Dombó várából is Tüzép lett


dombo-var

Dombó vára pedig a mai Dombóvártól délre, a Kapos mellett, annak árterében egy dombocskára épült. Mocsár és vizesárok vette körbe, a falak és a négy sarkán lévő tornyok mellett ez volt a legfőbb védelmezője. Aztán a török ellen ez sem védte meg, végül pedig bécsi robbantómesterek tettek pontot a történetére.

De ne siessünk ennyire előre, mert Dombó várának azért voltak szép napjai is. 1310-ben, első említésekor Kőszegi Henrik fiának, Jánosnak a birtokában volt a hely, ahol már vár állott. Nyékkel együtt ezt a várat adta oda 1326-ban Károly Róbert Csák Péternek és Istvánnak azok bakonyi és vértesi váraiért, birtokaiért. Nem volt valami fényes csere, de a nagyhatalmú nagybácsi, Máté már nem élt ott fenn, Trencsén várában, nem tudta megvédeni a Csák nemzetség érdekeit. Talán ezért is vették fel aztán Csák Péter utódai a Dombai nevet, és a família felvirágzott, gyarapodott és országos tekintélyt is szerzett. Ott vannak a Dombaiak kézjegyei, pecsétjei jelentős okleveleken, 1445-ben Dombai Pál már jelen van abban a követségben, amely Mátyás későbbi nagy ellenfelével, Habsburg Frigyessel tárgyal Bécsben. Pál 1460-ban a tolnai főispánságot is megkapja a fiatal, csőrében gyűrűt tartó hollós címerrel rendelkező uralkodótól. Aztán királyi lovászmester is lesz majd, szintén Pál nevezetű fia pedig már II. Ulászlót szolgálja.

werboczi-istvan-keziras

Werbőczy István kézírása (ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár PDM)

Ifjabb Dombai Pál fia, János pedig Mohács után Szapolyai mellé áll, akitől tolnai főispáni címet is kap. De ez már a török előrenyomulásának időszaka, vészterhes idők járnak, harcban áll az ország. Dombai János pedig talán ezért is fiú utód nélkül hal meg 1536-ban. Leányát, Annát és a vele járó birtokrészt (leánynegyed) pedig Werbőczy István kezeli, mert ő Anna nagyapja. Werbőczy gyámsága után fia, Imre kerül itt is birtokba. De nem sokáig, mert Mehmed budai pasa 1545 tavaszán Pécsről elindítja csapatait a maradék magyar Tolna ellen. Ekkor esik el Simontornya, Ozora, Döbörköz, Tamási és Dáró vára is, de Dombóhoz már csak novemberre érnek oda az ostromlók. Ezért aztán a vár csak egy év múlva lesz a töröké, Kászim pécsi bég ostromolja majd tatár segédcsapatokkal. Kapitánya, Gere Benedek a feltételezések szerint 100-150 katonának parancsolt, így aztán szabad elvonulás fejében meg is adta magát.

dombo-var-metszet

Korabeli metszeten (varlexikon.hu)

Dombón pedig beköszöntöttek a török idők, és oszmán kézen is maradt a vár egészen Buda visszavívásáig. (Igaz, 1599-ben azért volt néhány hónapig magyar zászló is rajta, mikor Pálffy Miklós és cimborája, Schwarzenberg Adolf tábornok visszafoglalta.) Egy 1692-es leírás szerint aztán már erősen romos volt a vár, amelynek hatalmas kapubástyája alatt háromosztatú bejárata is volt. Előtte pedig híd állt a várárok felett, és mindezt a maradék bástyákkal, falakkal együtt a levegőbe repítették 1702-ben, Lipót császár parancsára. Ekkor már az Esterházyak voltak itt is a birokosok, de ők nem tartottak igényt a pusztuló erősségre.

dombovar-tuzep

Életkép a dombóvári Tüzépről (Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum CC BY-NC-ND)

Így lett hát a környékbeliek kőbányája, Tüzép telepe a vár romja, és jó forgalma is volt a helynek, mert mára már csak egy oszlopszerű falrész maradt Dombó várából mutatóba.

Címlapkép: Ennyi maradt belőle (varlexikon.hu)

Pálffy Lajos
Forrás: forumhungaricum.hu

2022.07.03