Filmek a demencia jelenségeiről


inda-interprofesszionalis-demencia-alapprogram

A Katolikus Szeretetszolgálat konzorciumi partnereivel, a győri Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézménnyel és a hajdúböszörményi Fazekas Gábor Idősek Otthonával sikeresen pályázott az EFOP-5.2.4-17 Társadalmi innovációk – Adaptációk, új módszerek kiterjesztése konstrukció keretében a Demenciához kapcsolódó interprofesszionális szolgáltatások adaptációja: tudásbővítés és érzékenyítés helyi közösségeken keresztül című, EFOP-5.2.4-17-2017-00002 azonosítószámú projekt megvalósítására.

A projekt kiemelt célja, hogy tudatosan felépített kommunikációs tevékenységgel növelje a lakosság ismereteit a demenciával kapcsolatban, és megvalósítson olyan szakmafejlesztési adaptációt, amely lehetővé teszi a demenciával élő idősekről való magas színvonalú gondoskodást. A szakmai fejlesztések a 2015-ben megvalósított INDA programon alapulnak.

Az idősek számának és arányának növekedése markáns meghatározója a hazai demográfiai folyamatoknak. Ezzel egyidejűleg az idősek körében egyre nagyobb számban fordul elő a demencia. Erre vonatkozóan hazánkban pontos adatok nem állnak rendelkezésre, de a becslések szerint egyre intenzívebben emelkedő tendenciáról van szó. A szociális és egészségügyi ellátásban dolgozók tapasztalatai azt mutatják, hogy a betegség felismerése nem történik meg a korai szakaszban, ami jelentős mértékben nehezíti a hatékony beavatkozást. A diagnózis sokként zúdul a betegre és családjára, nem rendelkeznek releváns tudással, és ehhez kapcsolódóan arról sincs ismeretük, hol kaphatnak megfelelő segítséget. A családok és az idősödő generáció nem készül tudatosan arra, hogy a betegséggel érintetté válhatnak és ennek hatására élethelyzetük jelentősen megváltozik. A szakemberek ismeretei és cselekvési lehetősége is korlátozott. Tudásuk korszerűsítésre szorul, új módszerek alkalmazásának elsajátítására van szükségük ahhoz, hogy komplex módon tudják támogatni a betegségben szenvedő személyt és családját, közvetlen környezetét egyaránt. A szolgáltatók (önkormányzati és egyházi intézmények, ill. fenntartók) a szolgáltatáskoordináció fejlesztésével, az egységes szemléletű gondoskodási modell kifejlesztésével, más szociális és egészségügyi szolgáltatókkal való összehangolt együttműködéssel képesek az adott területen élő lakosság igényeire differenciáltabb és magasabb minőségű választ adni. A probléma összetettsége miatt olyan komplex program adaptáció került megtervezésre, amely egyaránt képes választ adni a különböző szükségletekre, és hozzájárul a szolgáltatási rendszer reformjához.

A pályázat keretében Koltai Róbert színművész főszereplésével elkészültek azok a rövidfilmek, amelyek a társadalom figyelmét szeretnék ráirányítani a demenciával élő idősek és hozzátartozóik mindennapjaira. A rövidfilmeken keresztül megismerhetők a demencia tipikus tünetei és az a személyiségváltozás, amely a hozzátartozók számára a legnagyobb kihívást jelenti. A Filmbemutató rendezvényen a szakmai közönség először láthatta az elkészült rövidfilmeket, találkozhatott az alkotókkal, és megismerhették azokat a törekvéseket, amelyek a demenciára történő figyelemfelhívást célozzák meg.

Az eseményen köszöntőjében Szeles Szabolcs, Győr Megyei Jogú Város alpolgármestere elmondta: Győrben nagyon erős a szociális háló, minden nap kiváló szakemberek dolgoznak azért, hogy ez ilyen magas szinten működjön. „A demencia egy fontos kérdés, sokan küzdenek ezzel a betegséggel. Örülök, hogy ezeken a kiváló fórumokon fel tudjuk hívni a figyelmet ennek fontosságára. Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény a témakörben kiváló munkát végez. Győr városa segít mindenkinek.”

Dr. Veres András megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke szintén köszöntötte a résztvevőket: „Már Jézus Krisztus is felhívta a figyelmünket, hogy minden ember a társunk. Szívből örülök, hogy a Katolikus Szeretetszolgálat vállalta a részvételt ebben a fontos programban. A vallás, a hit minden beteg embernél olyan erőt tud megmozgatni, amit semmi más. Isten ébreszti ezt az új erőt az emberben. Meggyőződésem, hogy egy ilyen konferencián sok olyan szakmai ismeret felszínre jön, amelyek segítenek bennünket abban, hogy mi magunk is megerősödjünk, és tudjuk, hogy jó úton haladunk. Merjünk bátrak lenni, és segítsünk a társadalom érzékenyítésében. El kell érnünk, hogy az emberek ne szégyenérzettel fogadják a demenciát.”

Dr. Beneda Attila családpolitikáért felelős helyettes államtitkár előadásában rámutatott: „2017-ben elindult már a Nemzeti Demencia Akcióterv kidolgozásának folyamata. Az elmúlt években az Európai Unióban és Magyarországon is nőtt a demenciában érintettek száma. Sokszor a betegség felismerése is problémát okoz az érintetteknek. Ezek a filmek és az egész INDA ebben nyújt hatalmas segítséget.”

Dr. Simon Attila István szociális ügyekért felelős helyettes államtitkár előadásában kifejtette: „Mindannyiunknak közös felelőssége, hogy felvállaljuk ezt a betegséget, és javítsunk a helyzeten. A demenciával a családtagok találkoznak először. Ahhoz, hogy gyorsan reagálni tudjunk, kell a felismerés, majd tudatos lépések sora. Az INDA célja, hogy a betegek a saját környezetükben, a családjukkal tudjanak maradni. Nekünk a támogatást kell megadnunk, tapasztalatot, tudást és gyakorlatot, hogy felismerjék, segítségre van szükségük, és ezt meg is kapják.”

Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes, a projekt szakmai vezetője hangsúlyozta: „Úgy gondolom, hogy az alkotások megtekintése után lesz mit hazavinnie mindenkinek. A Katolikus Szeretetszolgálat 20 éve foglalkozik a demenciával. Sok szakember több éves munkája most kezd igazán beérni. Fontos kijelenteni, hogy nem csak a családok és az érintettek, de sokszor a szakemberek sem tudják, hogy mit is kezdjenek azonnal a demenciával. Ezek a filmek a demencia jelenségeit szemléltetik, nagyon magas művészi színvonalon. Ezek az alkotások el fognak jutni rengeteg emberhez, olyanokhoz is, akik közvetlenül még nem érintettek a demenciával, segítve ezzel a társadalom elfogadó, támogató hozzáállásának megteremtését.

Kányai Róbert, a győri Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény vezetője záróbeszédében kifejtette: „Három város a központja az INDA-nak, Győr, Hajdúböszörmény és Székesfehérvár. Célunk a helyi közösségek elérése. Szeretnénk rendezvényeinkkel minél több emberhez eljutni és tudatni velük: van segítség. Több olyan rendezvényünk is van, amelyek felhívják a figyelmet a demenciára, a megelőzésre és arra, hogy nincsenek egyedül. Ezek a filmek összeálltak egy egésszé. Az INDA Program attól működik jól, hogy mindenki beleteszi azt, amihez ért, hiszen közös összefogással kell gondoskodnunk a beteg emberekről.”

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény, Győr

2020.03.10