Egy királyfi nevelője: 125 éve született Bánhegyi Jób irodalomtörténész, bencés szerzetes, tanár

Nagy Mária írása

banhegyi-job-jozsef

Jób számomra a magyar bencés megtestesítője. Elsőrangú tanárként meleg emberiességgel és megértéssel oktatott. Szentéletű pap volt, vallásosságban és hazafiasságban egyaránt kiemelkedő egyéniség.” (Habsburg Ottó) Bánhegyi József Jób Sövényházon született 1897. március 25-én, Berger Józsefként anyakönyvezték. Édesapja falusi kántortanító és iskolaigazgató volt, hét gyermeket neveltek.

Középiskolai tanulmányait a Szent Benedek Győri Főgimnáziumában, a mai Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban végezte. Majd teológiát és tanári szakot végzett Pannonhalmán. 1921. június 29-én szentelték pappá. Pápán volt gyakorló gimnáziumi tanár, 1922-ben doktorált Budapesten. 1945-ig a pannonhalmi főiskolán tanított magyar és német irodalmat, valamint esztétikát. 1925 júniusától októberig Blazovits Jákó pihenőideje alatt Habsburg Ottót tanította magyar irodalomra.

Több hónapot töltött a spanyolországi Lequeitióban, Habsburg Ottó nevelőjeként. Az ifjú trónörökös és a fiatal tanár között bensőséges viszony alakult ki, melynek folytatásaként 1930 augusztusától októberig Bánhegyi Jób is tagja volt annak az érettségi bizottságnak, akik őt vizsgáztatták.

1938-tól 1950-ig győri rendházfőnök volt, 1948-tól a győri gimnáziumban tanított. 1950-től levéltáros volt Pannonhalmán. 1952-től 1966-ig ismét a győri bencés gimnáziumban tanított. Az 1933-tól a Győr kulturális életében jelentős szerepet játszó Kisfaludy Irodalmi Kör rendes tagja, majd 1938-tól alelnöke lett.

Tagja volt továbbá a Győri Képző- és Iparművészeti Társulatnak, 1939-től a Szent István Akadémiának, az MTA Irodalomtörténeti Bizottságának pedig meghívott tagja. Részt vett a Pannonhalmi Szemle szerkesztésében, Sövényházi Béla álnéven cikkeket írt. Irodalomtörténettel, művészettörténettel is foglalkozott. 1939-ben jelent meg A magyar nőírók című munkája, amelyben Ráksay Leától a XX. századi Gulácsy Irénig méltatja a nők irodalmi munkásságát.

Élete utolsó időszakát Pannonhalmán töltötte. 1979. július 18-án halt meg, a győri bencés templom kriptájában helyezték végső nyugalomra.

Nagy Mária



Forrás: wikipédia, digitalisrabakoz.hu, Szapudi András: Királyfi a tanítványok között (Veszprém, 1990)

A kép a Balatonalmádi, Balatonfüred, Zirc Helytörténeti Gyűjteményből származik.

2022.03.25