A Negyed öt újra olvas…

Szabó Szilvia írása

negyed-ot-bences-gimnazium

2019. május 9., csütörtök. És már negyed öt van az órán. A nagy múltú bencés gimnázium ódon falai között lassan nő az izgalom, egyre élénkebb az érdeklődés. A 206-osban – mint minden csütörtökön – most is összegyűlnek a kreatív írásszakkör tagjai és mentoruk, kritikusuk, tanáruk, Czifrik Balázs író, tanár. Ez a mai nap azonban más, a bemutatkozás ideje jött el.

Az egybegyűlteket Némethné Pálkuti Anikó, a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium magyartanára és Balogh Bence „hazai” diák gitárjátéka köszönti. A bencésbe járó, az irodalom iránt fogékony diákok körében nem idegen, hogy szabadidejüket alkotó munkával, önképzéssel töltsék el. Így volt ez már jóval korábban, évtizedekkel, évszázadokkal ezelőtt is. A régiek pedig súgnak, üzennek, ha van, aki meghallja őket. Márpedig most úgy tűnik, hogy akad még, aki felfigyel az ősök szavára. A mai nap azért is különleges, mert akár a Holt Költők Társasága című filmben, megidézésre kerülnek a régiek, beszélnek helyettük a hátrahagyott írások, szólnak helyettük a mai diákok. Így találkozik a múlt és a jelen, s ennek ismeretében a szakkör idei jelszavát – régi és új – is jobban megérjük.

1855-ben a Győri Főgymnasiumi Önképzőkör jelentette meg azt a kéziratos folyóiratokból bekötött Remény bimbók című antológiáját, amely a korabeli szóhasználatot tükrözve meglehetősen cirkalmasan jelöli meg a csoport működésének célját, valami ilyeténképpen: keblünk érzeményei azon iparkodának, hogy folytonos haladásukról ezen a módon is számot adjanak. Munkájuk elsősorban irodalmi jellegű volt, de belefért a vallási és hazafias nevelés is. A lapokon bejegyzett művek írói pedig többnyire beszédes álneveken publikáltak, mint például Sanda Kandúr, Tolmayszolszky Muki. (Kerekes Hubert: A Győri Bencés Gimnázium önképzőkörei 1848-1914 című munkája alapján.)

A tanórán kívüli kreatív alkotócsoport újbóli megalapításának ötlete a modern időkben is fontos az ide járók számára. Az aktív munkát 2017 őszén kezdték meg, egy év múlva pedig antológiában (címe Negyed öt) mutatkoztak be. Azóta a tagok cserélődtek (a mostaniak régiek és újak), a célok pedig bővültek. A 19. századi diáktársaság nyomon követése, a kézzel írt, majd később a nyomtatásban kiadott régi bencés diákantológiák leltárba vétele új feladatként jelentkezett. Az alkalmazott eszközök terén viszont ugrás történt, ez a csapat virtuális meglepetése: mostantól a Negyed öt külön oldalon jelenhet meg munkáival a Szent Mór Bencés Perjelség honlapján, akár a képzőművészeti jellegű alkotásokkal is. Őszre újabb antológiát terveznek.

negyed-ot-bences-gimnaziumA felolvasó műsor hallatán meggyőződhettünk, hogy a 150 éve némán hallgató diákok papírra vetett gondolatai, érzései nagyon hasonlóak a mostaniakéhoz. A maiak pedig kreatív módon reflektálnak a világ dolgaira, alkotásaikat művészien csiszolt sorok, műfajilag színes paletta, érzelmi sokszínűség és meglepően érett gondolatok jellemzik. Ki gondolná például, hogy A nyúl és a teknős meséje esetleg valami más tanulsággal is szolgálhat, mint amit La Fontaine-től megtanultunk, vagy hogy a szerelmi csalódásnak is van matematikailag leírható képlete, hogy a semmi is valami, hogy egy tinédzser is jól érti az idősek elmúlásról alkotott gondolatait, hogy mennyire sokat jelent egy gyűrött esti bók.

A felolvasó délután résztvevői, a műhely alkotói: Balogh Bence, Bazsika Eszter, Brunauer Petra, Bruckner Bernadett, Fekete Tamara, Karczagi-Mészáros Ágnes, Ludván Attila, Miklós Réka, Szabó Virág, Szepesvári Dóra, Takács Zsófia és Czifrik Balázs író, tanár, a kurzus szakértője.

Kövessék nyomon munkájukat a folyamatosan frissülő internetes oldalaikon (a fent említett honlapon és Facebook-oldalukon)! Tájékozódjanak, böngésszenek, s ne lepődjenek meg azon sem, ha az alkotók között tanárok vagy öregdiákok nevével találkoznak.

A csoport ezúton fejezi ki köszönetét Tóth István Konstantin bencés atyának, a gimnázium igazgatójának, és Sárai-Szabó Kelemen bencés perjel atyának mindennemű segítségéért.

Szabó Szilvia
Fotók: Negyed öt saját fotóiból

2019.05.10