Szavakkal festett képek

Könyvbemutató a győri könyvtár Gyárvárosi Fiókkönyvtárában

szavakkal-festett-kepek

Április 8-án, pénteken 17 órai kezdettel tartotta a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Gyárvárosi Fiókkönyvtárában Szavakkal festett képek című, színes fotókkal, versekkel, kisprózákkal összeállított közös kiadványának bemutatóját Vehofsics Erzsébet és Gősi Vali, a Győri Antológia Irodalmi és Művészeti Alkotó Közösség (GYAK) két tagja.

A több mint száz oldalas albumhoz Csáky Anna költő, a GYAK vezetője írt bevezetőt, Győri Andor író, a Győri antológia egyik szerzője pedig ajánlást. Bogár Erika könyvtárvezető (ő is antológiás) köszöntője után Gősi Ferenc fotós (szintén a GYAK tagja) nyitotta meg a rendezvényt, az előszóból idézett sorokkal méltatva a bemutatandó könyv erényeit és szépségeit.

Vehofsics Erzsébet (a Győri Fotóklub Egyesület tagja is) gyönyörű, színes felvételeihez hangulatilag nagyszerűen illeszkednek Gősi Vali versei. A fotó és a vers műfaji szempontból sok rokon vonást mutat: a képszerűség, a láttató erő, a szépség, a művészi igénnyel megfogalmazott mondanivaló mindkét alkotás sajátja. A szerzők hasonló lelkisége a képeken is, a verseken is átsugárzik.

Vehofsics Erzsébet kiváló technikai megoldásokkal készített fotói a legszebb magyar tájakat tárják elénk gazdag színvilágukkal, az erős és pasztell színek, árnyalatok egymásba játszásával. A valóság és az álomszerűség finom áttűnésekkel jelenik meg rajtuk. Az alkotó kedvenc motívumai közé tartoznak a fák, virágok, erdőképek, folyók, patakok, az égbolt változásai, a sokféle alakú és színű felhők, a havas, ködös évszakok. Különösen kedveli az őszi színekben gazdag, valamint az éteri fehérségű havas tájak ábrázolását, mint ahogy a virágok által közvetített szépséget is.

Gősi Vali verseiben ezek a motívumok emlékeket, álmokat, különböző érzelmeket, víziókat hordoznak, többletet adva a képek látványelemeinek. A költemények líraisága, zeneisége, képgazdagsága sokféle mondanivaló közvetítésére alkalmas. A költő a lelkében lejátszódó folyamatok megfogalmazásával, a fotókhoz kapcsolt asszociációival, sugallataival szélesre tárja azok üzenetspektrumát.

Szigeti Endre a Nekünk Mohács kell című, általa megzenésített és előadott Ady-vers után a moderátor szerepét is vállalta a két szerzővel történt beszélgetésben. Szó esett a közös alkotómunka előzményeiről: kettejük megismerkedéséről, barátságuk kialakulásáról, a GYAK közösségéhez való csatlakozásukról, melyben szinte szárnyakat kapott művészetük, természetszeretetükről, az alkotásokat ihlető kirándulásokról, majd a közös kiállításokról és e kiadvány megszületéséről. Gősi Vali és Vehofsics Zsóka (aki kisprózákkal is szerepel a könyvben) egymás után olvasták fel saját írásaikat, érdekes történeteket, élményeket idézve fel az előzményekből.

A könyvbemutató mellett a látogatók a kiadványhoz kapcsolódó kiállításban, valamint képanyagának kivetítésében is gyönyörködhettek.

A beszélgetést Gősi Ferenc összegző mondatai követték: A Szavakkal festett képek nem mindennapi színvonalú kiadvány. Két nagyszerű alkotó igaz barátságából eredő közös művészi tevékenység csodálatos terméke. Az örökkévalósággá váló gyönyörű pillanatok megragadásának igénye sugárzik belőle.

A rendezvény végén Szigeti Endre előadta József Attila Kertész leszek című megzenésített versét – nagy sikerrel.

A szép és tartalmas könyvbemutató után a vendégek körülfogták a két szerzőt, és a látottaktól, hallottaktól elragadtatva, gratuláltak nekik, a fotósok (Molnár György, Gősi Ferenc) pedig megörökítették ezeket a pillanatokat.

Csáky Anna, az alkotóközösség vezetője
Fotók: Molnár György, a GYAK és a Győri Fotóklub Egyesület tagja

2022.04.11