Püspöki szentmise a győr-gyárvárosi Jézus Szíve templom születésnapján

Kiss Géza tudósítása

gyarvarosi-plebaniatemplom

A győr-gyárvárosi Jézus Szíve templom 90. születésnapjáról ünnepi szentmisén emlékeztek meg október 26-án, amit a megyéspüspök celebrált.

A XIX. század végéig lakatlan területen az akkoriban Győrben letelepedő iparvállalatok építették meg üzemeiket, majd a bennük munkát vállaló embereknek készültek el az első lakóépületek. A napjainkban műemlékvédelmet élvező munkáslakótelep házait az 1916-17-es években emelték az ágyúgyári munkásoknak, vezetőknek.

Az ott élőkben természetes igény született arra, hogy hitüket is helyben gyakorolhassák, így 1919-ben előbb egy barakk-kápolna nyitotta meg kapuit, majd 1928-ban – Árkay Aladár tervei alapján – a ma álló templom építése is megkezdődött. A felszentelésére 1929. október 27-én került sor.

Az ünnepi szentmisén Veres András megemlékezett a templomalapítás időszakáról, valamint arról is, hogy alig másfél évtized múltán, a II. világháború idején ez az épület is súlyos károkat szenvedett a győri bombázások során. Szinte újjá kellett építeni, ami a hívek hatalmas áldozatvállalása mellett – a költségek egyharmadát a helyiek adták össze – meg is történt.

A templom Isten háza, de nem Istennek van igénye rá, hiszen nem lakik a földön, nem teremtett lény. Isten házára nekünk, az embereknek van óriási szükségünk” – hívta fel a figyelmet a megyéspüspök. Nem igaz ugyanis az, hogy otthon, lakásunk falai között, magunkban éppúgy, éppen olyan eredménnyel imádkozhatunk. A hívő ember közösségben, a templom falai között találhatja meg valódi kapcsolatát teremtőjével. Együtt, a közös ima szentségében vagyunk képesek összekapcsolódni a Szentek közösségével – és együtt, az általunk létrehozott közösségben valósul meg Isten egyháza.

gyarvarosi-plebaniatemplom

A templomot hegyhez hasonlította a megyéspüspök, aki szerint hitünk megéléséért éppúgy újra és újra meg kell küzdenünk, mint a meredélyt ostromló embernek. De miként a hegyre törekvés fáradságáért is elnyeri méltó jutalmát a magaslatról való kilátás gyönyörűségében az ember, a hitéért áldozatot vállaló is olyan csodában részesül, ami megéri a küzdelmet.

A gyárvárosi templom hagyományai között szerepelt a felszentelés évfordulóján tartott éjszakai szentségimádás, ami az elmúlt évtizedekben elsikkadt, de érdemes feléleszteni – jelentette be Győri Imre kanonok, plébániai kormányzó. Így a szentmisét követően egészen reggelig, folyamatosan és mindig többen imádkoztak az Oltári Szentség színe előtt a gyárvárosi hívek.

A Jézus Szíve templom honlapján a jeles évforduló tiszteletére egy virtuális emlékkönyvet is létrehoztak, amely archív és a közelmúltat megidéző fotókkal jeleníti meg a szép csendben történelemmé érő ünnep- és hétköznapokat.

Kiss Géza
Fotók: Berente Erika, Kollár Gábor János

2019.11.09