Könyvtár-pedagógiai műhelymunka Győrben 11.

Petőfi Sándor élete és költészete – Rendhagyó irodalomóra

konyvtar-pedagogiai-muhelymunka

A Könyvtár-pedagógiai műhelymunka sorozatának 11. alkalmára a Győri Szolgáltatási SZC Baross Gábor Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Ügyviteli Szakgimnáziumának könyvtárában került sor, mely ismét egy rendhagyó irodalomóra volt könyvtári környezetben, ezúttal Petőfi Sándor élete és költészete címmel.

Intézményünk az Oktatási Hivatal Bázisintézménye, így rendszeresen veszünk részt a győri Pedagógiai Oktatási Központ (POK) rendezvényeiben. Ez a könyvtárhasználati bemutató óra a POK tavaszi szakmai napokhoz kapcsolódott, a témát a befogadó tantárgy, a magyar nyelv és irodalom tanmenet alapján választotta ki a szaktanár.

Örültem ennek a témának, mert a tanulóknak sok előzetes ismeretük van az általános iskolai tanulmányaikból Petőfi Sándorról, és a középiskolás tankönyvben (Pethőné Nagy Csilla: Irodalom 10. II. kötet – A romantika lírájából. A magyar romantika irodalmából) egy bő fejezet foglalkozik vele. Ezenkívül nagyon sok hagyományos és nem hagyományos dokumentumot, internetes forrást találtam Petőfiről az órához.

A rendhagyó irodalomórán a 10/A. osztály 2. csoportja, 12 tanuló vett részt. Három négyfős csapatokat alkottunk (számkártyák húzásával véletlenszerűen), a könyvtári teret is így rendeztük át. A lexikonokat, fogalomtárakat, verses köteteket előre odakészítettem a csapatok asztalára. Négy feladatból álló feladatlapokat készítettem (mivel egy tanóra állt a rendelkezésemre), melyeket 1-1 csapat közösen oldott meg. Ebből két feladathoz lexikonokat, fogalomtárat használtak a tanulók. Az elsőt játékos formában szerettem volna elkészíttetni a csoportokkal: az egyszerű kérdéseket a feladatlapon is meg lehetett oldani, de én egy LearningApps tankocka kitöltésével szerettem volna érdekesebbé tenni. A technika azonban közbeszólt, az óra elején nem volt internet a teremben, ezért maradtam az eredeti megoldásnál, lexikonokból kellett kikeresni a megfelelő választ, és a feladatlapon kitölteni.

A második feladathoz is szükség volt internetre, a Wikipédiában kellett Petőfi szócikkét tanulmányozni, ennek segítségével kiegészíteni egy hiányos életrajzot. Számítógépen megoldandó feladatnak szántam (internet hiányában), a tanulók találékonyságának köszönhetően azonban mobiltelefonon megoldott feladat lett belőle. Bár nem kértem a tanulókat, hogy hozzanak magukkal telefont, mindenkinél volt, pillanatok alatt előkerültek a farzsebekből. Én egy mobilnet megosztó eszközzel készültem arra az esetre, ha nem lenne internet, megosztottuk egymás közt a mobilnetet, így megmenekült a feladat.

A harmadik feladatot szintén meg lehetett oldani könyvből és internetes adatbázisokból is. Mivel ennek az osztálynak nem tartottam az internetes adatbázisokról órát, így készítettem egy kis segédanyagot a feladat megoldásához. A tanulók nagyon jól tudták ezt használni.

A negyedik feladatot pótfeladatnak szántam, arra az esetre, ha valamelyik csapat hamarabb végezne a többinél. Úgy terveztem, hogy 15 percet adok 1-1 feladatra. Ha számítógépen készítik el a feladatok egy részét, kellett volna ennyi idő, de mobiltelefonon sokkal gyorsabbak. Így a pótfeladatot is elkészítette az összes csoport. Az óra végén közösen ellenőriztük a feladatlapok megoldását, végül itt használtam fel a LearningApps-t.

Először tanítottam ezt a témát. A tanulók aktívan vettek részt a tanórán, de azért közben egy-két technikai kérdésük volt, ehhez kellett a segítségem, ám a feladatok megoldásával boldogultak. A kényszer szülte feladatmegoldást ezután be fogom építeni az óraterveimbe. Mobiltelefonon megoldandó feladatokat is készíteni fogok, így az okoseszköz információkereső célú felhasználását is gyakorolhatják a tanulók.

Takács Krisztina könyvtárostanár,
Győri Szolgáltatási SZC Baross Gábor Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Ügyviteli Szakgimnáziuma

A Könyvtár-pedagógiai műhelymunka Győrben 12. alkalma az Új trendek – kihívások előtt a könyvtárak – könyvtár-pedagógia workshop volt.

A könyvtár-pedagógiai műhelymunka korábbi programjai:
1. József Attila élete, szerelmei hagyományos könyvtári eszközökkel és adatbázis kereséssel
2. A Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Gyermekkönyvtárának programjai
3. Ismerkedés az online katalógussal
4. Dokumentumismeret bemutatóóra
5. Bagoly mondja… vetélkedő 2018
6. Web 2.0-ás könyvtári alkalmazások, e-Hírharang, Inkscape plakáttervező program
7. Játékos könyvtári délután – Mátyás király szellemében
8. Fiókkönyvtár látogatás Ménfőcsanakon
9. Szirén workshop
10. Amikor az irodalom visszavág… – Rendhagyó irodalomóra Nényei Pállal

2019.11.27