majd az 1700-as évek második felétől az Esterházyak kerülnek itt (is) birtokba. A még álló épületekben pálinkafőzőt, majd magtárat működtetnek, aztán az 1820-as évektől megkezdődik a bontás. A maradékot a területtel együtt 1938-ban adja Pál herceg a falunak, ahol megbecsülik ma is az adományt. Rendben tartják a parkot, lenyírják a füvet, őrzik a hagyományt.

Címlapkép: A mai helyzet (varlexikon.hu)

Pálffy Lajos
Forrás: forumhungaricum.hu

2022.07.28