Kosztyó Gyula: „A kommunizmusság nagyobb tért nem tudott hódítani” – A Tanácsköztársaság története Kárpátalján

Clio kötetek 8. ‒ könyvajánló

kosztyo-gyula-a-kommunizmussag-nagyobb-tert-nem-tudott-hoditani

A könyv az első átfogó feldolgozása a Tanácsköztársaság Ung, Bereg, Ugocsa és Máramaros megyei történetének. A szerző több évig tartó szisztematikus levéltári kutatásainak eredményeképp felvázolja az 1919. március 21. – április 29. közötti rövid időszak közigazgatási és politikai viszonyait, a vármegyei direktóriumok munkáját, azok agitációs tevékenységét, illetve a katasztrofális közellátási állapotokra adott válságenyhítő intézkedéseket.

Kosztyó Gyula külön fejezetben foglalkozik a korszak kulcsproblémájának számító földkérdéssel, és az eddigi feldolgozásokban tabutémának számító felkelések, ellenforradalmi események, túszszedések, megtorló forradalmi törvényszéki eljárások történetével. A kötetben helyet kapnak a csehszlovák és román katonai intervenció eseményei és a tanácshatalom ezzel párhuzamosan zajló lassú kimúlási folyamata, illetve a Tanácsköztársaságot követő felelősségre vonási eljárások.

A könyvben egy huszonkilenc iratot tartalmazó dokumentumgyűjtemény is található, amelyben olyan eddig nem publikált iratok szerepelnek, amelyek a kor emberének nézőpontját közvetítik. A Tanácsköztársaság eseményeiben történő eligazodáshoz pedig egy részletes, napi szinten lebontott kronológia nyújt segítséget. 

A kötet a Clio Intézet honlapjáról tölthető le.

A Clio kötetek korábbi kiadványai:
- Magyar Endre Lénárd: Perjessy Sándor és a Tanácsköztársaság elleni felkelés Szentendrén (1919. június 24-25.)
- Kóródi Máté: Adattár a Magyar Nemzeti Hadsereg tiszti különítményes csoportjai és más fegyveres szervek által elkövetett gyilkosságokról (1919. augusztus 3. – 1921. október 23.)
- Végső István: Garbai Sándor a Tanácsköztársaságról és a zsidóságról – Válogatás a Forradalmi Kormányzótanács elnökének visszaemlékezéseiből
- Kosztyó Gyula: A Tanácsköztársaság Kárpátalján (1919. március 21. – április 29.) - Történet – Kronológia – Források
- Tangl Balázs: Iratok Bárdossy László népbírósági peréhez
- Marosvári Attila: Vérengzés Apátfalván (1919. június 23-24.)
- Bajcsi Ildikó: „Ezeknek ki kell kerülni a nemzet vérkeringéséből” – A komáromi és környékbeli zsidóság jogfosztása (1938-1944)

2022.06.18