Új trendek – kihívások előtt a könyvtárak – könyvtár-pedagógia workshop Győrben

SzaSzi írása

az-en-konyvtaram-kovacs-pal-konyvtar

2019. október 1-jén harmadik alkalommal látták vendégül a győri Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Kisfaludy Károly Könyvtárának rendezvénytermében Az én könyvtáram projekt szaktanácsadói megyénk szakembereit, könyvtárosokat,  többek között a Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesületének tagjait és pedagógusokat. A projekt jelenlegi országos rendezvénysorozatának központjában az élménypedagógia, a digitális kompetenciák és az olvasásfejlesztés állnak.

Az intézmény igazgatója, dr. Horváth Sándor Domonkos köszöntötte a jelenlévőket a szakmai napon, amelynek legfontosabb célkitűzése megpróbálni a könyvtárak legújabb kihívásaira reflektálni. Új trendekről, irányvonalakról szóltak az előadók, erről folytatódott a tapasztalatcsere, illetve a projekt keretein belül kidolgozott mintaprogramok megvalósítási tapasztalataiból is kaptunk ízelítőt.

az-en-konyvtaram-kovacs-pal-konyvtar

Az információs társadalomban nemcsak az oktatásnak, hanem a nevelést segítő, támogató közgyűjteményeknek, így a könyvtáraknak is változniuk kell. Sokan a könyvek, könyvtárak halálát jövendölik, ehelyett inkább a digitális kor kihívására kell felkészülni. Ahhoz, hogy válaszaink a fejlődés irányába mutassanak, meg kell ismerni a problémákat és a lehetőségeket. Ezért érdemes a szakmabelieknek találkozni, cselekvő közösségeket alkotni, együtt gondolkodni. Erről szólt ez a délelőtt.

az-en-konyvtaram-kovacs-pal-konyvtar

Érdekes volt Ványi Rajmond informatikai biztonsági szakértő előadása, aki más szemszögből világított rá számos, már eddig is tárgyalt kérdésre. A kiberbiztonsági megközelítés mellett hallhattunk jó kezdeményezésekről, mint például az ELTE Egyetemi Könyvtári Szolgálat applikáció formájában is használható virtuális olvasójegyéről. Az előadó Az én könyvtáram projekt keretében megvalósuló mintaprogramokat jó tanulási területnek tartja, hiszen a digitális kompetenciát célzó kezdeményezések fejlesztői környezetben valósulnak meg. Ezen túl néhány fontos, gyakorlatias lehetőségre is felhívta a figyelmet, például, hogy hogyan használjuk a reklámblokkolót, hogyan érdemes szűkíteni a keresőket, hogyan ismerjük fel az álhíreket. Arra a kérdésre, hogy eltűnnek-e a jövőben a könyvtárak, határozott választ adott: nem valószínű, hiszen a könyvtárak az információk őrzői, csak a környezet változik, az a feladat, hogy felnőjünk a változáshoz.

az-en-konyvtaram-kovacs-pal-konyvtar

Dr. Fűzfa Balázs egyetemi docens (ELTE Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ, Szombathely) „Csak az ember olvas!” – Élményszerű olvasásfejlesztés című előadásával és számos „élményelemmel” örvendeztette meg a hallgatóságot. A jelenlévők között többen voltunk, akik egykori diákként üdvözölhettük körünkben őt, így prezentációja is meglehetősen oldott hangulatú lett. Hogyan jutottunk el A Pál utcai fiúk legóból készült grundjától a Tanár úr „adydas” feliratú pólóján át a szövegközpontú élményszerű irodalom-, illetve olvasástanításig? Ezt már kicsit nehéz lenne felidézni. Ami azonban vitathatatlan: rengeteg megerősítést kaptunk („Minden remekmű kapaszkodó a végtelenbe”, vagy „Az irodalom tökéletesen haszontalan, az egyetlen haszna, hogy élni segít”), és számos remek kezdeményezésről is hallhattunk (Versvándor, vagy a Nagy Versmondás Jordán Tamással stb.). Zárásul leszögezte, hogy az olvasó ember számára ez a tevékenység mással nem pótolható élmény, a könyvtárak „az örömolvasás védőbástyái”.

az-en-konyvtaram-kovacs-pal-konyvtar

Az én könyvtáram program megvalósult fejlesztéseiről Tóth Judit szaktanácsadó-koordinátori csoportvezető (Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár EFOP Projektiroda) számolt be, aki folytatta az egy évvel ezelőtt felvázolt gondolati irányt. Összegezve: a projekt keretében, a legjobb gyakorlatok felkutatásával és integrálásával 90 mintaprogramot dolgoztak ki a fejlesztők. A könyvtárak olyan képesség- és készségfejlesztést vállaltak, melyek a köznevelés igényeihez igazodnak. Ezek rendkívül izgalmas területeket ölelnek fel, mint például a világhálón elérhető digitalizált közgyűjteményi tartalmak, a robotika, a programozás, az internet biztonságos használata. Ugyanakkor az olvasás megszerettetése, népszerűsítése sem szorul háttérbe. A programok előtérbe helyezik az interaktív feladatmegoldásokat, az élménypedagógiát, a kooperáció, azaz az együttműködés örömét. Nemcsak tehetséggondozó, hanem esélyteremtő és hátránykompenzáló programok is készültek, hiszen alapvető cél a korai iskolaelhagyók számának csökkentése.

A kidolgozott mintaprogramok már elérhetők a projekt honlapján, így a könyvtáros és gyerekkönyvtáros szakemberek elolvashatják, és ha megtetszett, adaptálhatják és kipróbálhatják ezeket a helyi könyvtárban. A könyvtárosokat segítik a projekt keretében – egy új oktatási központban – megvalósuló ingyenes módszertani képzések, melyek révén országosan 440 szakember jut új ismeretekhez.

az-en-konyvtaram-kovacs-pal-konyvtar

A projekt keretében kidolgozott 90 mintaprogramból négyet Győr-Moson-Sopron megyei könyvtárosok adaptáltak és próbáltak ki. A rendezvény második felében ebből kettő mutatkozott be. Elsőként Árpási Tímea mintaprogram-kipróbáló könyvtáros (Baráti Művelődési Ház és Könyvtár, Győrújbarát) az Olvasólétra című program megvalósításáról mesélt, és bátorította a hezitálókat egy ilyen feladatban való részvételre. A rengeteg munka szemmel láthatóan meghozta gyümölcsét, a kitűzött célt elérte az olvasóvá nevelés terén, miközben a kisiskolás gyerekek élvezetes kihívásként élték meg a feladatot.

az-en-konyvtaram-kovacs-pal-konyvtar

Másodikként Sipos Bernadett (Martincsevics Károly Városi Könyvtár igazgatóhelyettes, Csorna) vállalkozott beszámolóra a Nem középiskolás fokon…elnevezésű mintaprogram helyi gyakorlatáról, eredményeiről, tapasztalatairól. Az interaktív játékos feladatok, irodalmi részletekkel történő érzékenyítés a téma iránt, a téma releváns irodalmának megismerése, illetve a  témához kapcsolódó előadás eredményes módszereknek bizonyultak az első világháború alaposabb, élményszerűbb megismerésében.

Az én könyvtáram projekt folyamatosan jelentet meg szakmai kiadványokat, de honlapjukon is szemezgethetnek az érdeklődők, és videómegosztó csatornákon is számos bemutató filmmel segítik az eligazodást, motiválnak arra, hogy használjuk fel az összegyűlt tapasztalatokat, ötleteket. Lehetőség van arra is, hogy személyesen, helyi szaktanácsadók (Galambos Krisztina és Polczer Adél, Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér, Győr) segítségével is tájékozódjanak az érdeklődők.

SzaSzi
Fotók: Pozsgai Krisztina

2019.10.05