A falakon esett el Axamit, a vár ura


palocsa-var

Miután alaposan bejártuk a Nyugat-Dunántúl egykori magyar várait, térjünk vissza megint a Felvidékre. Ahol ugyan már sok időt eltöltöttünk, de még bőven maradt látnivaló. Menjünk csak el a Poprád völgyében egy magaslaton álló Palocsa várához, melynek annyi tulajdonosa volt, mint égen a csillag.

A lengyelföldre vezető kereskedelmi utat őrző Palocsát, ahogyan azt sejthetjük is, a tatárjárás után, IV. Béla ösztönzésére építtette Szepesi Detre fia Arnold ispán, akinek fia aztán már III. Andrással cserélte el a várat Svábfalvára. Ekkoriban, 1301-ben említik írásban először Palocsát, amire aztán a Krakkót is elfoglaló Aba Amádé nádor teszi rá a kezét. Őt hatalmaskodásai miatt 1311-ben a kassai polgárok felkoncolják, 1312-ben Károly Róbert pedig már Sáros és Lubló várát ostromolja sikeresen. Ekkor lesz újra királyi vár Palocsa is, amit a Nápolyból jött király egyik útitársának, Drugeth Fülöpnek adományoz. Majd a nagyhatalmú család után, 1342-ben újra a király lesz Palocsa birtokosa, 1390-ben pedig ki más, mint a mindig pénztelen Zsigmond adja már birtokba Bebek Györgynek. A Bebekek ekkor még a királyt szolgálták, de Palocsát, ezt az ekkoriban már a sarkain négy kerek bástyával ellátott erődítményt 1444-ben elvették tőlük a husziták. Giskra embereitől a lengyel rablólovag, Komorowsky Péter szerzi meg 1453-ban, aki aztán eladja Giskra egyik alvezérének, Axamit Péternek kettő esztendő múlva.

giskra-huszitai

Giskra huszitái (DKA.oszk.hu)

Axamit Giskra átállítása és a fekete sereg megszervezése után is maradna a rablásnál, de Mátyás 1458-ban Szapolyai Imre vezérét küldi ide ostromra. Melynek során Axamit is elesik, Mátyás pedig majd természetes fiának, Corvin Jánosnak adja Palocsát a liptói hercegséggel együtt. Corvint Szapolyai István nádor fosztja meg ezen birtokaitól, majd 1499-es halála után Imre fia, a jövendő király örökli Palocsát. Hogy aztán a birtokait kezelő anyja eladja a várat Horváth Mihály árvai kapitánynak, aki ezután Palocsai Horváth Mihályként hívatja magát. Mivel olyan helyen van, a várba megérkeznek Thököly, majd Rákóczi kurucai is, majd jönne a robbantó csapat is, de a Palocsai Horváthok valahogy elérik, hogy kastéllyá minősítsék erősségüket.

palocsai-horvath-ferenc

Palocsai Horváth Ferenc műve 1767-ből (ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár PDM)

Aztán több mint száz esztendő telik el, végül 1820-körül építik át radikálisan a várat. Ablakokkal törik át a vaskos falakat, csinosítják az emeletes palotát. De hiába a nagy igyekezet, mert 1856-ban egy rettenetes tűzvész elpusztít itt mindent. A Palocsai Horváthok pedig inkább másik birtokukra, Dunajec várába költöznek, mert nagyon nagy a pusztulás. A vár köveit aztán egy közeli szeszgyárhoz hordják el, hogy milyen kevés maradt belőlük, az jól látszik a képeken.

Címlapkép: Palocsa jelen állapotában (varak.hu)

Pálffy Lajos
Forrás: forumhungaricum.hu

2021.03.17