Győröm

Kis Péter grafikusművész ceruzarajzai a Triangulum Galériában

gyorom-kis-peter-kiallitas

A győri Szent László Látogatóközpont rendezésében 2022. február 18-án nyílt meg a Triangulum Galériában a Kis Péter grafikusművész 101 ceruzarajzát bemutató kiállítás, melyeken Győr emblematikus épületeit, utcanévadó, történelemformáló személyiségeinek portréit rajzolta meg.

A grafikusművész Győröm című könyvének a 20. Győri Könyvszalonon, tavaly novemberben volt a bemutatója a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Baross úti épületében. A városunkban széles körben ismert és szeretett művész alkotásainak megcsodálására a még érvényben lévő járványügyi előírások betartása mellett is megtelt a galéria két terme művészetbarátokkal, érdeklődőkkel.

A megjelenteket dr. Reisner Ferenc általános püspöki helynök, a Brenner János Hittudományi Főiskola rektora köszöntötte, majd átadta a szót Keszei L. András újságírónak, aki a következő beszéddel nyitotta meg a kiállítást:

Rajzokon a város arca

A szavak külön lévők és gyöngysor-szerűek, a dolgok összefüggőek és halom-szerűek. Ezért a szavak és a dolgok csak súrolják egymást” – írta  Weöres Sándor vagy nyolcvan éve  A teljesség felében Hamvas Bélának mint mesterének ajánlva. És igen, ennél jobban nem is foglalható össze a kiállítások megnyitására felkértek dilemmája. Mert mit is mondhat az ember ihletett műalkotásokról, ha a szavak minden igyekezete ellenére jó esetben is csak súrolják a lényeget?

Annyi azért kockázat nélkül elmondható: a bölcsesség netovábbja, ha az embernek olyan nagy álma van, hogy az nem vész el, miközben kergeti. Száz aprólékos, részlethű, művészi ceruzarajz elkészítése (engedjék meg, hogy profán legyek ebben az emelkedett pillanatban és helyen) nem holmi bagatell. Elkészültükhöz Kis Péter grafikusművész három esztendőn át kergette a saját álmát, és mint ahogyan a kiállítás képei s a belőlük készült könyv is mutatják, egy percre sem tévesztette őket szem elől. Mert megrajzolni egy város arcát, nem elég a szakmai tudás, sok alázatos fegyelmet, figyelmet, türelmet igénylő, izzadságosan nehéz feladat.

A jövőnek rögzíteni múltat, jelent csak felelősséggel szabad, és ennek bizony súlya van, amit viselni, elviselni is tudni kell. Mert ha már egyszer várostörténelem – hiszen Győr emblematikus épületeit megörökíteni mégiscsak az –, nem mindegy, mit szólnának hozzá a régiek, még ha fikció is a felvetés. Nem mindegy, mit mondanának a lerajzolt házak egykori tervezői, az egykori építtető családok, az egykori lakók. Mit szólna hozzá, ha látná Jedlik Ányos, Xántus János, Baross Gábor, Kovács Margit vagy boldog Apor Vilmos? Mit szólna Bisinger József vagy Zechmeister Károly? S fontos az is, mit szólunk mi, kortársak, s mit majd a még meg nem születettek, ha egyszer az idő nyomán előre haladva, e kivételes városrajzokat egyszer kézbe veszik. Meggyőződésem szerint Kis Péter ezzel a munkájával az utókornak hagyott nyomot. Határozottat és maradandót.

De ezt látják önök is, így térjünk vissza Weöres Sándorhoz és A teljesség feléhez. Mint írja: „Az alkotás lehetősége megvan az emberben és eszközeiben, de a művészi alkotás emberfölötti csoda. Azt, ami a szép műveket széppé teszi, a jelenségvilág tényei közt hiába keressük. A remekművek lehetnek egyszerűek, bonyolultak, rendezettek, szeszélyesek, tökéletesek, kezdetlegesek, éppígy a kontárművek is. Csak épp a remekműben megvan az a csodálatos delejesség, mely a kontárműből hiányzik, s amelyet a jelenségvilág körülményeiből nem lehet levezetni. A remekműben – az alkotó és műélvező képzelet közvetítésével – az időtlen dereng át az időbeli világba.

Ha körülnézünk itt a galériában, azt érzékeljük, hogy Kis Péter munkái idevarázsolják nekünk jelen időbeli világunkba ezt a sejtetett időtlen derengést. Fordítsuk hát felé az arcunkat, szippantsuk jól magunkba, legyünk részesei, s egyfajta míves ajándékként őrizzük meg magunkban. Érdemes mindenkori figyelmünkre!”

A műsor közben csodás népdalok előadásával Bognár Krisztina énekművész működött közre, járult hozzá a rendezvény sikeréhez.

A továbbiakban a jelenlévők, barátok, a termekben körbejárva gyönyörködtek a képekben, fotózkodtak, élvezték a manapság még ritkán megengedhető együttlétet.

A kiállítás 2022. március 20-ig tekinthető meg, naponta 10-18 óra között (Győr, Gutenberg tér 2.).

Molnár György
a GYAK és a Győri Fotóklub Egyesület tagja

2022.02.21