Dittrich Panka: A csend tetején

Csiszár Antal könyvkritikája

dittrich-panka-a-csend-tetejen

A győri író-költő Dittrich Panka immár fél tucatnál is több megjelent könyvet tudhat a magáénak. Prózai írások és verseskötetek egyaránt megtalálhatók az Író Alkotók Klubja vezetőjének munkásságában, ezúttal A csend tetején címmel látott napvilágot legújabb műve.

A verseket olvasva rögtön az a benyomás ért, hogy kivétel nélkül önálló elemzésre tarthatnának igényt. Minden költemény önálló, teljes egész, s bár a verseskötet sokszínűségéről tanúskodik, egyszersmind mégis egy tőről fakadnak. Dittrich Panka életútjának, tapasztalatainak, benyomásainak, érzéseinek hű tükrei.

Rendkívül rokonszenves a sorok mélyéről előtörő lelki tisztaság, az alkotó hitelessége, mindez pedig úgy, hogy szervesen kapcsolódik hozzá a külvilág és az emberi psziché. Szokatlan, váratlan asszociációk zökkentik ki a versek olvasóit, s egyben az olvasottakra történő reflektálásokra késztetik. Az évszakok váltakozó szerepeltetése az adott lelkiállapotra utalnak.

Minden, ami a lét tükre, megtalálható itt: a harmónia iránti igény és a diszharmonikus környezet ellentéte, az emberi vágyak, a beteljesülésért vívott küzdelem, remény és reménytelenség, öröm, bánat, siker, kudarc. Utalásokat találunk a családi viszonyokra, a gyermekkorra, olvashatunk vallomást a testvéri szeretetről, megszívlelhetünk üzeneteket.

A jövendő versolvasók ízlésüknek, műveltségüknek, élettapasztalatuknak megfelelően fedezhetnek fel kincseket a költeményekben. A művészetek széles körű tárháza (képző- és zeneművészeti ágak) mind alkalmasak az általa felvetett gondolatok – sajátos eszköztárukkal való – tolmácsolására. Érdekes kísérlet lenne, ha a fotóművészet eszközeivel az egyes verseknek megfelelő fényképet készítenénk, alapul véve akár a természetből, akár egyes emberi alakok portréjából való példákat.

A kötet egésze formailag rendkívül gazdag képanyagot rejt, a rímek lüktetése egyenletes vonatzakatolásra emlékeztet, bár néhol a szótagszámok kibillentenek az egyenletes ritmusból. A csend tetején egészében remek munka, érdemes belemélyedni Dittrich Panka költői világába.

A kötet a Magyar Elektronikus Könyvtár honlapjáról ingyen letölthető.

Csiszár Antal

2020.09.15