''Gyöngyöt az Embernek'' – hangokon túli, égigéző dalok

Hangraforgó Klub a győri könyvtárban

hangraforgo-klub

Hetedik évadát zárta a Hangraforgó Klub a nyári szünet előtti utolsó előadásán, június 7-én, pénteken a győri könyvtár Központi Könyvtárának klubhelyiségében. Vendégként ezúttal Heinczinger Mika, a Misztrál együttes tagja muzsikált a közönségnek.

A Hangraforgó Klub az eltelt évek alatt szép számú műfajpártoló közönséget vonzott estjeire, akik egy magja mára a zenekar kitartó törzsközönségévé vált. A rendszeresen megjelenők körében pedig nem csupán egymástól független előadások jönnek létre, hanem igazi, személyes hangú összejövetelek, melyek során az együttes életének egyes állomásai is szóba kerülnek, sőt, ezek a műsor-összeállítást meghatározó szervező erővé válnak. Így kapott élménybeszámolót ezen az estén is a közönség a Hangraforgó közelmúltban tett útjairól, és hallhatott válogatást az eseményekhez kapcsolódó énekeikből.

Zilahon már 19 éve megrendezésre kerül egy magyar-román költőtalálkozó, melynek kapcsolati szálai messzire nyúlnak; a partiumi és erdélyi szerzőkön kívül az anyaország különböző pontjairól érkeznek alkotók a háromnapos rendezvényre. A publikáló és a találkozón új verseikkel bemutatkozó, antológiába szerveződő költőkön kívül a diákoknak kiírt versmondó verseny is része a programoknak. E találkozó motorja Halmosi Sándor költő, aki szatmári származásával, mindkét nyelvben való jártasságával és a találkozókba vetett hitével, aktivitásával fogja össze hosszú évek óta a szálakat. A Szilágyság – Zilah, Érmindszent – szeretettel őrzi Ady Endre emlékét, s ápolja az erdélyi költői hagyományokat is. Az est első részében ezen élmények mentén hangzott el Ady Endre, Dsida Jenő, Halmosi Sándor, Kányádi Sándor, Reményik Sándor egy-egy verse.

Az idén alapításának 30. évfordulóját ünneplő Garabonciás Szövetség májusban a hatvani Grassalkovich-kastélyban tartott országos gyűlést és emléknapot. A szövetség megalakulásában nagy szerepet játszott Ratkó József költő, aki 1989 szeptemberében bekövetkezett halálával tevőlegesen sajnos már nem tudott részt venni a szövetség munkájában. Ratkó és a köréje csoportosuló „Hetek” versei a Hangraforgó repertoárjának meghatározó részét képezik – ezekből énekeltek válogatást Hatvanban az ünnepségen, és néhány dalt a klub műsorában is – Buda Ferenc, Kalász László, Raffai Sarolta, Ratkó József műveiből.

Heinczinger Miklóst – közismert nevén Mikát – a Misztrál együttes tagjaként ismerheti a közönség. A klubban most szólóban hallhattuk, s megcsodálhattuk rendkívül sokrétű hangszertudását: gitár, saz, fidula, duda és dorombok voltak az útitársai, és szólaltak meg szép sorjában. Énekhangja erőteljesen töltötte be a teret – nemcsak hangszerkísérettel, hanem önállóan – a cappella ének formájában is. A műsorba választott versei, énekei egyszerű, tiszta és határozott nemzeti identitásúak, mélyről fakadó hitről és elkötelezettségről vallottak, „üzenetes” énekek voltak, többek között Arany János, Áprily Lajos, Babits Mihály, József Attila tollából.

A koncert befejezéseként a házigazdákkal, F. Sipos Beával és Faggyas Lászlóval közösen szólalt meg a címadó dal – Kárpáti Tibor verse, a Gyöngyöt az Embernek, melynek gondolatai méltóképpen foglalták keretbe a Pünkösd jegyében kezdődő est Balassi-versből származó gondolatát: „Igyunk, lakjunk egymással vígan, szeretetből!” (Borivóknak való)

A nyári szünetet követően a Hangraforgó Klub új, nyolcadik évada a már hagyományossá vált hó eleji pénteki napon – szeptember 6-án – kezdődik, változatos programmal, közeli és távolabbi vendégekkel invitálva a közönséget.

F. Sipos Bea, Csiszár Antal
Fotók: Molnár György (1-16. kép), Bögi Tamás (17-23. kép)

2019.06.13