Marosvári Attila: Vérengzés Apátfalván (1919. június 23-24.)

Clio kötetek 6. ‒ könyvajánló

marosvari-attila-verengzes-apatfalvan

Erőszak, ellenállás és megtorlás a román katonai megszállás idejénMarosvári Attila történész-levéltáros monográfiája az 1919. júniusi apátfalvai vérengzés eseményeit tárja fel.

1919. június 23-án reggel mintegy kétszáz elkeseredett apátfalvai parasztember meglepetésszerű rohammal szétkergette a községükben rekviráló román katonákat. Aznap délután román katonai alakulatok vették körbe a Csanád vármegyei községet, és tisztogató akcióba kezdtek. Lázadókat keresve házról házra jártak, és kíméletlenül agyonlőttek mindenkit, akiben ellenséget láttak. Aznap összesen 32 apátfalvait öltek meg. A megtorlás részeként további nyolcvanhat embert előbb Békéscsabára hurcoltak, majd többségüket Romániába vitték, ahol katonai bíróság elé állították őket. Az utolsó elítéltek csak 1924-ben térhettek haza.

Marosvári Attila történész-levéltáros zömmel eddig ismeretlen források alapján mikrotörténeti alapossággal, szinte óráról órára rekonstruálja az eseményeket. Fény derül az apátfalviak lázadását kiváltó kíméletlen rekvirálás részleteire, a helyiek ellenszegülésére, a községben rekviráló román katonai alegységek megtámadására, majd a brutális kegyetlenséggel végrehajtott megtorlás részleteire. A szerző bemutatja az apátfalvai áldozatok halálának körülményeit, a község totális kifosztását, a helyi lakosság kollaborációját, az elhurcoltak kálváriáját, majd az események utóéletét és máig ható emlékezetét.

A közel 600 oldalas könyv az eseményeket nem önmagukban, hanem a magyarországi román katonai megszállás kontextusába helyezve vizsgálja, kijelölve egyúttal az apátfalvai események helyét a megszállás rendszerében. A kötet számos új és fontos adalékkal egészíti ki e mindmáig kevéssé kutatott és feldolgozott időszakkal kapcsolatos ismereteket.

A kötet a Clio Intézet honlapjáról tölthető le.


A Clio kötetek korábbi kiadványai:

- Magyar Endre Lénárd: Perjessy Sándor és a Tanácsköztársaság elleni felkelés Szentendrén (1919. június 24-25.)
- Kóródi Máté: Adattár a Magyar Nemzeti Hadsereg tiszti különítményes csoportjai és más fegyveres szervek által elkövetett gyilkosságokról (1919. augusztus 3. – 1921. október 23.)
- Végső István: Garbai Sándor a Tanácsköztársaságról és a zsidóságról – Válogatás a Forradalmi Kormányzótanács elnökének visszaemlékezéseiből
- Kosztyó Gyula: A Tanácsköztársaság Kárpátalján (1919. március 21. – április 29.) - Történet – Kronológia – Források
- Tangl Balázs: Iratok Bárdossy László népbírósági peréhez

2022.01.09