''Verstanuló Mozgalom''

Pályázati felhívás

verstanulo-mozgalom

A dunaföldvári Magyar László Gimnázium idén ünnepli névadója születésének 200. évfordulóját. Ebből az alkalomból Reisinger János kezdeményezésére országos verstanuló, versmondó, illetve verselemző mozgalmat indítanak, amelyben az irodalomtörténész professzor frissen megjelent Kisversek költészete című könyvének anyagából kiválogatott művekkel lehet részt venni.

A könyv kereskedelmi forgalomban nem kapható, ezért vagy a gimnáziumon keresztül lehet megrendelni közvetlenül a szerzőtől (3000 Ft/kötet), vagy digitálisan, pdf-formátumban megkérhető, letölthető. E kötettel szeretné az intézmény útjára bocsátani azt a verstanuló mozgalmat, mely a világ és a Kárpát-medence minden magyar nyelvű iskolája, közművelődési intézménye és magánszemélye számára nyitott lehetőséget hordoz. Akik szeretnének csatlakozni, elektronikus úton tehetik meg.

A mozgalomban való részvételnek öt válfaja lehetséges:

I. Az első lehetőség azok számára nyílik, akik a kötet kisverseiből minél többet szeretnének megtanulni (vagyis nem elfelejteni). A szervezők kérik külön-külön jelezni, a pályázó hány költeményt tanult meg az egy-, két-, három- és négysorosokból, és a visszajelzések nyomán a legtöbb verset megtanulókat meghívják Dunaföldvárra, hogy adják elő az elsajátított költeményeket. A jelentkezés folyamatosan történik, minden év szeptember 30-ig.

II. Második feladványként arra kérik azokat, akik ebben jeleskednek, hogy válasszanak ki 10-15 tetszőleges költeményt (előnyben a mind a négy csoportból kiszemeltek), melyeket mintegy műsoros estbe rendezve, egymás után, rövid összekötő szöveggel, együtt előadnák. Címet is szükséges mellékelni ennek a rövid előadóestnek, melyben ki-ki a maga személyiségének megfelelő gyűjteményt állíthatja össze, vagy képet festhet e versek segítségével egy-egy jelenségről, akár komoly, akár humoros formában. Azok részesülnek majd meghívásban, akik a legkiérleltebb összeállításokat hozzák létre. Kivételesen azok számára is tér nyílik, akik ennél sokkal nagyobb terjedelmű, akár 20-30-40 versből álló előadóestet tudnak megalkotni, de az elmondás időtartalmára ügyelni kell, ezért a műsoridő 20-25 percnél semmiképpen nem lehet hosszabb. A jelentkezés folyamatosan történik, minden év szeptember 30-ig.

III. Lehetőséget kínálnak azoknak is, akik egy-egy költeményt jóval részletesebben szeretnének elemezni, mint ahogyan az a kötetben szerepel. Az idegen nyelvű verseknél kötelező az eredeti szöveg feltüntetése, és ha több van, jó néven veszik a fordítások egyes változatainak feltüntetését is. A tanulmány nem lehet hosszabb három oldalnál. Az elemzés kitekinthet azonban az illető költő egész életművére, a kisvers más versekkel való összefüggéseire, vagy akár más költőkkel, irányzatokkal, stílusokkal és korszakokkal való kapcsolódásaira is. Mindehhez előzetes bejelentkezést kérnek. A dolgozatokat elektronikus formában kell eljuttatni a szervezőkhöz, a magyarlaszlogimi1@gmail.com címre. Beküldési határidő minden évben a magyar
kultúra napja.

IV. Lehetőséget adnak további könyvek megírására a résztvevőknek is. A tervek szerint saját forrásból a jövő évben Reisinger János Az én verseim című kötetét jelentetik meg, olyan költemények részletes elemzésével, amelyek a szerző életútján nagy segítséget jelentettek. Ugyanezt azonban mindenki leírhatja egy-egy tanulmány (5-10 oldal), vagy akár egész könyv erejéig is (100-150 oldal). Erre nézve rövid szinopszisok beküldését kérik, amelyeket bírálóbizottság megítélése alapján tesznek közzé, egyben felkérve a díjnyertes szerzőket az elemző írások fél éven belüli megírására és beküldésére. A díjakat a felajánlások arányában határozzák meg.

V. Az elektronikus forma mellett a személyes találkozásokat is szeretnék erősíteni, egyrészt a dunaföldvári Magyar László Gimnázium évenkénti iskolanapjának idején (ez általában november elsejére esik). Emellett nyári alkotótáborokat is szerveznek a Kárpát-medence különböző hegyvidéki területein, ezek központi helyét a Székelyudvarhely és Csíkszereda közötti félúton, a (madarasi Hargita lábánál fekvő) Szentegyháza településtől mintegy három kilométerre levő keresztény táborban. Első táborozásuk időpontját 2019. június 30 – július 7. közötti időszakra jelölték meg. Ezen a nyertesek ingyenesen, a többi résztvevő pedig igen méltányos áron, napi 5000 Ft (75 lei) táborozási költséggel vehet részt, mely magában foglalja a két- és háromágyas szobahasználatot, a napi háromszori étkezést, a tisztálkodási lehetőséget, a túravezetést és városnézést, valamint az előadásokat és a költői találkozókat. Részvételi jelentkezést a keramstil@gmail.com címen fogadnak.

Jelentkezés és további információ: Kernné Rujder Erzsébet, a magyartanárok munkaközösségének vezetője, magyarlaszlogimi1@gmail.com

A jelentkezési lap innen tölthető le.

A pályázat további részletei pedig itt találhatók.

2019.04.16