736

Vár és zenekar


gimes-var

Gimes, vagy Ghymes váráról vette a nevét az ismert felvidéki magyar zenekar, már csak ezért is érdemes történetét megismernünk. És azért is, mert ebben a történetben benne van a magyar középkor sok olyan momentuma, amely ismerete nélkül nehéz lenne hazánk történelmében tájékozódnunk.

Gimest, mint megannyi felvidéki „társát”, IV. Béla ösztönzésére és adományozása után építtette fel egy 514 méterrel a Zsitva fölé magasodó hegyre Ivánka fia András, aki nem mellesleg részt is vett az adományozó muhi csata utáni híres menekítésében. András fia Tamás meg már a nyitrai vármegye ispánja volt, s a család az Árpád-ház kihalása utáni zavaros időkben végül Károly Róbertben látta meg a lehetőséget. De 1303-ban Gimes is Csák Máté kezére került, mégpedig ostrommal. Sőt, egyik várnagya aztán a nyitrai püspöki várat is rövid időre elfoglalta és kirabolta. Csák Máté halála után ez a vár és a hozzá tartozó birtoktestek is a koronáé lettek, de Károly Róbert valahogy nem sietett visszaadni Ivánka fia András leszármazottjainak, akik a 14. század közepén már felvették a Forgách nevet. Viszont Nagy Lajos halála után Gimes mégiscsak a Forgáchoké lett.

gimes-varEgy gimesi Forgách, váradi püspökként (Piarista Múzeum CC BY-NC-ND)

Történt pedig, hogy mikor az országban az özvegy Erzsébet királyné és Nagy Lajos lánya, Mária uralkodott, Forgách Balázs ez utóbbi pohárnokmestere lett. A bárói ligák pedig azzal voltak elfoglalva, hogy olyan férjet találjanak Máriának, akit aztán a markukban tarthatnak. Régi jó magyar szokás szerint három irányba húzták egyszerre az ország szekerét, volt, aki Luxemburgi Zsigmondot, mások a francia király öccsét, Lajos orléans-i herceget, ismét mások pedig a Nagy Lajos udvarában jeles hadvezérré felnőtt új nápolyi királyt, Durazzói, avagy Kis Károlyt támogatták. Végül ez utóbbi lépett a leggyorsabban, zsoldosaival és támogatóival Budára érkezett, és 1385. december 31-én meg is koronázták magyar hívei. A Zsigmond mellett állók, jelesül Forgách Balázs azonban február 7-én, Budán merényletet követett el ellene. A súlyos fejsebbel fogságban még tovább élő Kis Károly végül február 24-én halt meg, állítólag némi méreg segítségével. Forgách Balázs pedig meg-, avagy visszakapta Gimest. Amit még öt hónapig élvezhetett, mert aztán a Kis Károly pártján álló urak tőrbe csalták, és elküldték a fejét Nápolyba, Károly özvegyének.

ghymes-egyuttesA zenekar 2005-ben (Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár CC BY-NC-ND)

De a vár végül maradt a Forgách famíliáé, mégpedig egészen 1708-ig, a trencséni csatáig. Igaz, közben a török 1589-ben és 1663-ban is szerencsét próbált rajta, de nem tudták bevenni. A következetesen Habsburg-párti család Simon nevű tagja viszont II. Rákóczi Ferenc szolgálatát, majd a vele való bujdosást is vállalta, így aztán Gimes megint csak elveszett a família számára. De csak négy esztendőre, mert a megözvegyülése után a papi hivatást választó Forgách Pál, a címzetes rozsnyói püspök 1712-ben 130 ezer jó aranyon a birtokkal együtt visszavásárolta. Aztán barokk kápolna épül benne, és pompás barokk kastély is áll tíz év múlva alatta. És ez lesz a vár „veszte”, amit a kényelem miatt lassan teljesen a kastélyra cseréltek lakói. Az 1830-as években már erősen pusztultak a falak is, azóta pedig egyre rosszabb az egykor szebb napokat is látott vár állaga.

Címlapkép: szlovakia.travel

Pálffy Lajos
Forrás: forumhungaricum.hu

2020.02.06